Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2129 / 2008    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Ορίζει αρμόδιο τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για να αποφανθεί επί προσφυγής κατά της διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας.

Αριθμός 2129/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Αιμιλία Λίτινα - Εισηγήτρια, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Φωτίου Μακρή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 16 Σεπτεμβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου. Με εγκαλούντα τον Ψ1, και εγκαλουμένους τους: 1) Χ1, Εφέτη Αθηνών, 2) Χ2 Πρωτοδίκη Αθηνών, 3) Χ3, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και 4) Χ4, τέως Εφέτη Αθηνών.
Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 1211/07/17.3.08, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 510/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Φώτιος Μακρή εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη, με αριθμό 240/8.5.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Ο Ψ1, υπέβαλε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την από 4-4-2006 μηνυτήρια αναφορά-καταγγελία-διαμαρτυρία του κατά των 1) Χ1, που υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών, 2) Χ2, Πρωτοδίκου, που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών, 3) Χ3, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, 4) Χ4, συνταξιούχου ήδη δικαστικού λειτουργού, που υπηρετούσε ως Εφέτης στο Εφετείο Αθηνών μέχρι τις 30-6-2007 και 5) Χ5, για παράβαση καθήκοντος, καθόσον αφορά τους δικαστικούς λειτουργούς και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος για την πέμπτη μηνυομένη. Η μηνυτήρια αυτή αναφορά διαβιβάστηκε με το αριθμ. 1872/12-5-2006 έγγραφο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Με το αριθμ. 114/2007 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών παραπέμφθηκε η υπόθεση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας και στο αντίστοιχο Πρωτοδικείο. Ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης, με την αριθμ. 285/2007 διάταξή του απέρριψε την μηνυτήρια αυτή αναφορά-καταγγελία-διαμαρτυρία, ως προφανώς αβάσιμη στην ουσία της και ψευδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 ΚΠοινΔ.
Κατά της διάταξης αυτής (285/2007) του παραπάνω Εισαγγελέα ο εγκαλών, Ψ1, άσκησε, κατ'άρθρο 48 ΚΠοινΔ, την αριθμ. 49/2007 προσφυγή του. Με το αριθμ. 1211/07/17-3-2008 έγγραφό του η Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών αιτείται τον κανονισμό αρμοδιότητος προκειμένου αρμόδιος Εισαγγελέας Εφετών να κρίνει την προσφυγή, καθόσον η εκ των εγκαλουμένων δικαστικών λειτουργών Χ1, Εφέτης, υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών. Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περ. ε του ΚΠοινΔ, στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις της αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, από το βαθμό παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, κατά τα άρθρα 122-125 ΚΠοινΔ δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος ή ο καταγγελλόμενος, όταν η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη για την ταυτότητα της αιτίας, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσης και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας, λόγω της συνυπηρέτησης (ΑΠ 440/2006, ΑΠ 311/2001 Ποιν.Δικ. 917, ΑΠ 204/87 ΝοΒ 35, 412).
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 48 ΚΠοινΔ την προσφυγή του εγκαλούντος κατά της διατάξεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, που απορρίπτει την έγκληση (άρθρο 47 ΚΠοινΔ) εξετάζει και κρίνει Εισαγγελέας Εφετών....... Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 137 παρ. 1 περ. γ του ίδιου Κώδικα, αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο, είναι το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, σε Συμβούλιο, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών. Κατά συνέπεια, επειδή η εγκαλουμένη Χ1, υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών, συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή (άρθρα 136 εδ. ε και 137 ΚΠοινΔ), λόγω δε συναφείας και για την ενότητα της κρίσης και για τους εγκαλουμένους Χ2, Πρωτοδίκη, Χ3, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, Χ4, συνταξιούχο Εφέτη και Χ5 και πρέπει να διαταχθεί η παραπομπή στον πλησιέστερο Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και στα αντίστοιχα ποινικά δικαστήρια, συμβούλια και λοιπές εισαγγελικές αρχές, που θα επιληφθούν, σύμφωνα με το άρθρο 48 ΚΠοινΔ.

Για τους λόγους αυτούς
Π ρ ο τ ε ί ν ω το Συμβούλιό Σας να διατάξει την παραπομπή της υποθέσεως που αναφέρεται στο αριθμ. 1211/07/17-3-2008 έγγραφο της Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και αφορά την από 4-4-2006 μηνυτήρια αναφορά-καταγγελία-διαμαρτυρία του Ψ1 κατά της Εφέτου Χ1, Χ2, Πρωτοδίκου, Χ3, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών,Χ4, συνταξιούχου Εφέτη και Χ5, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, προκειμένου αυτός να αποφανθεί επί της προσφυγής του εγκαλούντος Ψ1 κατά της αριθμ. 285/2007 διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας και στα αντίστοιχα ποινικά δικαστήρια, συμβούλια και λοιπές Δικαστικές και Εισαγγελικές αρχές.
Αθήνα 5 Μαΐου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περ. ε' του Κ.Π.Δ, στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις της αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείου ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, κατά τα άρθρα 122-125 του Κώδικα, δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος, όταν η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη, για την ταυτότητα της αιτίας, την εξασφάλιση, δηλαδή, του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσης και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας, λόγω της συνυπηρέτησης. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 137 παρ.1 περ. γ' του ίδιου Κώδικα, αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο, είναι το δικαστήριο tow Αρείου Πάγου, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών, όπως επί παραπομπής, από ένα Εφετείο σε άλλο. Στην προκειμένη περίπτωση, εκ μέρους του εγκαλούντος Ψ1 υποβλήθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου η από 4.4.2006 μηνυτήρια αναφορά - διαμαρτυρία του κατά των 1) Χ1, Εφέτου, που υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών, 2) Χ2, Πρωτοδίκου, που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών, 3) Χ3, Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, 4)Χ4, συνταξιούχου ήδη δικαστικού λειτουργού, που υπηρετούσε ως Εφέτης στο Εφετείο Αθηνών μέχρι τις 30-6-2007 και 5)Χ5, για παράβαση καθήκοντος, καθόσον αφορά τους δικαστικούς λειτουργούς και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος για την πέμπτη μηνυομένη. Η μηνυτήρια αυτή αναφορά διαβιβάστηκε με το αριθμ. 1872/12-5-2006 έγγραφο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Με το αριθμ. 114/2007 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών παραπέμφθηκε η υπόθεση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας και στο αντίστοιχο Πρωτοδικείο. Ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης, με την αριθμ. 285/2007 διάταξη του απέρριψε την μηνυτήρια αυτή αναφορά - καταγγελία - διαμαρτυρία, ως προφανώς αβάσιμη στην ουσία της και ψευδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 ΚΠοινΔ. Κατά της διάταξης αυτής ο εγκαλών άσκησε τη με αριθμό 49/2007 προσφυγή του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 48 του ίδιου Κώδικα, η οποία εκκρεμεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.
Δεδομένου δε ότι από τους εγκαλούμενους δικαστικούς λειτουργούς η Χ1, Εφέτης, υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών, συντρέχει περίπτωση να γίνει δεκτό το σχετικό αίτημα του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για κανονισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή, για λόγους δε συναφείας και για τους λοιπούς εγκαλουμένους, και να προσδιορισθεί ως κατά παραπομπή αρμόδιος να αποφανθεί επί της ως άνω προσφυγής του ως άνω εγκαλούντος ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιώς, ως πλησιέστερος, καθώς και οι δικαστικές αρχές του Εφετείου και Πρωτοδικείου Πειραιώς, και οι αντίστοιχες εισαγγελίες, αν συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Ορίζει, κατά παραπομπή από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, αρμόδιο να αποφανθεί επί της προσφυγής του Ψ1, κατά της υπ' αριθ. 285/2007 διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και τις δικαστικές και τις αντίστοιχες εισαγγελικές αρχές του Εφετείου και Πρωτοδικείου Πειραιά.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 25 Σεπτεμβρίου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 8 Οκτωβρίου 2008.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ και ήδη ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ