Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 615 / 2010    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Αρμοδιότητα κατά παραπομπή. Προσφυγή εγκαλούντος κατά απορριπτικής διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών με εγκαλούμενο εισαγγελικό λειτουργό. Παραπέμπεται ο εγκαλούμενος, σε άλλον Εισαγγελέα Εφετών για να αποφανθεί επ' αυτής.
Αριθμός 615/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ' Ποιν. Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο - Εισηγητή, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Ανδρέα Ξένο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κατσιρώδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 17 Φεβρουαρίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούντα τον Χ1 και με εγκαλούμενους τους: 1) Ψ2, 2) Ψ1, 3) Ψ3, 4) Ψ5, 5) Ψ6, 6) Ψ7 και 7) Ψ4.
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 2009, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1479/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κατσιρώδης, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Παναγιώτη Ψάνη, με αριθμό 25/19.01.2010 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω, σύμφωνα με τα άρθρα 136 εδ ε' και 137 παρ. 1 εδ. γ' Κ.Π.Δ., την από 22-10-2009 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί καθορισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και εκθέτω τα ακόλουθα :
Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 εδ ε' Κ.Π.Δ., στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από του βαθμού του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, κατά τα άρθρα 122-125 του Κ.Π.Δ., δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ασκηθεί ακόμη ποινική δίωξη, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρεάστου της δικαστικής κρίσεως και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας, λόγω της συνυπηρετήσεως στο ίδιο δικαστήριο. Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 137 παρ. 1 εδ γ' του ίδιου Κ.Π.Δ. αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πημμελειοδικών ή Εφετών, όπως επί παραπομπής από ένα Εφετείο ή Εισαγγελία του σε άλλο Εφετείο ή την αντίστοιχη Εισαγγελία του. Στην προκειμένη περίπτωση ο Χ1 με την από 3-2-2005 έγκλησή του καταμήνυσε μεταξύ άλλων και τους 1) Ψ2 Πρόεδρο Εφετών Αθηνών, ήδη Αρεοπαγίτη, 2) Ψ1, Εφέτη Αθηνών, 3) Ψ3 Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 4) Ψ5, πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, 5) Ψ6, πρωτοδίκη Μυτιλήνης, 6)Ψ7, δικαστικό επιμελητή και 7) Ψ4. Επί της εγκλήσεως αυτής εξεδόθη η υπ' αριθμ. 270/2009 απορριπτική Διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας κατά της οποίας ο ανωτέρω εγκαλών άσκησε, σύμφωνα με το άρθρο 48 Κ.Π.Δ., την υπ' αριθμ. 6/2009 προσφυγή του στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Όμως μεταξύ των εγκαλουμένων περιλαμβάνονται ο Ψ3, Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών και η Ψ1, η οποία είναι δικαστικός λειτουργός με το βαθμό του Εφέτη και υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών. Με τα δεδομένα αυτά συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και περαιτέρω παραπομπής της υποθέσεως ως προς τους Ψ3 και Ψ1 και, λόγω συναφείας, ως προς τους λοιπούς εγκαλουμένους από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον αντίστοιχο Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, καθώς και στις δικαστικές αρχές του Εφετείου Πειραιά, αν ήθελε, περαιτέρω, συντρέξει νόμιμη περίπτωση.
Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω : Να διατάξει το δικαστήριό σας την παραπομπή της υποθέσεως, επί της οποίας ασκήθηκε η υπ' αριθμ. 6/2009 προσφυγή του Χ1, κατά της υπ' αριθμ. 270/2009 Διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας με την οποία απορρίφθηκε η από 3-2-2005 έγκλησή του εναντίον των 1) Ψ2, προέδρου Εφετών Αθηνών και ήδη Αρεοπαγίτη, 2) Ψ1 Εφέτη Αθηνών, 3) Ψ3, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 4) Ψ5, Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, 5)Ψ6, Πρωτοδίκη Μυτιλήνης, 6) Ψ7, δικαστικού επιμελητή και 7) Ψ4, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στον πλησιέστερο Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, για να αποφανθεί αυτός επί της σχετικής προσφυγής, καθώς κα στις αντίστοιχες δικαστικές αρχές του Εφετείου Πειραιά, αν ήθελε, περαιτέρω, συντρέξει νόμιμη περίπτωση.
Αθήνα 21-12-2009
Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Παναγιώτης Ψάνης

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 136 περ. ε' του ΚΠΔ, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122 - 125 Κ.Π.Δ., δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υπόθεσης από το κατά τα άρθρα αυτά αρμόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές. Σκοπός της διάταξης είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργούς και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο. Η παραπομπή αυτή σε άλλο δικαστήριο γίνεται όχι μόνο στο στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και σ' αυτό της προδικασίας που περιλαμβάνει τόσο την προκαταρκτική εξέταση όσο και την άσκηση της ποινικής διώξεως. Την παραπομπή μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 137 του Κ.Π.Δ., να ζητήσει και ο Εισαγγελέας Εφετών όταν πρόκειται να κρίνει προσφυγή κατά διατάξεως (άρθρο 48 του ΚΠΔ) στην οποία εμπλέκεται ως εγκαλούμενος εισαγγελικός λειτουργός που υπηρετεί στην ίδια Εισαγγελία Εφετών. Στην περίπτωση αυτή ο Άρειος Πάγος σε Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 137 περ. α' και β', 132, 134 και 135 του Κ.Π.Δ. που εφαρμόζονται αναλογικά, παραπέμπει την προσφυγή αυτή για κρίση σε άλλο Εισαγγελέα Εφετών.
Στην προκειμένη περίπτωση ο Χ1, με την από 3-2-2005 έγκλησή του, ζήτησε την ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων και των 1)Ψ2, Προέδρου Εφετών Αθηνών και ήδη Αρεοπαγίτη, 2)Ψ1, Εφέτη Αθηνών, 3)Ψ3, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 4)Ψ5, Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, 5)Ψ6, Πρωτοδίκη Μυτιλήνης, 6)Ψ7 δικαστικού επιμελητή και 7)Ψ4, για τα αναφερόμενα σ' αυτήν εγκλήματα. Επί της εγκλήσεως αυτής εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 270/2009 απορριπτική διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, κατά της οποίας ο εγκαλών άσκησε την υπ' αριθ. 6/28-7-2009 προσφυγή ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, επειδή ο τρίτος ως άνω εγκαλούμενος Ψ3 υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών με το βαθμό του Αντεισαγγελέα Εφετών, ζητά με το υπ' αριθ. Πρωτ. 746α/22-10-2009 έγγραφό του να οριστεί άλλος Εισαγγελέας Εφετών για να αποφανθεί επί της ως άνω προσφυγής.
Επειδή το αίτημα αυτό είναι, σύμφωνα με όσα παραπάνω εκτέθηκαν, νόμιμο και βάσιμο, πρέπει να γίνει δεκτό και να οριστεί ως αρμόδιος για να αποφανθεί επί της εν λόγω προσφυγής ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιώς και κατ' επέκταση οι δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς, αν τυχόν ανακύψει περίπτωση για περαιτέρω δικαστική διερεύνηση.

Για τους λόγους αυτούς
Ορίζει τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, ως κατά παραπομπή αρμόδιο, για να αποφανθεί επί της υπ' αριθ. 6/28-7-2009 προσφυγής του Χ1 κατά της υπ' αριθ. 270/2009 διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας και αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση, τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 10 Μαρτίου 2010. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 22 Μαρτίου 2010.

H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ