Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 728 / 2013    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης της κλητευθείσας αναιρεσείουσας.
Αριθμός 728/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' Ποιν. Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές : Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο - Εισηγητή, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη, Μαρία Βασιλάκη και Μαρία Γαλάνη - Λεοναρδοπούλου, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 16 Απριλίου 2013, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεώργιου Παντελή (κωλυομένου του Εισαγγελέως) και του Γραμματέως Χαράλαμπου Αθανασίου, για να δικάσει την αίτηση των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων: 1)B. H. toy P., κάτοικο ... 2)M. R. του R., κάτοικο ... 3)S. A.K. A., κάτοικος ... και 4)N. R.K. R. κάτοικο ... που δεν παρέστησαν στο ακροατήριο, για αναίρεση της 127/2012 αποφάσεως του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.
Το Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και οι αναιρεσείοντες-κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στην από 28 Ιουνίου 2012 κοινή αίτησή τους, που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό 917/2012.
Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 513 παρ.1 εδ.γ του ΚΠΔ, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Εξάλλου, κατά το άρθρο 514 εδ. α ΚΠΔ, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτηση του απορρίπτεται.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα με χρονολογία 6-10-2012 αποδεικτικά επιδόσεως του Αστυφύλακα του AT Κασσάνδρειας Α. Μ. και τα με χρονολογία 6-10-2012 αποδεικτικά επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου … αντίστοιχα, οι αναιρεσείοντες, όπως και ο ορισθείς κοινός αντίκλητος δικηγόρος αυτών Ανδρέας Μητσόπουλος, κλητεύθηκαν από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα, για να εμφανισθούν στη συνεδρίαση της 16-4-2013, που είχε προσδιορισθεί για συζήτηση η κρινόμενη με αριθ. εκθ. 1/28-6-2012 κοινή αίτηση τους. Οι αναιρεσείοντες όμως δεν εμφανίστηκαν κατ' αυτή κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στη σειρά της ενώπιον του δικαστηρίου τούτου. Κατά συνέπεια, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί και να καταδικασθούν οι αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει τη με αριθ. εκθέσ. 1/28-6-2012 αίτηση των B. H. του P., M. R. του R., S. K. του A. και N. K. του R., περί αναιρέσεως της με αρ. 127/2012 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας. Και.
Καταδικάζει τους αιτούντες στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για τον καθένα.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 14 Μαΐου 2013.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 16 Μαΐου 2013.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή