Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 268 / 2010    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Περίληψη:
Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Στοιχεία του εγκλήματος. Για να υπάρχει έγκλημα που τελέστηκε με παράλειψη, πρέπει η εξωτερική αμέλεια του δράστη να μην συνίσταται σε θετική ενέργεια, αλλά μόνο σε παράλειψη (ή παραλείψεις) και η παράλειψη αυτή να αποτελεί στη συγκεκριμένη περίπτωση το σύνολο της συμπεριφοράς του δράστη που προηγήθηκε του αποτελέσματος, στην περίπτωση δε αυτή απαιτείται η συνδρομή και των όρων του άρθρου 15 του ΠΚ. Όταν όμως η εξωτερική αμέλεια συνίσταται σε θετική ενέργεια (ή και σε θετική ενέργεια), πρόκειται για έγκλημα ενέργειας και δεν εξετάζεται η συνδρομή των ανωτέρω όρων. Αιτιολογημένη καταδίκη για το ανωτέρω έγκλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, του κατηγορουμένου ηλεκτρολόγου, ο οποίος κατά τη σύνδεση αντλίας νερού με τον πίνακα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, με παραλείψεις και θετικές ενέργειες, προκάλεσε το θάνατο του παθόντος. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
Αριθμός 268/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο-Εισηγητή, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Ανδρέα Ξένο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 2 Δεκεμβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου-Πριάμμου Λεκκού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ηλία Ηλιακόπουλο, περί αναιρέσεως της 375/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θράκης. Με πολιτικώς ενάγουσες τις : 1.Ψ1 και 2. Ψ2, κατοίκους ..., που δεν παραστάθηκαν. Το Τριμελές Εφετείο Θράκης, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 29 Μαΐου 2009 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 869/2009.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό της διατάξεως του άρθρου 302 παρ. 1 του ΠΚ, στην οποία ορίζεται ότι όποιος από αμέλεια επιφέρει θάνατο άλλου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών, προς τη διάταξη του άρθρου 28 του ίδιου Κώδικα, στην οποία ορίζεται ότι από αμέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει είτε δεν πρόβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όμως ότι δεν θα επερχόταν, συνάγεται ότι προς θεμελίωση του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια απαιτείται : α) να μην καταβλήθηκε από το δράστη η επιβαλλόμενη κατ' αντικειμενική κρίση προσοχή, την οποία κάθε μέσος συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει κάτω από τις ίδιες πραγματικές καταστάσεις να καταβάλει με πάση τους νομικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές και την κοινή κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων πείρα και λογική, β) να είχε αυτός τη δυνατότητα, με βάση τις προσωπικές του περιστάσεις, ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες και κυρίως εξαιτίας της υπηρεσίας του ή του επαγγέλματός του, να προβλέψει και να αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσμα, το οποίο από έλλειψη της προαναφερθείσης προσοχής, είτε δεν πρόβλεψε είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όμως ότι δεν θα επερχόταν και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της ενέργειας ή της παραλείψεως του δράστη και του αποτελέσματος που επήλθε. Σε περίπτωση που η εξωτερική αμέλεια του δράστη, δηλαδή το σφάλμα της εξωτερικής του συμπεριφοράς συνίσταται μόνο σε παράλειψη και όχι και σε θετική ενέργεια, η δε παράλειψη αυτή αποτελεί στη συγκεκριμένη περίπτωση το σύνολο της συμπεριφοράς του δράστη, η οποία προηγήθηκε του αποτελέσματος που επήλθε, τότε πρόκειται για έγκλημα αμέλειας που τελέστηκε με παράλειψη και για τη θεμελίωσή του απαιτείται η συνδρομή και των όρων του άρθρου 15 του ΠΚ, κατά το οποίο όπου ο νόμος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισμένο αποτέλεσμα, η μη ανατροπή του τιμωρείται όπως η πρόκλησή του με ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να παρεμποδίσει την επέλευση του αποτελέσματος. Όταν όμως η εξωτερική αμέλεια δεν συνίσταται μόνο σε παράλειψη, αλλά και σε θετική ενέργεια, τότε πρόκειται για έγκλημα ενέργειας και δεν εξετάζεται η συνδρομή των στοιχείων του άρθρου 15 του ΠΚ. Εξάλλου η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Γ' του ΚΠΔ, όταν αναφέρονται σε αυτήν με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελίωσαν και οι νομικοί συλλογισμοί με τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόστηκε.
Στην προκειμένη περίπτωση το Τριμελές Εφετείο Θράκης με την προσβαλλόμενη υπ' αριθ. 375/2009 απόφασή του, δέχτηκε ότι από τα αποδεικτικά μέσα που κατ' είδος αναφέρει αποδείχτηκαν τα παρακάτω περιστατικά : "Στις 27 Μαΐου 2003 και ώρα 07.30' ο Ζ, ηλικίας 54 ετών, ενώ πότιζε τον κήπο της κατοικίας του που βρίσκεται στην ..., χρησιμοποιώντας ηλεκτρική αντλία νερού με την οποία αντλούσε νερό από υπόγειο φρεάτιο άντλησης ύδατος (γεώτρηση) που υπάρχει εκεί, μέσω ενός πλαστικού σωλήνα συνδεδεμένου με την ηλεκτρική αντλία που κατέληγε στο παραπάνω φρεάτιο, υπέστη ηλεκτροπληξία λόγω διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος από την ηλεκτρική αντλία, με σημείο εισόδου του ηλεκτρικού ρεύματος στο σώμα του την αριστερή παλαμιαία χώρα, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 55/28-5-2003 ιατροδικαστική έκθεση του ειδικού ιατροδικαστή του Εργαστηρίου ιατροδικαστικής και τοξικολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ..., με συνέπεια να επέλθει αμέσως ο θάνατος του από την αιτία αυτή. Την παραπάνω ηλεκτρική αντλία κατείχε και χρησιμοποιούσε ο Ζ για το πότισμα του κήπου του επί πέντε περίπου έτη, αντλώντας αρχικά τα 4 πρώτα έτη νερό από γεώτρηση γειτονικού ακινήτου και στη συνέχεια από δική του γεώτρηση στον κήπο της οικίας του, δύο δε ημέρες πριν και συγκεκριμένα στις 24-5-2003, ημέρα Σάββατο, τις πρωινές ώρες επιχειρώντας να την χρησιμοποιήσει διαπίστωσε ότι διακόπηκε η λειτουργία της και έτσι αφού κάλεσε τον κατηγορούμενο Χ, ηλεκτρολόγο και φίλο του ο οποίος διαπίστωσε ότι ο κινητήρας της αντλίας είχε καεί και ο οποίος την αποσυνέδεσε, την ίδια ημέρα τη μετέφερε ύστερα από προτροπή αυτού ο οποίος και τον συνόδευσε, στο κατάστημα του ..., ειδικού ηλεκτροτεχνίτη (κατηγορούμενου επίσης για το θάνατο του Ζ, ο οποίος κηρύχθηκε αθώος με την εκκαλούμενη απόφαση), στον οποίο ανέθεσε την επισκευή της, αφού δε επισκευάσθηκε επιτυχώς από τον τελευταίο, ο οποίος αντικατέστησε τα πηνία της που είχαν καεί και διαπίστωσε ότι δεν παρουσίαζε άλλο πρόβλημα, την παρέλαβε. Ακολούθως ο Ζαναζήτησε τον κατηγορούμενο για να προβεί στην εκ νέου εγκατάσταση της αντλίας στην γεώτρηση της οικίας του, η οποία (εγκατάσταση) απαιτεί ηλεκτρολογικές γνώσεις, επειδή δε αυτός απουσίαζε στην ... τον ανέμενε και έτσι η εγκατάσταση της πραγματοποιήθηκε από τον κατηγορούμενο ο οποίος μετέβη στην οικία του το απόγευμα της Δευτέρας 26-5-2003, οπότε και διαπίστωσαν ότι λειτουργούσε κανονικά. Πρώτη δε φορά χρησιμοποιήθηκε η αντλία από τον Ζ το πρωί της επόμενης ημέρας οπότε και επήλθε όπως προαναφέρεται ο θάνατος του λόγω διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος. Την ηλεκτρική αυτή αντλία όπως αποδείχθηκε είχε εγκαταστήσει ο κατηγορούμενος στις αρχές Μαΐου του 2003 στην γεώτρηση του θανόντος, μετά τη μεταφορά της από το γειτονικό ακίνητο τη γεώτρηση του οποίου όπως έχει ήδη λεχθεί χρησιμοποιούσε ο θανών τα προηγούμενη έτη και όπου επίσης την είχε εγκαταστήσει ο κατηγορούμενος, ο οποίος αναλάμβανε τις διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες της κατοικίας του θανόντος, δεν επέδειξε όμως κατά την εγκατάσταση της την απαιτούμενη σε παρόμοιες συνθήκες κατ' αντικειμενική κρίση προσοχή του μέσου συνετού και ευσυνείδητου ηλεκτρολόγου. Συγκεκριμένα, ενώ για την αποφυγή διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος και κινδύνου συνακόλουθα ηλεκτροπληξίας του χρήστη κατά τη λειτουργία της αντλίας όφειλε να συνδέσει αυτήν μόνιμα και απευθείας με τον πίνακα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας του θανόντος, χρησιμοποιώντας ένα μόνο μη διαπερατό από υγρασία συνεχές καλώδιο ώστε να αποφεύγονται διαρροές ηλεκτρικού ρεύματος και να εξασφαλίζεται η συνέχεια της γείωσης που υπήρχε στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση της οικίας, την οποία πραγματοποίησε κατά την ηλεκτροδότηση της οικίας το έτος 1995 ο μηχανολόγος ηλεκτρολόγος μηχανικός ..., ο οποίος τοποθέτησε άμεση γείωση με ηλεκτρόδιο γειώσεως (βλ το με αριθμό ... έγγραφο της ΔΕΗ και τη συνημμένη σ' αυτό από 25-8-1995 Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη), ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας στην περίπτωση διαρροής, ο κατηγορούμενος κατά παράβαση των κανόνων επιμέλειας που επιβάλλονταν από τους κανόνες της τέχνης του και τις συγκεκριμένες περιστάσεις, προέβη σε τριπλή σύνδεση (ρευματοδότη-ρευματολήπτη) σε μία διαδρομή μήκους περίπου 50 μέτρων, συνδέοντας το καλώδιο της ηλεκτρικής αντλίας (μήκους 2 μέτρων περίπου) με μπαλαντέζα και τη μπαλαντέζα σε εξωτερικό ρευματοδότη (πρίζα) που είχε τοποθετήσει σε προηγούμενο χρόνο ο ίδιος (κατηγορούμενος) στην υπαίθρια ψησταριά που υπάρχει στον κήπο της οικίας και απέχει 10 περίπου μέτρα από το σημείο όπου ήταν τοποθετημένη, πάνω σε οικοδομικά τούβλα, η αντλία, τον εξωτερικό δε αυτό ρευματοδότη είχε συνδέσει με καλώδιο υπόγειας διαδρομής τύπου ΝΥΜ, ακατάλληλο για υπόγεια εγκατάσταση, σε ρευματοδότη υπαίθριας εγκατάστασης κάτω από το κλιμακοστάσιο της οικίας όπου βρίσκεται ο πίνακας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (βλ και την από 9-7-2003 έκθεση πραγματογνωμοσύνης των διορισθέντων από το ΑΤ ... πραγματογνωμόνων, .... Το παραπάνω δε καλώδιο υπόγειας διαδρομής πέραν του ότι ήταν ακατάλληλο, εφόσον δεν διέθετε μόνωση κατά της υγρασίας, δεν είχε ούτε γείωση, όπως είχε τέτοια (γείωση) η ηλεκτρολογική εγκατάσταση της οικίας, καθώς και η μπαλαντέζα που συνέδεε την ηλεκτρική αντλία με τον εξωτερικό ρευματοδότη της ψησταριάς και έτσι παρεμβαλλόμενο (το καλώδιο αυτό) διέκοπτε τη γείωση στη διαδρομή από τον πίνακα παροχής μέχρι την αντλία, με συνέπεια όταν μετά την κατά τα παραπάνω επισκευή της ο κατηγορούμενος την επανασυνέδεσε στην εγκατάσταση αυτή με τον ίδιο τρόπο και χρησιμοποιήθηκε από τον Ζ, να υποστεί ο τελευταίος, λόγω διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτροπληξία, η οποία επέφερε όπως προαναφέρεται το θάνατο του και η οποία όπως αποδείχθηκε θα αποτρέπονταν αν ο κατηγορούμενος είχε έστω τοποθετήσει στον πίνακα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας προστατευτικό "ρελέ" διαφυγής ρεύματος, ώστε να διακόπτεται αυτόματα η ρευματοδότηση της αντλίας, όπως είχε υποχρέωση ενόψει της συγκεκριμένης εγκατάστασης στην οποία είχε προβεί, δηλαδή της εγκατάστασης ρευματοδότησης της ηλεκτρικής αντλίας, που προοριζόταν για την άντληση ύδατος από γεώτρηση, μέσω τριπλής σύνδεσης, με το ενδιάμεσο (υπόγειας διαδρομής) καλώδιο μη ανθεκτικό στην υγρασία και χωρίς γείωση, που εγκυμονούσε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι, όπως επικαλέστηκε αυτός δια των συνηγόρων του και αποδείχθηκε πράγματι, κατά τον επίμαχο χρόνο δεν ήταν υποχρεωτική από το νόμο η τοποθέτηση ρελέ διαφυγής, αλλά κατέστη υποχρεωτική μεταγενέστερα με την με αριθμό Φ Α' 50/12081/642/26-7-2006 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων έργων (ΦΕΚ Β' 1222/5-9-2006). Ενόψει αυτών αποδεικνύεται ότι ο θάνατος του Ζ συζύγου της πρώτης πολιτικώς ενάγουσας Ψ2 και πατέρας της δεύτερης Ψ1, προκλήθηκε από την προπεριγραφόμενη αμελή συμπεριφορά του κατηγορουμένου, καμία δε έννομη επιρροή στη θεμελίωση της ευθύνης του αυτής δεν ασκεί το εάν αυτός έλαβε ή όχι, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, αμοιβή από τον θανόντα για την εγκατάσταση της αντλίας μετά την επισκευή της. Όπως προαναφέρεται και παρατίθεται αυτολεξεί παραπάνω ο κατηγορούμενος δια των συνηγόρων του πρόβαλε ισχυρισμό "έλλειψης ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης" επικαλούμενος ότι "Δεν υφίσταται νομική υποχρέωση ούτε από το νόμο ούτε από τη σύμβαση για την τοποθέτηση της αντλίας και της σύνδεσης της με εξωτερικό καλώδιο συνδεδεμένο με μπαλαντέζα. Όλες οι παραλείψεις αυτές προέκυψαν από το θύμα και έτσι συνακόλουθα δεν υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ οποιαδήποτε παράλειψης του κατηγορουμένου και του επελθόντος θανάτου. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει η αντλία να είναι προστατευμένη και σταθερά εμπηγμένη στο έδαφος και το καλώδιο να έχει εγκατασταθεί υπογείως με μονωτικό υλικό και να μην είναι εκτεθειμένο σε εξωτερικούς παράγοντες (νερό, λάσπη κλπ)". Με αυτό το ασαφές σε κάθε περίπτωση περιεχόμενο οι παραπάνω ισχυρισμοί δεν μπορούν να αξιολογηθούν από το Δικαστήριο παρά μόνο ως αρνητικοί της κατηγορίας ισχυρισμοί περί μη ανάμειξης του κατηγορουμένου στην εγκατάσταση της επίμαχης ηλεκτρικής αντλίας, η οποία όμως πλήρως αποδείχθηκε από το προαναφερόμενο αποδεικτικό υλικό ότι έγινε από τον ίδιο, όπως προκύπτει και από την απολογία του ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου όπου μεταξύ άλλων κατέθεσε "Την μεταφορά της αντλίας την έκανε το έτος 2003 τον Μάιο, εμένα με φώναξε και πήγα, μετά τοποθέτησε τα λάστιχα για να ποτίσει και δούλεψε, εγώ δεν πληρώθηκα γι' αυτό. Ο υδραυλικός τοποθετεί την αντλία, εγώ μόνο τη σύνδεση κάνω...Το μοτέρ, η αντλία ήταν έτοιμη και τη βάλαμε, είχε έτοιμη μπαλαντέζα και την βάλαμε, κατέληγε στο τζάκι στην ψησταριά όπου υπήρχε μία πρίζα, εγώ την έβαλα την πρίζα, εγώ πήρα ρεύμα από το κουτί (ρευματοδότη)...Όπως στην άλλη αντλία είχα καλή και σωστή εγκατάσταση, δούλεψε πέντε χρόνια δεν έπαθε τίποτα, έτσι του είπα να κάνουμε...". Σημειώνεται ότι όπως επίσης προαναφέρεται η ηλεκτρική αντλία ήταν τοποθετημένη σε πρόχειρη κατασκευή από οικοδομικά τούβλα, το γεγονός όμως αυτό από κανένα στοιχείο δεν αποδείχθηκε ότι προκάλεσε τη διαρροή ρεύματος ή έστω συνέβαλε στην πρόκληση αυτής. Πρέπει επομένως να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος για την πράξη της ανθρωποκτονίας από αμέλεία του Ζ, όπως ειδικότερα εκτίθεται στο διατακτικό. Περαιτέρω από το ίδιο παραπάνω αποδεικτικό υλικό αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος συνταξιούχος σήμερα ηλεκτρολόγος, ηλικίας 69 περίπου ετών, έγγαμος, έζησε ως το χρόνο που έγινε το προαναφερόμενο έγκλημα έντιμη, ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική και γενικά κοινωνική ζωή και πρέπει επομένως να αναγνωρισθεί όπως και πρωτοδίκως ότι συντρέχει στο πρόσωπο του η ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 παρ. 2α Π.Κ.". Ακολούθως, το Δικαστήριο καταδίκασε τον κατηγορούμενο σε ποινή φυλακίσεφως δώδεκα (12) μηνών, την εκτέλεση της οποίας ανέστειλε επί τριετίαν.
Με αυτά που δέχτηκε το Τριμελές Εφετείο Θράκης, διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του την απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, γιατί αναφέρει, με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στήριξε την κρίση του για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, για το οποίο καταδίκασε τον κατηγορούμενο, τις αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και τους νομικούς συλλογισμούς με τους οποίους έκανε την υπαγωγή των περιστατικών αυτών στις εφαμροσθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 28 και 302 παρ. 1 του ΠΚ. Ειδικότερα αναφέρει τα περιστατικά που συνιστούν την αμέλεια του αναιρεσείοντος, η οποία συνίσταται, η μεν εσωτερική στο ότι από έλλειψη της προσοχής που όφειλε από τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει, δεν πρόβλεψε το αποτέλεσμα του θανάτου του παθόντος που προκλήθηκε από την πράξη του, η δε εξωτερική στο ότι κατά την εκτέλεση από μέρους του της προαναφερθείσης ηλεκτρολογικής εργασίας, δεν συνέδεσε την αντλία απευθείας με τον πίνακα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας, χρησιμοποιώντας για τη σύνδεση αυτή ένα μόνο συνεχές καλώδιο μη διαπερατό από υγρασία, ώστε να αποφεύγονται διαρροές ηλεκτρικού ρεύματος και να εξασφαλίζεται η γείωση, αλλά προέβη σε τριπλή σύνδεση με διακοπτόμενο καλώδιο το οποίο δεν διέθετε μόνωση κατά της υγρασίας και το οποίο συνέδεσε με τον εξωτερικό ρευματοδότη της υπάρχουσας υπαίθριας εγκατάστασης της ψησταριάς και έτσι διακοπτόταν η γείωση, με αποτέλεσμα ην πρόκληση θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας στον παθόντα. Από τις παραπάνω παραδοχές της προσβαλλόμενης απόφασης προκύπτει ότι τα γενόμενα δεκτά περιστατικά θεμελιώνουν την ευθύνη του αναιρεσείοντος για το θανατηφόρο αποτέλεσμα και έτσι είναι αβάσιμη η αντίθετη αιτίαση αυτού. Επίσης προκύπτει ότι η εξωτερική αμέλεια του αναιρεσείοντος δεν συνίσταται μόνο σε παράλειψη, αλλά και σε θετική ενέργεια, δηλαδή στην πραγματοποίηση από μέρους του της συγκεκριμένης ακατάλληλης και επικίνδυνης ηλεκτρικής σύνδεσης της αντλίας. Επομένως πρόκειται για έγκλημα ενεργείας και γιαυτό δεν ήταν αναγκαία για τη θεμελίωσή του η συνδρομή και των όρων του άρθρου 15 του ΠΚ και έτσι ορθά το Δικαστήριο δεν ερεύνησε και δεν δέχτηκε την ύπαρξη ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης του αναιρεσείοντος προς αποτροπή του αποτελέσματος, απλώς και μόνο περιέλαβε τα στοιχεία του άρθρου 15 του ΠΚ στη νομική του σκέψη, χωρίς να δέχεται περαιτέρω στο αιτιολογικό και στο διατακτικό την ύπαρξη της ανωτέρω υποχρέωσης. Επομένως η αιτίαση του αναιρεσείοντος περί του 'ότι η απόφαση στερείται αιτιολογίας, επειδή δεν αναφέρει περιστατικά από τα οποία να προκύπτει η ως άνω ιδιαίτερη νομική υποχρέωση αυτού προς αποτροπή του αποτελέσματος, είναι αβάσιμη.
Συνεπώς ο μοναδικός λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ΚΠΔ, είναι αβάσιμος. Μετά από αυτά πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθ. 583 παρ. 1 του ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 29-5-2009 αίτηση του Χ, για αναίρεση της υπ' αριθ. 375/2009 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης.
Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 16 Δεκεμβρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 10 Φεβρουαρίου 2010.

H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή