Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 387 / 2015    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός Αρμοδιότητας.
Παραπέμπει σε Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς κλπ Αρχές για χειρισμό μήνυσης κατά Δικαστών και Εισαγγ. Λειτουργού, που υπηρετούν στο Πρωτ. Αθηνών και στην Εισαγγ. Πρωτ. Αθηνών αντίστοιχα.
Αριθμός 387/2015

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποιν. Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Παναγιώτη Ρουμπή, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο - Εισηγητή, Ιωάννη Γιαννακόπουλο, Μαρία Βασιλάκη (σύμφωνα με την υπ'αριθμό 56/2015 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου), κωλυομένου του Αρεοπαγίτη Πάνου Πετρόπουλου και Βασίλειο Καπελούζο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Εμμανουήλ Ρασιδάκη (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Χρήστου Πήτα.
Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 18 Μαρτίου 2015, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενους τους: 1)Ε. Σ., 2)Κ. Χ., 3)Ε. Γ. και 4)Δ. Φ.. Και εγκαλούντα τον J. T. E. του A., κρατούμενο στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 61794/12-12-2014, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 28/2015.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Εμμανουήλ Ρασιδάκης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Παρασκευαϊδη με αριθμό και ημερομηνία 11/16.2.2015 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω, σύμφωνα με τα άρθρα 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 Κ.Π.Δ., την υπ' αριθ. πρωτ. 2134/22-12-14 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί καθορισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και εκθέτω τα ακόλουθα: Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περ. ε' του Κ.Π.Δ., στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις της αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, από του βαθμού του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, κατά τα άρθρα 122-125 του Κ.Π.Δ. δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος, όταν η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη, για την ταυτότητα του λόγου, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσης και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας, λόγω της συνυπηρέτησης. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 137 παρ. 1 περ. γ' του Κ.Π.Δ., αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο, είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών (ΑΠ 220/2014, 1230/2013). Στην προκειμένη περίπτωση με την παραπάνω αίτηση υποβλήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 137 παρ. 1 στοιχ. γ' και 136 στοιχ.ε Κ.Π.Δ., η συνημμένη υπ'αριθ. ΑΒΜ ΙΓ 2014/9054 ποινική δικογραφία, που σχηματίσθηκε μετά από προκαταρκτική εξέταση, κατόπιν της από 30-12-14 έγκλησης του J. T. του A. κρατουμένου Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, δεδομένου ότι με αυτή ο τελευταίος καταγγέλλει τους: 1) Κ. Χ., Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, 2) Ε. Γ., 3) Δ. Φ., Πρωτοδίκες Αθηνών και 4) Ε. Σ., Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Επειδή οι εγκαλούμενοι είναι εν ενεργεία Δικαστικοί Λειτουργοί και υπηρετούν οι τρείς πρώτοι στο Πρωτοδικείο Αθηνών και η τέταρτη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπως τούτο προκύπτει από το συνημμένο υπ' αρ.πρωτ. 36956/14 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αφετέρου δε δεν υφίσταται πλέον, μετά την ίδρυση του Εφετείου Ευβοίας, ευχέρεια του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για την παραπομπή της υπόθεσης σε άλλο δικαστήριο, που να ανήκει στην περιφέρεια του, συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και πρέπει να διαταχθεί η παραπομπή της υπόθεσης από τις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών στις αντίστοιχες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και αν συντρέξει περίπτωση, του Εφετείου Ευβοίας. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Προτείνω το Δικαστήριο Σας-σε Συμβούλιο να διατάξει την παραπομπή της υπόθεσης που αναφέρεται στην υπ' αρ.2134/22-12-14 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και αφορά την υπ'αριθ. ΑΒΜ ΙΓ 2014/9054 δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της από 30-12-2014 έγκλησης του J. T. του A., κρατουμένου Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού κατά των: 1) Κ. Χ., Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, 2) Ε. Γ., 3) Δ. Φ., Πρωτοδικών Αθηνών και 4) Ε. Σ., Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, από τις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών στις αντίστοιχες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και αν συντρέξει περίπτωση του Εφετείου Ευβοίας. Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Παρασκευαϊδης"
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 136 εδ. ε' του ΚΠΔ "το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο...". Από το δικαιολογητικό λόγο της διάταξης αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλομένης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 στοιχ. γ του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραπομπής από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών σε άλλον ισόβαθμο Εισαγγελέα ο Άρειος Πάγος σε συμβούλιο και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ. 1 του ΚΠΔ.
Στην προκειμένη περίπτωση από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι ο J. T. E., υπέβαλε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών την από 24-3-2012 μηνυτήρια αναφορά - έγκληση του, στρεφόμενη κατά της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών Ε. Σ. και άλλων των δικαστικών λειτουργών, Κ. Χ., Ε. Γ. και Δ. Φ., Πρωτοδικών, μελών συνθέσεως ΜΟΔ για τη σε αυτή καταγγελλόμενη αξιόποινη πράξη παράβασης καθήκοντος, και αρμόδιος για να κρίνει αν θα ασκήσει ή μη ποινική δίωξη είναι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, με το από 12-12-2014 έγγραφο του προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά τον κανονισμό αρμοδιότητας, προκειμένου να ορισθεί άλλος ως αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών για να κρίνει την προμνημονευόμενη έγκληση της εγκαλούσας, λόγω της ως άνω προαναφερόμενης ιδιότητας της πρώτης των μηνυόμενων Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Επομένως, ενόψει και του ότι στη περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών υπάρχει πλέον μόνον ένα Πρωτοδικείο, εκείνο των Αθηνών, συντρέχει αρμοδιότητα του παρόντος συμβουλίου του Αρείου Πάγου και περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας υπ'αυτού κατά παραπομπή (άρθρα 136 εδ. ε' και 137 παρ. 1 εδ. β περ. γ ΚΠΔ) και πρέπει να διαταχθεί η παραπομπή της ανωτέρω υπόθεσης, στο σύνολο της, από τον κατά τόπο αρμόδιο να επιληφθεί και αποφανθεί επί της άνω εγκλήσεως Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς και στις αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές αρχές της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και Εφετών Πειραιώς και Εφετείου Πειραιώς, αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση, όπως ορίζεται στο διατακτικό, διότι η ανωτέρω έγκληση στρέφεται και κατά Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, όπως ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Παραπέμπει την υπόθεση, που αναφέρεται στο από 12-12-2014 έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και αφορά την από 30-12-2014 μήνυση του J. T. E., στρεφόμενη κατά της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών Ε. Σ. που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και κατά άλλων, των δικαστικών λειτουργών, Κ. Χ. (Προέδρου), Ε. Γ. και Δ. Φ., (Πρωτοδικών Αθηνών), μελών συνθέσεως ΜΟΔ Αθηνών, για τη σε αυτή καταγγελλόμενη αξιόποινη πράξη παράβασης καθήκοντος, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς και, αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση, στις αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές αρχές της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και Εφετών Πειραιώς και του Εφετείου Πειραιώς, προκειμένου να κρίνουν και να αποφασίσουν για τον περαιτέρω χειρισμό της υποθέσεως αυτής.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα την 1η Απριλίου 2015.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 2 Απριλίου 2015.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ