Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1843 / 2007    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας, Δημόσια τάξη.
Περίληψη:
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ: Κανονισμός για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.


Αριθμός 1843/2007


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


ΣΤ΄ Ποιν. Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σαραντινό, Αντιπρόεδρο, Βασίλειο Λυκούδη - Εισηγητή, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Νικόλαο Ζαΐρη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κυριάκου Καρούτσου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 2 Οκτωβρίου 2007, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με κατηγορούμενους τους: 1) X1, 2) X2, 3) X3, 4) X4, 5) X5, 6) X6 και 7) X7 και με πολιτικώς ενάγοντες τους: 1)Ψ1 2) Ψ2 , 3) Ψ3, 4) Ψ4, 5) Ψ5 και 6) Ψ6.
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου 2007, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1542/2007.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κυριάκος Καρούτσος, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Φώτιου Μακρή, με αριθμό 338/20.09.2007 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"1-Εισάγω ενώπιόν σας, κατά το άρθρο 137 παρ.1β ΚΠΔ, την 3592/07 αίτηση του Εισαγγελέα Πλημμ/κών Ηρακλείου Ηρακλείου, με την οποία ζητά την παραπομπή της υποθέσεως για επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατά συρροή, ηθική σ' αυτή αυτουργία, εξύβριση, κατά συρροή, και απειλή,[άρθρα 46 παρ.1α,308 παρ.1,309 παρ.1,310 παρ.2,94 παρ.1,361 παρ.1 και 333 ΠΚ], που έχει παραπεμφθεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμ/κείου Ηρακλείου, στη δικάσιμο αυτού της 29-10-07,από το δικαστήριο τούτο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές, και εκθέτω σχετικά τα ακόλουθα.
2-Κατά το άρθρο 136 περ.γ του ΚΠΔ το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122 - 125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές, εκτός από τις άλλες περιπτώσεις, και στην περίπτωση που επιβάλλουν τούτο σοβαροί λόγοι σχετικοί με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Αρμόδιο δικαστήριο να διατάξει την παραπομπή, κατά το άρθρο 137 ΚΠΔ, όταν πρόκειται να γίνει παραπομπή από το ένα εφετείο στο άλλο, είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου σε συμβούλιο. Το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, όταν πρόκειται να γίνει παραπομπή για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας επιλαμβάνεται ύστερα από αίτηση του εισαγγελέα, του κατηγορουμένου ή του πολιτικώς ενάγοντος, εφόσον ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου την υιοθετεί.
3-Στην προκειμένη περίπτωση η υπόθεση αφορά κατηγορία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατά συρροή, ηθική σ' αυτή αυτουργία, εξύβριση, κατά συρροή, και απειλή [άρθρα 46 παρ.1α, 94 παρ.1,333,308 παρ.1,309 παρ.1,310 παρ.2 και 361 παρ.1 ΠΚ], με κατηγορούμενους τους 1) Χ1,2)Χ2,3) Χ3,4) Χ6,5) Χ7,6) Χ4 και 7) Χ5, η οποία έχει παραπεμφθεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμ/κείου Ηρακλείου στη δικάσιμη αυτού της 29-10-07. Οι αξιόποινες αυτές πράξεις φέρονται ότι τελέσθηκαν από τους κατηγορουμένους στο χώρο του Πρωτοδικείου Ηρακλείου στις 30-11-05, αμέσως μετά την λήξη της δίκης κατά την οποία εκδικαζόντουσαν δυο αγωγές των κατηγορουμένων εναντίον των παθόντων Ψ1 κλπ, την τέλεση των οποίων δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν οι εγχώριες αστυνομικές αρχές, παρά τις προειδοποιήσεις που έγιναν σ' αυτές από τους παθόντες και τους συνηγόρους τους. Ήδη, ο Εισαγγελέας Πλημμ/κών Ηρακλείου, ύστερα από την από 11-9-07 αίτηση των μαρτύρων 1) Ψ1,2) Ψ2,3) Ψ4,4) Ψ3,5) Ψ5 και 6) Ψ6, ζητά την παραπομπή της υπόθεσης από το Πρωτοδικείο Ηρακλείου σε άλλο ομοειδές και ομοιόβαθμο δικαστήριο για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθόσον, όπως αναφέρει ο αιτών κατά το χρόνο της εκδίκασης αυτής ενώπιον του αρμοδίου Πρωτοδικείου προοιωνίζεται ότι θα δημιουργηθούν επεισόδια μεταξύ των αντιθέτων πλευρών σε βαθμό τέτοιο, ώστε οι εγχώριες αστυνομικές δυνάμεις να μην μπορέσουν να τα αποτρέψουν. Την άποψή του αυτή την υιοθετούμε, καθόσον, μεταξύ των αντιδίκων πλευρών υπάρχουν μακρόχρονες διαφορές που τους οδηγεί σε οξύτητες και σε βιαιοπραγίες. Συντρέχει, επομένως, η προϋπόθεση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή για την εκδίκαση της εν λόγω υπόθεσης, κατά το άρθρο 136 περ.γ ΚΠΔ, για την οποία αρμόδιο να την διατάξει, κατά το άρθρο 137 παρ.1β ΚΠΔ, είναι το Δικαστήριο του Αρείου σε συμβούλιο.
4-Κατ'ακολουθία, να γίνει δεκτή η αίτηση του Εισαγγελέα Πλημμ/κών Ηρακλείου ως ουσιαστικά βάσιμη και να παραπεμφθεί η υπόθεση από το καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιο Πρωτοδικείο του Ηρακλείου στο ομοιόβαθμο και ομοειδές Πρωτοδικείο Πειραιώς.

ΓΙΑ ΤΟΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΩ
1-Να γίνει δεκτή η 3592/07 αίτηση του Εισαγγελέα Πλημμ/κών Ηρακλείου Ηρακλείου, και
2-Να παραπεμφθεί η ανωτέρω υπόθεση από το Πρωτοδικείο Ηρακλείου στο Πρωτοδικείο Πειραιώς.

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Φώτιος Μακρής"
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 136 περ. γ του ΚΠΔ, το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122 - 125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές, εκτός από τις άλλες περιπτώσεις, και στην περίπτωση που επιβάλλουν τούτο σοβαροί λόγοι σχετικοί με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Αρμόδιο δικαστήριο να διατάξει την παραπομπή, κατά το άρθρο 137 ΚΠΔ, όταν πρόκειται να γίνει παραπομπή από το ένα εφετείο στο άλλο, είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου σε συμβούλιο. Το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, όταν πρόκειται να γίνει παραπομπή για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας επιλαμβάνεται ύστερα από αίτηση του αρμόδιου εισαγγελέα, εφόσον ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου την υιοθετεί.
Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ηρακλείου εκκρεμεί προς εκδίκαση στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, στις 29-10-07, υπόθεση που αφορά κατηγορία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, άπαξ και κατά συρροή, ηθική σ' αυτή αυτουργία, εξύβριση, άπαξ και κατά συρροή, και απειλή [άρθρα 46 παρ. 1α, 94 παρ. 1, 333, 308 παρ. 1, 309 παρ. 1, 310 παρ. 2 και 361 παρ. 1 ΠΚ], με κατηγορούμενους τους: 1) Χ1, 2) Χ2, 3) Χ3, 4) Χ6, 5) Χ7, 6) Χ4 και 7)Χ5. Οι αξιόποινες αυτές πράξεις φέρονται ότι τελέσθηκαν από τους κατηγορουμένους στο χώρο του Πρωτοδικείου Ηρακλείου στις 30-9-05, αμέσως μετά την λήξη της δίκης κατά την οποία εκδικάζονταν δυο αγωγές των κατηγορουμένων εναντίον των παθόντων Ψ1 κλπ, την τέλεση δε αυτών δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν οι εγχώριες αστυνομικές αρχές, παρά τις προειδοποιήσεις που έγιναν σ' αυτές από τους παθόντες και τους συνηγόρους τους. Ήδη, ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, ύστερα από την από 11-9-07 αίτηση - αναφορά του πολιτικώς ενάγοντος Ψ1, ζητεί, με την 3592/17-9-2007 αναφορά του προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την παραπομπή της υπόθεσης από το Πρωτοδικείο Ηρακλείου σε άλλο ομοειδές και ομοιόβαθμο δικαστήριο για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθόσον, όπως αναφέρει ο αιτών, κατά το χρόνο της εκδίκασης αυτής ενώπιον του αρμόδιου Πρωτοδικείου, διαφαίνεται ότι θα δημιουργηθούν επεισόδια μεταξύ των αντιθέτων πλευρών σε βαθμό τέτοιο, ώστε οι εγχώριες αστυνομικές δυνάμεις να μην μπορέσουν να τα αποτρέψουν. Τον ίδιο κίνδυνο επισημαίνουν, εκτός από τον πιο πάνω πολιτικώς ενάγοντα, με την 7807/3-9-2007 αίτηση-αναφορά τους προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και οι παθόντες- μάρτυρες της υποθέσεως Ψ2, Ψ4, Ψ3, Ψ5 και Ψ6. Εκ τούτων πιθανολογείται ότι σοβαροί λόγοι αναγόμενοι στη δημόσια ασφάλεια και τάξη επιβάλλουν την παραπομπή της εν λόγω υπόθεσης, κατά το άρθρο 136 περ. γ ΚΠΔ, από το καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιο Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου στο ομοιόβαθμο και ομοειδές Πλημμελειοδικείο Πειραιώς, όπως βάσιμα ζητεί ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, με την πιο πάνω αναφορά του.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Παραπέμπει τη στο σκεπτικό υπόθεση κατά των: 1) Χ1, 2) Χ2, 3) Χ3, 4) Χ6, 5) Χ7, 6) Χ4 και 7) Χ5 κατηγορίας από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου στο ομοιόβαθμο και ομοειδές Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιώς.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 9 Οκτωβρίου 2007.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου 2007.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ