Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 528 / 2008    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Ακροάσεως έλλειψη.
Περίληψη:
Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη ακροάσεως. Ζητήθηκε η μη εξέταση μάρτυρα που είχε ασκήσει προανακριτικά καθήκοντα (άρθρο 211 εδ. α΄ ΚΠΔ). Το δικαστήριο, χωρίς να απαντήσει και να εκδώσει παρεμπίπτουσα απορριπτική απόφαση, προχώρησε στην εξέταση του μάρτυρα. Αναιρεί και παραπέμπει.

Αριθμός 528/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηρακλή Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Κούκλη, Ελευθέριο Νικολόπουλο-Εισηγητή, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 2 Νοεμβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου ........., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ιωάννη Ηρειώτη, για αναίρεση της 4482/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών και πολιτικώς ενάγοντα τον ........., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Αντώνιο Πεπελάση.
Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 19 Ιουλίου 2007 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1400/2007.

Αφού άκουσε Τους πληρεξουσίους των διαδίκων, που ζήτησαν, όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ.Β' ΚΠΔ λόγος αναίρεσης της απόφασης είναι και η έλλειψη ακρόασης η οποία, κατά το άρθρο 170 παρ.2 του ίδιου Κώδικα επιφέρει ακυρότητα της διαδικασίας. Η ακυρότητα αυτή επέρχεται κατά τη διάταξη του άρθρου 170 παρ.2 στοιχ.α' ΚΠΔ, στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του ζήτησαν να ασκήσουν δικαίωμα που ρητά τους παρέχεται από το νόμο και το δικαστήριο αρνήθηκε ή παρέλειψε να απαντήσει στο σχετικό αίτημα. Τέτοιο δικαίωμα αποτελεί και εκείνο του κατηγορουμένου, όταν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 211 εδαφ. α' ΚΠΔ, υποβάλει αίτημα κατά τη διάρκεια της δίκης για την μη εξέταση μάρτυρα ο οποίος έχει ασκήσει στην υπόθεση ανακριτικά καθήκοντα. Ανεξάρτητα του ότι η παραδοχή ή μη του αιτήματος αυτού υπόκειται στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, οφείλει αυτό με επαρκή αιτιολογία να απαντήσει στο εν λόγω αίτημα. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της δίκης, κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, οι συνήγοροι του αναιρεσείοντος, πριν την έναρξη της εξετάσεως των μαρτύρων, ζήτησαν να μην εξετασθεί ο μάρτυρας κατηγορίας ........., επικαλούμενοι ότι αυτός, ως συντάκτης εκθέσεως αυτοψίας, είχε ασκήσει προανακριτικά καθήκοντα. Το Δικαστήριο, όμως, δεν απάντησε στο νόμιμο αυτό αίτημα του κατηγορουμένου, και χωρίς να εκδώσει παρεμπίπτουσα απορριπτική απόφαση, προέβη στην εξέταση του μάρτυρα αυτού. Από την παράλειψη αυτή του Δικαστηρίου, δημιουργήθηκε ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, και κατά τούτο είναι βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Β'του ΚΠΔ πρώτος λόγος. Επομένως, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, το οποίο θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως (άρθρ. 519 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την υπ' αριθ. 4.482/2007 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Και
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, το οποίο θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 20 Φεβρουαρίου 2008.

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 4 Μαρτίου 2008.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ