Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1043 / 2010    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Διατάσσει την παραπομπή στις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών και τις αντίστοιχες του Εφετείου Αθηνών.
Αριθμός 1043/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη-Eισηγητή, Βιολέττα Κυτέα, Γεώργιο Αδαμόπουλο και Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά, Αρεοπαγίτες. Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Κολιοκώστα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 16 Απριλίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου.
Με εγκαλούμενο τον Χ, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά και εγκαλών τον Π, κρατουμένου στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης .... Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 9.11.2009 και αριθμ. πρωτ. 1633, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1607/09.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Κολιοκώστας εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Ψάνη, με αριθμό 74/16.2.2010, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω, σύμφωνα με τα άρθρα 136 εδ. ε και 137 παρ.1 εδ. γ ΚΠΔ την υπ' αρίθμ. 1633/9-11-2009 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά περί καθορισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και εκθέτω τα ακόλουθα: Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 εδ. ε ΚΠΔ, στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από του βαθμού του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, κατά τα άρθρα 122.-125 του ΚΠΔ δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ασκηθεί ακόμη ποινική δίωξη για την ταυτότητα του νομικού λόγου, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσεως και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας, λόγω συνυπηρετήσεως στο ίδιο δικαστήριο. Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 137 παρ. 1 εδ. γ του ιδίου ΚΠΔ αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών, όπως επί παραπομπής από ένα Εφετείο σε άλλο. Στην προκειμένη περίπτωση, με αφορμή την από 30/7/ 2006 έγκληση του Π κρατουμένου στο Νοσοκομείο Κρατουμένων ... και ήδη στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης ... σχηματίσθηκε δικογραφία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά κατά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χ, οποίος υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά. Στον ανωτέρω αποδίδεται η πράξη της παράβασης καθήκοντος (αρθρ. 259 ΠΚ) επειδή ο εγκαλούμενος είναι δικαστικός λειτουργός με το βαθμό του Εισαγγελέα Πρωτοδικών και υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά. Με τα δεδομένα αυτά συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και περαιτέρω παραπομπή της υποθέσεως ως προς τον ως άνω εγκαλούμενο από τις κατά τόπον αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές περιφερείας Εφετείου Πειραιώς, στις αντίστοιχες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές Πρωτοδικείου Αθηνών καθώς και στις δικαστικές αρχές του αυτού Εφετείου, αν ήθελε συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.
Για τους λόγους αυτούς Προτείνω Να διατάξει το Δικαστήριό σας την παραπομπή της υποθέσεως, επί της οποίας σχηματίστηκε η υπ' αρίθμ. ΑΒΜ/7918 δικογραφία της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Πειραιά αναφορικά με τα καταγγελλόμενα από τον Π κρατούμενο στο Νοσοκομείο Κρατουμένων ...και ήδη στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης ... ως προς τον εγκαλούμενο Χ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές περιφερείας Εφετείου Πειραιά, στις αντίστοιχες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου Αθηνών καθώς και στις αντίστοιχες Δικαστικές αρχές του Εφετείου Αθηνών αν ήθελε συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.
Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2010
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Ψάνης".

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην προαναφερόμενη εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 εδ. ε ΚΠΔ, στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από του βαθμού του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, κατά τα άρθρα 122-125 του ΚΠΔ δικαστήριο. Στην
έννοια
του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ασκηθεί ακόμη ποινική δίωξη για την ταυτότητα του νομικού λόγου, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσεως και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας, λόγω συνυπηρετήσεως στο ίδιο δικαστήριο. Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 137 παρ. 1 εδ. γ του ιδίου ΚΠΔ αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών, όπως επί παραπομπής από ένα Εφετείο σε άλλο.
Στην προκειμένη περίπτωση, με αφορμή την από 30/7/ 2006 έγκληση του Π κρατουμένου στο Νοσοκομείο Κρατουμένων ... και ήδη στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης ..., σχηματίσθηκε δικογραφία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά κατά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χ, ο οποίος υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά.
Στον ανωτέρω αποδίδεται η πράξη της παράβασης καθήκοντος (αρθρ. 259 ΠΚ) ο δε εγκαλούμενος είναι δικαστικός λειτουργός με το βαθμό του Εισαγγελέα Πρωτοδικών και υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά.
Με τα δεδομένα αυτά συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και περαιτέρω παραπομπή της υποθέσεως ως προς τον ως άνω εγκαλούμενο από τις κατά τόπον αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές περιφερείας Εφετείου Πειραιώς, στις αντίστοιχες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές Πρωτοδικείου Αθηνών καθώς και στις δικαστικές αρχές του αυτού Εφετείου, αν ήθελε συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Διατάσσει την παραπομπή της υποθέσεως, επί της οποίας σχηματίστηκε η υπ' αριθμ. ΑΒΜ/7918 δικογραφία της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Πειραιά αναφορικά με τα καταγγελλόμενα από τον Π κρατουμένου στο Νοσοκομείο Κρατουμένων ... και ήδη στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης ... ως προς τον εγκαλούμενο Χ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές περιφερείας Εφετείου Πειραιά, στις αντίστοιχες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου Αθηνών καθώς και στις αντίστοιχες Δικαστικές αρχές του Εφετείου Αθηνών αν ήθελε συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 23 Απριλίου 2010. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 20 Μαΐου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ