Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 153 / 2010    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Αρμοδιότητα κατά παραπομπή. Παραπέμπεται η εκδίκαση εφέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως με εγκαλούντα δικαστικό λειτουργό, από το αρμόδιο Πενταμελές Εφετείο σε άλλο.
Αριθμός 153/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο - Εισηγητή, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Ανδρέα Ξένο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Τσάγγα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα
Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 13 Ιανουαρίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου.
Με κατηγορούμενο τον ..., και εγκαλούντα - πολιτικώς ενάγοντα τον Ε1.
Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 58408/30.190.2009, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1518/2009.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Τσάγγας εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κατσιρώδη, με αριθμό 390/30.11.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Ι. Εισάγω, με τη σχετική δικογραφία την 463/22-7-2009 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για κανονισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή της κατωτέρω ποινικής υπόθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 136 περ. ε' και 137 του Κ.Π.Δ., και εκθέτω τα εξής:
ΙΙ. Σύμφωνα με το α. 136 περ. ε' του ΚΠΔ, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122 - 125 Κ.Π.Δ., δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υπόθεσης από το κατά τα άρθρα αυτά αρμόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές. Σκοπός της διάταξης είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού, και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο . Η παραπομπή αυτή σε άλλο δικαστήριο γίνεται και όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της κύριας διαδικασίας (ΑΠ 532/2002 Π. Λόγος 2002.625, ΑΠ 1739/94 Υπερ. 1995.500, ). Τέλος την παραπομπή αυτή μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 137 του Κ.Π.Δ., να την ζητήσει και ο Εισαγγελέας Εφετών όταν πρόκειται να εκδικασθεί από το Πενταμελές Εφετείο έφεση κατά αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων με παθόντα Εφέτη που στο μεταξύ μετατέθηκε και υπηρετεί στο δικαστήριο που θα εκδικάσει την έφεση ( ΑΠ 1300/2006, ΑΠ 731/2006 ) . Στην περίπτωση αυτή ο Άρειος Πάγος σε Συμβούλιο, σύμφωνα με τα α. 137 περ.α! και β!, 132, 134 και 135 του Κ.Π.Δ. που εφαρμόζονται αναλογικά, παραπέμπει την εκδίκαση της εφέσεως σε άλλο ομοιόβαθμο δικαστήριο.
ΙΙΙ. Το Τριμελές Εφετείο (Ε') Αθηνών με την 7470α-7471/2008 απόφασή του καταδίκασε τον ...σε φυλάκιση δεκατεσσάρων μηνών για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση κατ' εξακολούθηση που τέλεσε στην Αθήνα στις 11-6-2003 και 12-6-2003 σε βάρος του Ε1 πρωτοδίκη Αθηνών . Ο παθών αυτός δικαστικός λειτουργός ήδη έχει τον βαθμό του Εφέτη και υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών που είναι αρμόδιο να εκδικάσει την 361/4-11-2008 έφεση του καταδικασθέντος κατά της καταδικαστικής αυτής αποφάσεως . Ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, και με αφορμή την από 16-10-2009 σχετική δήλωση - αναφορά του παραπάνω Εφέτη Ε1, ζητά με το παραπάνω (Ι) έγγραφό του να ορισθεί άλλο Εφετείο για να κρίνει την παραπάνω έφεση. Επειδή το αίτημα αυτό είναι, σύμφωνα με όσα παραπάνω (ΙΙ) εκτέθηκαν, νόμιμο και βάσιμο πρέπει να γίνει δεκτό και να ορισθεί ως αρμόδιο να εκδικάσει την 361/4-11-2008 έφεση του ... το Πενταμελές Εφετείο Πατρών και ο Εισαγγελέας Εφετών Πατρών.

Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω να ορισθεί ως κατά παραπομπή αρμόδιο να εκδικάσει την 361/4-11-2008 έφεση του ... κατά της 7470α-7471/2008 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου (Ε') Πλημμελημάτων Αθηνών το Πενταμελές Εφετείο Πατρών και ο Εισαγγελέας Εφετών Πατρών .
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Αθαν. Κ. Κατσιρώδης

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι.- Σύμφωνα με το άρθρο 136 περ. ε' του ΚΠΔ, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ, δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υπόθεσης από το κατά τα άρθρα αυτά αρμόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές. Σκοπός της διάταξης είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλομένης στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο. Η παραπομπή αυτή σε άλλο δικαστήριο γίνεται και όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της κύριας διαδικασίας. Τέλος, την παραπομπή αυτήν μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 137 του ΚΠΔ, να την ζητήσει και ο Εισαγγελέας Εφετών, όταν πρόκειται να εκδικασθεί από το Πενταμελές Εφετείο έφεση κατά αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων με παθόντα Εφέτη, που στο μεταξύ μετατέθηκε και υπηρετεί στο δικαστήριο που θα εκδικάσει την έφεση. Στην περίπτωση αυτήν, ο Άρειος Πάγος σε Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 137 περ. α' και β', 132, 134 και 135 του ΚΠΔ, που εφαρμόζονται αναλογικά, παραπέμπει την εκδίκαση της εφέσεως σε άλλο ομοιόβαθμο δικαστήριο.
Στην προκειμένη περίπτωση, το Τριμελές Εφετείο Αθηνών με την υπ' αριθ. 7470α - 7471/2008 απόφασή του καταδίκασε τον ..., σε φυλάκιση δεκατεσσάρων μηνών, για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση κατ' εξακολούθηση, που τέλεσε στην Αθήνα στις 11.6.2003 και 12.6.2003 σε βάρος του Ε1, Πρωτοδίκη Αθηνών. Ο παθών αυτός δικαστικός λειτουργός ήδη έχει τον βαθμό του Εφέτη και υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών, που είναι αρμόδιο να εκδικάσει την 361/4-11-2008 έφεση του καταδικασθέντος κατά της καταδικαστικής αυτής αποφάσεως. Ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών και με αφορμή την από 16.10.2009 σχετική δήλωση - αναφορά του παραπάνω Εφέτη Ε1, ζητεί με την υπ' αριθ. 58408/30.10.2009 αίτησή του να οριστεί άλλο Εφετείο για να κρίνει την παραπάνω έφεση. Η αίτηση είναι νόμιμη και αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Συμβουλίου τούτου, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξαεις, ενόψει δε των ανωτέρω πρέπει να γίνει δεκτή και να παραπεμφθεί η υπόθεση που αφορά στην εκδίκαση της ως άνω έφεσης από το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών στο Πενταμελές Εφετείο Πατρών.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δέχεται την αίτηση.
Διατάσσει την παραπομπή της υποθέσεως που αφορά στην εκδίκαση της υπ' αριθ. 361/4.11.2008 εφέσεως του κατηγορουμένου ... κατά της υπ' αριθ. 7470α - 7471/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, από το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών στο Πενταμελές Εφετείο Πατρών.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 20 Ιανουαρίου 2010. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 21 Ιανουαρίου 2010.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ