Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 438 / 2012    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
Αριθμός 438/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιχαήλ Θεοχαρίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βιολέττα Κυτέα, Ευτύχιο Παλαιοκαστρίτη-Εισηγητή, Κυριακούλα Γεροστάθη και Βασίλειο Φράγγο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τζαγκουρνή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Αικατερίνης Φωτοπούλου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 18 Νοεμβρίου 2011, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αιτούντος Ν. Α. του Γ., κατοίκου ..., που δεν παρέστη, για επανάληψη της διαδικασίας που περατώθηκε με την υπ' αριθμ. 1841/2006 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αιτών ζητεί τώρα την επανάληψη της διαδικασίας, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 10 Ιανουαρίου 2011 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 115/2011.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Τζαγκουρνής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστάσιου Κανελλόπουλου με αριθμό 91/29.3.2011, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Κατά το άρθρο 527§2 Κ.Π.Δ., την επανάληψη της διαδικασίας εναντίον του κατηγορουμένου που αθωώθηκε, μπορεί να τη ζητήσει, μόνο ο Εισαγγελέας του δικαστηρίου που απήγγειλε την αθώωση ή ο προϊστάμενός του Εισαγγελέας. Επομένως, η υπό κρίση από 10-1-2011 αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας του Ν. Α. του Γ., κατοίκου ..., παραστάντος ως πολιτικώς ενάγοντος κατά την εκδίκαση υποθέσεως ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (κακουργημάτων), επί της οποίας εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 1841/2006 απόφαση και ειδικότερα κατά το μέρος που με αυτή αθωώθηκαν οι κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία απάτης α) Φ. Π. του Ε. και β) G. P. L. του G., πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτος.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Προτείνομεν α) Να απορριφθεί ως απαράδεκτος η από 10-1-2011 αίτηση του Ν. Α. του Γ., κατοίκου ..., με την οποία ζητεί την κατά τα ανωτέρω επανάληψη της διαδικασίας, Και β) Να καταδικασθεί ο αιτών στα δικαστικά έξοδα. Αθήνα 16 Μαρτίου 2011 Ο Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου Αναστάσιος Κανελλόπουλος".
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 527 παρ.2 του Κ.Π.Δ. την επανάληψη της διαδικασίας εναντίον του κατηγορουμένου που αθωώθηκε μπορεί να ζητήσει μόνο ο Εισαγγελέας του δικαστηρίου που απήγγειλε την αθώωση. Ο εγκαλών μηνυτής δεν νομιμοποιείται να ζητήσει την επανάληψη σε βάρος του κατηγορουμένου που αθωώθηκε. Δικαιούται μόνο να ζητήσει από τον αρμόδιο Εισαγγελέα να υποβάλλει αυτός την αίτηση. Εξάλλου από τη διάταξη του άρθρου 528 παρ.1 του Κ.Π.Δ. προκύπτει ότι σε περίπτωση απουσίας του νόμιμα κλητευθέντος αιτούντος η αίτηση δεν απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη, διότι δεν πρόκειται για ένδικο μέσο, αλλά η υπόθεση δικάζεται σαν να ήταν και αυτός παρών.
Στην προκειμένη περίπτωση ο αιτών Ν. Α. παραστάθηκε ως πολιτικώς ενάγων στη δίκη για ηθική αυτουργία σε απάτη κατά των κατηγορουμένων α) Φ. Π. του Ε. και β) G. P. L. του G.. Στη δίκη αυτή εκδόθηκε η με αριθμ. 1841/2006 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, με την οποία αθωώθηκαν οι ως άνω κατηγορούμενοι. Με την κρινόμενη αίτησή του ο αιτών ζητεί την επανάληψη της διαδικασίας, επί της οποίας εκδόθηκε η ως άνω αθωωτική απόφαση για τους λόγους που ειδικότερα αναφέρονται στην αίτηση.
Δεδομένου, όμως, ότι η διαδικασία της οποίας ζητείται η επανάληψη αφορά αθωωτική απόφαση, ο αιτών, ο οποίος νόμιμα κλητεύθηκε για να παραστεί κατά τη συζήτηση της υπόθεσης (βλ. το από 18.10.2011 αποδεικτικό επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας Α. Σ.) και ο οποίος ήδη απεβίωσε, δεν είχε δικαίωμα για υποβολή της αιτήσεως, η οποία για το λόγο αυτό είναι απαράδεκτη και πρέπει να απορριφθεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 10.1.2011, αίτηση του Ν. Α. του Γ., αίτηση επανάληψης της διαδικασίας κατά την οποία εκδόθηκε η με αριθμ. 1841/2006 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 12 Ιανουαρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Εκδόθηκε στην Αθήνα την 1η Μαρτίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή