Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 1258 / 2012    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠοινΔ., ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Κατά το άρθρο 514 εδ. α' ΚΠοινΔ. Εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί αν και κλητεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως, η αίτηση του απορρίπτεται.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1258/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, Ιωάννη Γιαννακόπουλο - Εισηγητή, Ανδρέα Ξένο και Βασίλειο Καπελούζο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασιλείου Πλιώτα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 10 Οκτωβρίου 2012, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούσα την Ε. Σ. - Π., κάτοικο ... . Με εγκαλούμενες τις: 1. Β. Β. και 2. Μ. Π.. Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 155467/15.2.2012, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 263/2012.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλειος Πλιώτας εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Τσάγγα με αριθμό 121/15.5.2012, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Με την υπ' αριθμ. 29/7-11-2011 Διάταξη του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ρούσσου - Εμμανουήλ Παπαδάκη, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 4 και 47 Κ.Π.Δ. απορρίφθηκε ως αβάσιμη η από 28-12-2009 έγκληση της Ε. Σ.-Π., κατοίκου ..., και η οποία εστρέφετο κατά των δικαστικών λειτουργών: Β. Β., η οποία υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών από 9/9/2009, όπως τούτο προκύπτει από το υπ' αριθμ. πρωτ. 188/13-1-2012 έγγραφο του Γραφείου Προέδρου του Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς επίσης και κατά της Μ. Π., που υπηρετεί με τον βαθμό της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 150312/9-1-2012 έγγραφο της Διευθύνουσας την εν λόγω Εισαγγελία Ελένη Ράϊκου, και με την οποία έγκλησή της η Ε. Σ. - Π. κατεμήνυσε τους προαναφερόμενους δικαστικούς λειτουργούς για παράβαση καθήκοντος. Η ως άνω έγκληση απορρίφθηκε όπως προαναφέρθηκε ως αβάσιμη και συγχρόνως παραγγέλθηκε με την υπ' αριθμ. 29/7-11-2011 απορριπτική Διάταξη του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ρούσσου - Εμμανουήλ Παπαδάκη να διαβιβαστούν αντίγραφα της εν λόγω δικογραφίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να ερευνηθεί εάν συντρέχει ή όχι περίπτωση ψευδούς καταμηνύσεως σε βάρος των προαναφερομένων δικαστικών λειτουργών. Ως εκ τούτου ανακύπτει εν προκειμένω ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητος κατ' άρθρο 136 περίπτωση ε Κ.Π.Δ., δοθέντος ότι μετά την ισχύ του Προεδρικού Διατάγματος υπ' αριθμ. 30/17-3-2011 δεν υπάγονται πλέον στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών τα Πρωτοδικεία Θηβών και Χαλκίδας αλλά μόνο το Πρωτοδικείο Αθηνών.
Συντρέχει συνεπώς νόμιμη περίπτωση παραπομπής της εν λόγω υποθέσεως από το Πρωτοδικείο Αθηνών σε έτερο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο, και ως τέτοιο προτείνουμε το Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά και τις εις αυτό υπαγόμενες ανακριτικές αρχές.
Για τους λόγους αυτούς Προτείνω όπως παραπεμφθεί η προκειμένη υπόθεση για την οποία εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 29/7-11-2011 Διάταξη του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ρούσσου - Εμμανουήλ Παπαδάκη από το Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών όπου παραπέμφθηκε μετά από σχετική παραγγελία του ανωτέρω δικαστικού λειτουργού, προκειμένου να ερευνηθεί τυχόν τέλεση σε βάρος της Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών Β. Β. και της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών Μ. Π. ψευδής καταμήνυση εκ μέρους της εγκαλούσης Ε. Σ. - Π., κατοίκου ..., στο Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς καθώς και στις υπ' αυτό υπαγόμενες ανακριτικές αρχές. Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Τσάγγας
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 περ. γ' του ΚΠοινΔ, συνάγεται ότι, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός που έχει το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και ανώτερο και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122 - 125 ΚΠοινΔ, δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως από το αρμόδιο αυτό δικαστήριο σε άλλο ομοειδές και ισόβαθμο. Την παραπομπή αποφασίζει α) το συμβούλιο πλημμελειοδικών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο, β) το συμβούλιο εφετών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα μονομελές ή τριμελές πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και γ) ο ’ρειος Πάγος που συνέρχεται σε συμβούλιο σε κάθε άλλη περίπτωση. Από τις διατάξεις αυτές, που δικαιολογητικό λόγο έχουν την εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και τον αποκλεισμό κάθε υπόνοιας για μεροληψία του από το ότι υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο με τον εγκαλούντα, παθόντα ή κατηγορούμενο δικαστικό λειτουργό, προκύπτει ότι η παραπομπή της υποθέσεως πρέπει να γίνεται όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατά το στάδιο της προδικασίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η άσκηση της ποινικής διώξεως αφού και κατ' αυτό συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος.
Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι με την υπ' αριθμ. 29/7-11-2011 διάταξη του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ρούσσου - Εμμανουήλ Παπαδάκη, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 4 και 47 του ΚΠοινΔ, απορρίφθηκε ως αβάσιμη η από 28-12-2009 έγκληση της Ε. Σ. - Π., κατοίκου ..., κατά των δικαστικών λειτουργών Β. Β., Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, και Μ. Π., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, με την οποία η εγκαλούσα καταμήνυσε αυτές για παράβαση καθήκοντος. Συγχρόνως δε, με την αυτή απορριπτική διάταξη, παραγγέλθηκε να διαβιβαστούν αντίγραφα της εν λόγω δικογραφίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να ερευνηθεί εάν συντρέχει ή όχι περίπτωση ψευδούς καταμηνύσεως σε βάρος των προαναφερομένων δικαστικών λειτουργών. Ως εκ τούτου ανακύπτει ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητος, κατ' άρθρο 136 περίπτωση ε του ΚΠοινΔ, και μάλιστα από τον ’ρειο Πάγο, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη (άρθρ. 137 παρ. 1 περ. γ), ενόψει του ότι στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών δεν υπάγεται (μετά την ίδρυση του Εφετείου Ευβοίας και την υπαγωγή σ' αυτό των Πρωτοδικείων Χαλκίδας και Θηβών) άλλο δικαστήριο πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο οποίο υπηρετούν οι ανωτέρω δικαστικές λειτουργοί.
Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτή κατ' ουσίαν η με αριθμ. πρωτ. 155467/15.2.2012 αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και να ορισθούν, ως αρμόδιες, οι δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς και της αντίστοιχης Εισαγγελίας, για το χειρισμό της παραπάνω αυτεπάγγελτης μηνύσεως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ την υπόθεση που αναφέρεται στο σκεπτικό στις Δικαστικές, Ανακριτικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 17 Οκτωβρίου 2012. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 24 Οκτωβρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή