Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1646 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 1646/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ανδρέα Δουλγεράκη και Ιωάννη Παπαδόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 12 Μαΐου 2009, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1, κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Λαφαζάνο, περί αναιρέσεως της 232/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιά. Με συγκατηγορούμενους τους: 1. Χ2 και 2. Χ3.

Το Πενταμελές Εφετείο Πειραιά, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 10 Δεκεμβρίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 95/2009.
Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και την Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 και 3 εδάφ. α' του ΠΚ, όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση. Αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών εάν το συνολικό όφελος ή συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της πλαστογραφίας απαιτείται αντικειμενικώς μεν η απαρχής κατάρτιση εγγράφου από τον υπαίτιο, ο οποίος το εμφανίζει ότι καταρτίστηκε από άλλον ή η νόθευση γνήσιου εγγράφου, δηλαδή η αλλοίωση της έννοιας του περιεχομένου του, υποκειμενικώς δε δόλος που περιλαμβάνει τη γνώση και θέληση των πραγματικών περιστατικών, τα οποία απαρτίζουν την πράξη και περαιτέρω σκοπός του υπαιτίου (υπερχειλής δόλος) να παραπλανήσει με τη χρήση του πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου άλλον για γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες οι οποίες αναφέρονται στην παραγωγή, διατήρηση, μεταβολή, μεταβίβαση ή απόσβεση δικαιώματος ή έννομης σχέσης ή κατάστασης δημόσιας ή ιδιωτικής φύσης. Εξάλλου η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ, όταν αναφέρονται σε αυτήν με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελίωσαν και οι νομικοί συλλογισμοί με τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόστηκε. Στην προκειμένη περίπτωση το Πενταμελές Εφετείο Πειραιώς με την προσβαλλόμενη υπ' αριθ. 232/2008 απόφασή του δέχτηκε ότι μετά από εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων που κατ' είδος αναφέρει, αποδείχτηκαν τα εξής: "Ο ΑΑ, ιδιοκτήτης του με αριθμ. κυκλ. ... Δ.Χ. φορτηγού αυτοκινήτου ρυμουλκού μετά του ... ρυμουλκούμενου με το οποίο εκτελούσε διεθνείς μεταφορές, τον Ιούνιο του 2000 συμφώνησε με τον ΒΒ, με τον εκπρόσωπο της εταιρίας "ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΡΑΝΜΑR ΕΠΕ" να μεταφέρει με το αυτοκίνητο του από την ... στην ... μία ποσότητα μικροεπίπλων μπάνιου. Αποστολέας των επίπλων φερόταν η εταιρία "..." με έδρα την ... και εκπρόσωπο τον ΓΓ και παραλήπτης η εταιρία "... U.Κ. ΕURΟΡΕΑΝ ΤRΑΝSΡΟRΤ" στο ... της ... . Η εντολή για τη μεταφορά των επίπλων δόθηκε από τον 1° κατηγορούμενο Χ2, εκπρόσωπο της εδρεύουσας στην ... εταιρίας "WORLD FRΕΙGΗΤ ΕΠΕ", προς τον 2° κατηγορούμενο Χ3 εκπρόσωπο της εταιρίας "ΠΑΝΑΤΛΑΝTIΚ ΡΑΠΙΝΤ ΕΠΕ- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ", ο οποίος στη συνέχεια ανέθεσε τη μεταφορά αυτή στην εταιρία "ΡΑΝΜΑR ΕΠΕ" της οποίας ο ως άνω εκπρόσωπος ΒΒ ανέθεσε με τη σειρά του στον ως άνω ΑΑ. Τα εμπορεύματα παρέλαβε ο ΑΑ από τις αποθήκες της εταιρίας "ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ" στον ..., της οποίας νόμιμος εκπρόσωπος είναι ο 3ος κατηγορούμενος Χ1. Τα έπιπλα κατά την παραλαβή τους από τον ως άνω μεταφορέα ΑΑ ήταν επιμελώς συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια και ασφαλισμένα με σελοφάν και κολλητική ταινία σε δέκα παλέτες, τα συνόδευε δε το με αριθμ. ... δελτίο αποστολής -τιμολόγιο εκδόσεως του φερόμενου ως αποστολέα ΓΓ και η από 5-6-2000 φορτωτική CMR. Μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσης και την πλήρωση του οχήματος με άλλα εμπορεύματα, ο μεταφορέας οδήγησε το όχημα του στο οχηματαγωγό πλοίο "ΚΡΗΤΗ" και με αυτό μεταφέρθηκε στην Ανγκόνα Ιταλίας, όπου έφτασε την 7-6-2000. Κατά τον έλεγχο όμως που διενεργήθηκε από τις Ιταλικές αρχές στο τελωνείο της Ανγκόνα, στο όχημα του μεταφορέα, διαπιστώθηκε ότι στα έπιπλα ήταν επιμελώς κρυμμένες 4.980 κούτες τσιγάρων μάρκας SUPERKINGS, συνολικού βάρους 996 κιλών, τα οποία μεταφέρονταν χωρίς κανένα συνοδευτικό έγγραφο και κατασχέθηκαν ως προϊόντα λαθρεμπορίου. Μετά από αυτά ο μεταφορέας ΑΑ συνελήφθη την 8-6-2000 από τις Ιταλικές Αρχές και προφυλακίστηκε, κατασχέθηκε το αυτοκίνητο του, η άδεια οδηγήσεως και παρέμεινε στη φυλακή έως τις 10-7-2000. Η παραπάνω ποσότητα των τσιγάρων μεταφέρθηκε από την Ελλάδα στην Ιταλία και προοριζόταν για την Αγγλία, χωρίς συνοδευτικά έγγραφα και χωρίς να τηρηθούν οι σχετικές τελωνιακές διατυπώσεις και να καταβληθούν οι αναλογούντες δασμοί και λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις, οι οποίες ανέρχονταν στο ποσό των 105.489 ευρώ. Παρεκτός όμως της πράξεως της λαθρεμπορίας που είχε αποδοθεί στους κατηγορουμένους και για την οποία έπαυσε οριστικά, λόγω παραγραφής, η κατ' αυτών ποινική δίωξη (βλ. την 721, 721α/ 2005 απόφαση και πρακτικά του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς), αποδείχθηκε από τα παραπάνω αποδεικτικά μέσα, ότι ο φερόμενος ως αποστολέας των επίπλων ΓΓ και η φερόμενη ως ανήκουσα σ' αυτόν εταιρία ΗΦΑΙΣΤΟΣ είναι ανύπαρκτοι, καθόσον αποδείχθηκε ειδικότερα ότι ουδέποτε η εταιρία είχε έδρα στην οδό ... στον ... και ουδέποτε είχε αποθήκη και υποκατάστημα στην οδό ... και ... στα ..., όπως αναληθώς αναφέρεται στο με αριθμ. ... δελτίο αποστολής - τιμολόγιο, δεδομένου ότι οι οδοί αυτές είναι ανύπαρκτες στην περιοχή των ... . Είναι δε προφανές ότι το ως άνω τιμολόγιο δελτίο αποστολής είναι πλαστό, καθόσον ο 1°ς κατηγορούμενος Χ2, ο οποίος ανέλαβε πρώτος τη μεταφορά του ως άνω φορτίου με τον υπάλληλο του ΔΔ κατάρτισε τη σχετική σύμβαση μεταφοράς προφορικά, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, χωρίς καν να γνωρίζει κάποιο στοιχείο του αποστολέα (ΓΓ) του φορτίου. Ενώ τα εμπορεύματα με επιμέλεια του 1ου κατηγορουμένου παραδόθηκαν στην αποθήκη της "ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ" και περαιτέρω ο ίδιος είχε αναθέσει τη μεταφορά στην επιχείρηση (ΡΑΝΜΑR) του ΒΒ, ο οποίος ήδη έχει αποβιώσει. Εξάλλου, από τα έγγραφα που αναγνώστηκαν, τις καταθέσεις των μαρτύρων σε συνδυασμό με τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, προκύπτει η επιμελημένη και συστηματική προσπάθεια των τελευταίων αυτών να συγκαλύψουν την αλήθεια και να εμφανίσουν το ως άνω φορτίο ως αγνώστου προελεύσεως. Έτσι, η εταιρία "WORLD FREIGHT ΕΠΕ" εμφανίζεται να κατάρτισε μία σύμβαση μεταφοράς του φορτίου με δύο άγνωστα πρόσωπα τα οποία δήλωσαν ότι ονομάζονται ΓΓ και ΕΕ, έναντι αμοιβής 300.000 δρχ. που περιελάμβανε τα μεταφορικά και την προμήθεια της εταιρίας και θα εξοφλείτο με την παράδοση του φορτίου στην Αγγλία. Δεν έγινε όμως καμία προσπάθεια εξακρίβωσης των στοιχείων ταυτότητας των προσώπων αυτών, ούτε κάποια έγγραφη συμφωνία καταρτίστηκε, ούτε εγγύηση για την καταβολή της αμοιβής εξασφαλίστηκε. Ενώ, όλες οι συνεννοήσεις φέρονται να έγιναν μέσω κινητού τηλεφώνου. Παράδοξο επίσης είναι και το γεγονός ότι ενώ συμφωνήθηκε ως αντάλλαγμα για τη μεταφορά το ποσό των 300.000 δρχ., ο 1ος κατηγορούμενος (Χ2) κατέβαλε στο 2° κατηγορούμενο Χ3 ως μεταφορικά για το φορτίο αυτό το ποσό των 330.400 δρχ. δηλαδή αντί να κερδίζει από τη σύμβαση αυτή φέρεται να έχει υποστεί ζημία. Εξάλλου, οι υπεύθυνοι της εταιρίας ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, παρέλαβαν το εμπόρευμα, χωρίς να παραλάβουν αντίτυπο δελτίου αποστολής ή φορτωτικής εσωτερικής μεταφοράς και χωρίς να εκδώσουν κατά την παραλαβή δελτίο εισαγωγής -αποθετήριο, από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του προσώπου που παρέδωσε το φορτίο, του αποθέτη για λογαριασμό του οποίου έγινε η παράδοση και του μεταφορικού μέσου με το οποίο διακινήθηκε το εμπόρευμα. Ας σημειωθεί, ότι τα παραστατικά αυτά έγγραφα είναι απαραίτητα για τον αποστολέα/φορτωτή, ώστε σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς του εμπορεύματος, να μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματα του. Έτσι, από τις παραλείψεις αυτές δεν προκύπτει ο ακριβής χρόνος παραδόσεως του φορτίου στην αποθήκη, το πρόσωπο που έκανε τη μεταφορά και το μεταφορικό μέσο με το οποίο διακινήθηκε αυτό, ούτε σε ποια κατάσταση παραδόθηκε το εμπόρευμα στην αποθήκη, αν δηλαδή ήταν συσκευασμένο ή όχι Κανείς δε από τους κατηγορούμενους δεν ενδιαφέρθηκε για τη διασφάλιση των συμφερόντων τους, ενώ ουδεμία επέμβαση έγινε στα εμπορεύματα κατά το διάστημα της παραμονής τους στην αποθήκη και μέχρι την παράδοση τους στο μεταφορέα ΑΑ. Στη φορτωτική που εκδόθηκε για τη μεταφορά του φορτίου στις θέσεις "εντολές αποστολέως" και "εντολές πληρωμής - ναύλου" δεν αναγράφεται το παραμικρό σχετικά με την καταβολή του ναύλου κατά την παράδοση του φορτίου, όπως ισχυρίζεται ο 1°ς κατηγορούμενος ότι είχε συμφωνηθεί Οι κατηγορούμενοι οι οποίοι διατηρούσαν μεταξύ τους εμπορική συνεργασία γνώριζαν από την αρχή ότι επρόκειτο να διενεργηθεί λαθραία διακίνηση και εξαγωγή τσιγάρων. Γι' αυτό και προς υλοποίηση του σχεδίου τους έκρυψαν μέσα στα έπιπλα μπάνιου την πιο πάνω αναφερόμενη ποσότητα τσιγάρων που αποφάσισαν να την εξάγουν χωρίς να πληρώσουν τους δασμούς και φόρους στο Δημόσιο. Για τη νομότυπη δε μεταφορά του φορτίου κατάρτισαν το πιο πάνω αναφερόμενο, πλαστό κατά το περιεχόμενο του δελτίο αποστολής - τιμολόγιο, στο οποίο φερόταν ως εκδότης και αποστολέας του φορτίου, ανύπαρκτο πρόσωπο και επιχείρηση, ως εμπόρευμα 40 κιβώτια από μικροέπιπλα μπάνιου, 40 κιλών το καθένα τοποθετημένα σε 10 παλέτες συνολικής αξίας 800.000 δρχ., με παραλήπτη μια μεταφορική εταιρία εδρεύουσα στην Αγγλία. Το ως άνω πλαστό τιμολόγιο παρέδωσαν στο μεταφορέα ΑΑ, ως συνοδευτικό της μεταφοράς προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ελέγχου για την παραπλάνηση των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων ως προς το είδος του μεταφερόμενου φορτίου και του αποστολέα αυτού. Για να συγκαλύψουν δε ασφαλέστερα την πράξη τους, έφεραν το φορτίο στην αποθήκη της "ΙΚΑΡΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ", χωρίς να καταγραφούν τα στοιχεία του προσώπου που παρέδωσε αυτό, κατάρτισαν την από 5-6-2000 φορτωτική CMR, στην οποία εμφάνιζαν τη μεταφορά ως διαδοχική, με αρχικό παραγγελιοδόχο μεταφοράς την εταιρία "WORLD FREIGHT LTD" ενδιάμεσο την εταιρία "ΠΑΝΑΤΛΑΝΤΙΚ ΡΑΠΙΝΤ ΕΠΕ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ" και τελικό μεταφορέα την επιχείρηση "ΑΝΑGNOSTIS ΡΑΝΜΑR", που εκτέλεσε αυτή με το φορτηγό αυτοκίνητο του ΑΑ. Με βάση όλα τα προεκτεθέντα, γίνεται φανερό ότι οι κατηγορούμενοι στον ... στις 29-5-2000 ενεργώντας από κοινού κατάρτισαν πλαστό έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσουν, αφενός το μεταφορέα ΑΑ, ιδιοκτήτη και οδηγό του πιο πάνω ΔΧ φορτηγού αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου από αυτό όχημα και αφετέρου τις Αρμόδιες Τελωνιακές Αρχές, παριστάνοντας σ' αυτούς ότι το μεταφερόμενο φορτίο διεκινήτο νομίμως και ήταν το αναφερόμενο στο παραπάνω πλαστό έγγραφο και, συνεπώς μπορούσε να εξαχθεί από την Ελλάδα νομίμως, ενώ στην πραγματικότητα το μεταφερόμενο φορτίο ήταν η ποσότητα λαθραίων τσιγάρων (4.980 κούτες μάρκας SYPERKINGS) που είχαν επιμελώς κρυβεί μέσα στα μεταφερόμενα έπιπλα λουτρού δυνάμει του προαναφερθέντος πλαστού τιμολογίου και που για τη διακίνηση τους (δηλαδή των τσιγάρων) ήταν απαραίτητη προηγουμένως η καταβολή των αναλογουσών δασμοφορολογι-κών επιβαρύνσεων. Ακολούθως οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν το ανωτέρω πλαστό τιμολόγιο - δελτίο αποστολής, παραδίδοντας το στις 5 ή 6-6-2000 στον ΑΑ, ως δήθεν νόμιμο συνοδευτικό έγγραφο της μεταφοράς και εμφανίζοντας το μέσω του ΑΑ στις Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές για να πετύχουν την εξαγωγή του φορτίου τους, το οποίο ήταν στην πραγματικότητα το προαναφερθέν λαθρεμπόρευμα και να προσπορίσουν έτσι στον εαυτό τους παράνομο περιουσιακό όφελος, συνιστάμενο στην αποφυγή καταβολής των οφειλόμενων, για την ποσότητα τσιγάρων, δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, που ανέρχονται σε 105.489 ευρώ με αντίστοιχη ζημία του Ελληνικού Δημοσίου.
Συνεπώς, αφού απορριφθεί το αίτημα περί αναβολής πρέπει, κηρυχτεί ένοχος ο 1ος κατηγορούμενος (Χ2) και κατά τη γνώμη της πλειοψηφίας (3-2) ένοχοι οι λοιποί κατηγορούμενοι (Χ3 και Χ1), της αξιόποινης πράξης της πλαστογραφίας με χρήση με βλάβη του Ελληνικού Δημοσίου κατά συναυτουργία σε βαθμό κακουργήματος σύμφωνα με τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο διατακτικό της παρούσας. Και να τους αναγνωρισθούν ομόφωνα, στον 1° κατηγορούμενο η ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 παρ. 2ε' ΠΚ και στους 2° και 3° κατηγορούμενους το ελαφρυντικό του άρθρου 84 παρ. 2α του ΠΚ, καθόσον από τα προαναφερθέντα αποδεικτικά μέσα, προέκυψε ότι συντρέχουν αντίστοιχα στο πρόσωπό τους οι ουσιαστικές προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων".
Μετά από αυτά το Δικαστήριο κήρυξε ένοχο κατά πλειοψηφίαν τον ήδη αναιρεσείοντα για κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση και του επέβαλε ποινή φυλακίσεως τριών ετών, την οποία ανέστειλε για τρία έτη. Με αυτά που δέχτηκε το Πενταμελές Εφετείο διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, γιατί αναφέρει με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στήριξε την κρίση του για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος για το οποίο καταδίκασε τον ήδη αναιρεσείοντα, τις αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και τους νομικούς συλλογισμούς με τους οποίους έκανε την υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη του άρθρου 216 του ΠΚ, την οποία εφάρμοσε. Ειδικότερα αιτιολογείται ο άμεσος δόλος του κατηγορουμένου, η σύμπραξή του με τους συγκατηγορουμένους του Χ2 και Χ3 στην εκτέλεση της πράξεως, η επιδίωξη του εγκληματικού αποτελέσματος και ο σκοπός του οφέλους και της επιδιωχθείσης βλάβης του Δημοσίου από την απώλεια των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων ύψους 105.489 ευρώ. Επομένως ο σχετικός μοναδικός λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ είναι αβάσιμος. Μετά από αυτά πρέπει να απορριφθεί η αίτηση αναιρέσεως και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθρ. 583 παρ. 1 του ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 10-12-2008 αίτηση του Χ1 για αναίρεση της υπ' αριθ. 232/2008 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς.

Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 16 Ιουνίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 14 Ιουλίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή