Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1782 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναβολή συζήτησης.
Περίληψη:
Αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης σε δικάσιμο που θα ορίσει ο Εισαγγελέας Αρείου Πάγου προκειμένου να μη συμμετέχει στη σύνθεση ο προεδρεύων Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου.
Αριθμός 1782/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ανδρέα Δουλγεράκη και Ιωάννη Παπαδόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 12 Μαΐου 2009, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., κατοίκου..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Δημητράτο, περί αναιρέσεως της 165/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ναυπλίου.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ναυπλίου, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 29.12.2008 αίτησή του και στο από 24.4.2009 δικόγραφο προσθέτων λόγων αναιρέσεως, που καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 191/2009.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά, καθώς και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως και να απορριφθούν οι πρόσθετοι λόγοι αυτής.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 349 παρ. 1 εδ α-γ του Κ.Π.Δ, όπως τα δύο πρώτα αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 7 παρ. 5 του Ν.3090/2002, το δικαστήριο, μετά από πρόταση του Εισαγγελέα ή αίτηση κάποιου από τους διαδίκους ή αυτεπαγγέλτως, μπορεί να διατάξει την αναβολή της δίκης για σημαντικά αίτια που προσδιορίζονται ειδικά στην απόφαση. Μπορεί, επίσης, για τον λόγο αυτόν να διατάξει την διακοπή της δίκης ή της συνεδρίασης πριν αρχίσει η συζήτηση της υποθέσεως. Η αναβολή γίνεται σε ρητή δικάσιμο, εκτός αν ειδικοί λόγοι, που αναφέρονται στην απόφαση του δικαστηρίου ή του συμβουλίου, δεν το επιτρέπουν. Σημαντικά αίτια, κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, είναι, μεταξύ άλλων, και το κώλυμα συμμετοχής του δικαστή στην εκδίκαση της αναιρέσεως, όχι μόνον όταν έχει συμμετάσχει στην έκδοση της προσβαλλόμενης αποφάσεως (άρθρο 14 παρ. 3 του Κ.Π.Δ), αλλά και σε στάδιο προγενέστερο εκείνης, όταν λ.χ. έχει συμπράξει και στην έκδοση της πρωτόδικης αποφάσεως, αφού έχει ήδη εκφράσει γνώμη και είναι δυνατόν εκ προκαταλήψεως να μην κρίνει κατά τρόπο ανεπηρέαστο. Η ίδια δυνατότητα επηρεασμού του μπορεί να προκύψει και όταν στην έκδοση της πρωτόδικης απόφασης συμμετείχε συγγενής του εξ αίματος. Η ύπαρξη αντικειμενικού δικαστή αποτελεί ειδικότερη έκφραση της γενικότερης αρχής του Κράτους δικαίου, που απορρέει από το Σύνταγμα και τις καθιερωμένες από αυτό εγγυήσεις υπέρ του πολίτη, ο οποίος έχει αξίωση να δικάζεται από αντικειμενικό δικαστή. Άλλωστε, το δικαίωμα εξαιρέσεως πρέπει να θεωρηθεί ότι θεμελιώνεται στο άρθρο 6 της Συμβάσεως της Ρώμης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με το οποίο "κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να δικαστεί η υπόθεσή του, δίκαια, δημόσια και μέσα σε λογική προθεσμία, από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο, που, λειτουργώντας νόμιμα, θα αποφασίσει είτε για τις αμφισβητήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αστικής φύσης είτε για το βάσιμο κάθε κατηγορίας εναντίον του ποινικής φύσης".

Στην προκειμένη περίπτωση, μετά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως του ... κατά της υπ' αριθ. 165/2008 καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ναυπλίου, που δίκασε ως δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, προέκυψε ότι στη σύνθεση του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και συγκεκριμένα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ναυπλίου, που εξέδωσε την υπ' αριθ. 1938/2006 καταδικαστική απόφαση, συμμετείχε ως Εισαγγελέας ο Γεώργιος Καλούδης, ο οποίος είναι γιος του Προέδρου της συνθέσεως του Δικαστηρίου τούτου Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, και ο οποίος πρότεινε την ενοχή του κατηγορουμένου και ήδη αναιρεσείοντος. Μετά από αυτά και ενόψει της προαναφερθείσης δυνατότητας επηρεασμού της γνώμης του ως άνω Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου, συντρέχει νόμιμος λόγος αναβολής της εκδικάσεως της προκειμένης υποθέσεως και προσδιορισμού της σε άλλη δικάσιμο που θα ορίσει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, επειδή ο αναιρεσείων δεν έχει κληθεί να παραστεί κατά την ημέρα της δημοσιεύσεως της παρούσης αποφάσεως και η διάταξη του άρθρου 515 παρ. 1 Κ.Π.Δ δεν είναι εφαρμοστέα, αφού η εν λόγω αναβολή γίνεται αυτεπαγγέλτως, προκειμένου αυτή να δικασθεί από σύνθεση, στην οποία δεν θα συμμετέχει ο ανωτέρω κωλυόμενος Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναβάλλει την εκδίκαση της προκείμενης υποθέσεως σε άλλη δικάσιμο που θα ορίσει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, προκειμένου αυτή να δικασθεί από σύνθεση, στην οποία δεν θα συμμετάσχει ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Εμμανουήλ Καλούδης.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 21 Ιουλίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 10 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή