Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 437 / 2015    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός Αρμοδιότητας.
Παραπέμπει σε Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς κλπ Αρχές για χειρισμό μήνυσης κατά Δικαστών και Εισαγγ. Λειτουργού, που υπηρετούν στο Πρωτ. Αθηνών και στην Εισαγγ. Πρωτ. Αθηνών αντίστοιχα.
Αριθμός 437/2015

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ TMHMA - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Παναγιώτη Ρουμπή, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο-Εισηγητή, Ιωάννη Γιαννακόπουλο, Βασίλειο Καπελούζο και Πάνο Πετρόπουλο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Καραγιάννη (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.
Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του την 1η Απριλίου 2015, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενες τις :1) Α. Τ., 2) Ε. Κ. και 3) Α. Σ. και εγκαλούντα τον Π. Δ. του Θ., κάτοικο…. Η αίτηση αυτή με αριθμ. πρωτ. 175256/22-9-2014, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 907/2014.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Καραγιάννης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Θεοφανίας Κοντοθανάση, με αριθμό 20/4-3-2015, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 136 περ.ε και 137 παρ.1 εδαφ. β. περ. γ του ΚΠΔ την με αριθμ. πρωτ. 6152/23.9.2014 αίτηση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών , με την οποία ζητεί την παραπομπή της με στοιχ. ΑΒΜ:ΙΒ12/16897 μηνυτήρια αναφορά του Π. Δ. του Θ., κατοίκου ..., οδός ..., κατά των Προέδρων Πρωτοδικών Αθηνών: 1) Α. Τ., 2) Ε. Κ. και της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών Α. Σ., για παράβαση καθήκοντος, από το αρμόδιο Πρωτοδικείο Αθηνών σε άλλο Δικαστήριο ισόβαθμο και ομοειδές και εκθέτω τα εξής: Κατά τις προβλέψεις της διάταξης του άρθρου 136 ΚΠΔ, το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο, εκτός των άλλων περιπτώσεων και "..... όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο .....". Περαιτέρω, κατά τους ορισμούς του άρθρου 137 παρ.1 ΚΠΔ, "την παραπομπή μπορούν να ζητήσουν ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος και ο πολιτικώς ενάγων, ενώ στις περιπτώσεις των στοιχ. γ' και δ' του άρθρου 136 μόνο ο Εισαγγελέας του αρμόδιου δικαστηρίου ή του Αρείου Πάγου αυτεπαγγέλτως ή με παραγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης. Για την παραπομπή αποφασίζει α) ....β) ....γ) ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε Συμβούλιο σε κάθε άλλη περίπτωση .....", όπως όταν στην περιφέρεια του Εφετείου δεν υπάγεται άλλο, πλην του αρμόδιου, κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις Πρωτοδικείου. Από τις προειρημένες διατάξεις συνάγεται ότι δικαιολογητικοί λόγοι της παραπομπής στην περίπτωση του στοιχ. ε' του άρθρου 136 ΚΠΔ, είναι η διασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας και του αδιάβλητου της κρίσης του δικαστικού λειτουργού που θα επιληφθεί της υποθέσεως, καθώς και του αποκλεισμού της υπόνοιας μεροληψίας του αρχικά αρμόδιου προς τούτο, εν όψει της συνυπηρέτησής του με τα περί ών η συγκεκριμένη διάταξη πρόσωπα. Από την ερμηνευτική προσέγγιση της έννοιας και του διωκόμενου σκοπού των προδιαληφθεισών διατάξεων των άρθρων 136,137 ΚΠΔ, σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 122-125 του ιδίου, ως άνω, Κώδικα, προκύπτει ότι ο κανονισμός της αρμοδιότητας κατά παραπομπή δεν περιορίζεται μόνο στην εκδίκαση της υπόθεσης, αλλά εκτείνεται και στην προδικασία και καταλαμβάνει τόσο την κίνηση της ποινικής δίωξης, όσο και την προκαταρκτική εξέταση, καθόσον και στις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος, (ΑΠ 1481/09, ΑΠ 634/08, ο οποίος αποτελεί έκφανση της δίκαιης δίκης, που δεν είναι παρά η ουσιαστική και αδιάβλητη, υπό διαδικαστικές (δικονομικές) εγγυήσεις, διεξαγωγή της δίκης εντός εύλογου χρόνου, ώστε να είναι δυνατή η αντικειμενική αναζήτηση της αλήθειας και η έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία του διαδίκου. Στην προκειμένη περίπτωση, οι εγκαλούμενες δικαστικοί λειτουργοί και η Αντεισαγγελέας υπηρετούν, οι δύο πρώτες στο Πρωτοδικείο Αθηνών, με το βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών (βλ. τη με αριθμ. 81149/20.9.2013 υπηρεσιακή βεβαίωση της Αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδριάσεως της 3.6.2014 του Ανωτάτου Ενδεκαμελούς Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου) και η Αντεισαγγελέας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Με βάση την προαναφερθείσα έγκληση του Π. Δ. η σχηματισθείσα ποινική δικογραφία εκκρεμεί έκτοτε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Ενόψει όμως ότι οι εγκαλούμενες δικαστικοί λειτουργοί, υπηρετούν, όπως προαναφέρθηκε, στο Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και στην Περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών δεν υπάρχει άλλο Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία Πρωτοδικών, συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και, πρέπει να παραπεμφθεί η υπόθεση, από τις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών στις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές Πρωτοδικείου και συγκεκριμένα του Πρωτοδικείου Πειραιώς.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ Να διατάξει το Δικαστήριό σας, την παραπομπή της υποθέσεως, που αναφέρεται στην με αριθμ. πρωτ.6152/23.9.2014 αίτηση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, και αφορά την υπ'αριθ. ΑΒΜ:ΙΒ 12/16897 μηνυτήρια αναφορά του Π. Δ. του Θ. κατοίκου ..., οδός ..., κατά των: α) Α. Τ., β)Ε. Κ. και γ) Α. Σ., Προέδρων Πρωτοδικών των δύο πρώτων και Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών της τελευταίας, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και τις κατά τόπο αρμόδιες Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς και αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση στις αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές αρχές της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και Εφετών Πειραιώς, προκειμένου να κρίνουν και να αποφασίσουν για τον περαιτέρω χειρισμό της υποθέσεως αυτής. Αθήνα 13-2-2015 Η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Θεοφανία Κοντοθανάση".
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 136 εδ. ε' του ΚΠΔ "το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο...". Από το δικαιολογητικό λόγο της διάταξης αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλομένης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 στοιχ. γ του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραπομπής από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών σε άλλον ισόβαθμο Εισαγγελέα ο Άρειος Πάγος σε συμβούλιο και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ. 1 του ΚΠΔ.
Στην προκειμένη περίπτωση από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι ο Π. Δ., υπέβαλε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών την με ΑΒΜ ... μήνυση, στρεφόμενη μεταξύ άλλων και κατά των δικαστικών λειτουργών, Α. Τ. και Ε. Κ. (Προέδρων Πρωτοδικών Αθηνών) και κατά της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Α. Σ., που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για τη σε αυτή καταγγελλόμενη αξιόποινη πράξη και αρμόδιος για να κρίνει αν θα ασκήσει ή μη ποινική δίωξη είναι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, με το από 9-9-2014 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά τον κανονισμό αρμοδιότητας, προκειμένου να ορισθεί άλλος ως αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών για να κρίνει την προαναφερθείσα μήνυση του Π. Δ., λόγω της ως άνω προαναφερόμενης ιδιότητας των μηνυόμενων Προέδρων Πρωτοδικών και Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, που υπηρετούν αντίστοιχα στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Επομένως, ενόψει και του ότι στη περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών υπάρχει πλέον μόνον ένα Πρωτοδικείο, εκείνο των Αθηνών, συντρέχει αρμοδιότητα του παρόντος συμβουλίου του Αρείου Πάγου και περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας υπ'αυτού κατά παραπομπή (άρθρα 136 εδ. ε' και 137 παρ. 1 εδ. β περ. γ ΚΠΔ) και πρέπει να διαταχθεί η παραπομπή της ανωτέρω υπόθεσης, στο σύνολό της, από τον κατά τόπο αρμόδιο να επιληφθεί και αποφανθεί επί της άνω μηνύσεως Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς και στις αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές αρχές της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και Εφετών Πειραιώς και Εφετείου Πειραιώς, αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση, για εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του εισαγγελικού λειτουργού και αποκλεισμό κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, όπως ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Παραπέμπει την υπόθεση, που αναφέρεται στο από 9-9-2014 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και αφορά την με ΑΒΜ ... μήνυση του Π. Δ., στρεφόμενη μεταξύ άλλων και κατά των δικαστικών λειτουργών, Α. Τ. και Ε. Κ. (Προέδρων Πρωτοδικών Αθηνών) και κατά της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Α. Σ. που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για τη σε αυτή καταγγελλόμενη αξιόποινη πράξη, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς και, αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση, στις αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές αρχές της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και Εφετών Πειραιώς και του Εφετείου Πειραιώς, προκειμένου να κρίνουν και να αποφασίσουν για τον περαιτέρω χειρισμό της υποθέσεως αυτής.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 22 Απριλίου 2015.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 23 Απριλίου 2015.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ