Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 1421 / 2012    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απορρίπτει αίτημα αναβολής. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
Αριθμός 1421/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη και Μαρία Βασιλάκη - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 16 Οκτωβρίου 2012, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου Δασούλα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Γεράσιμου Βάλσαμου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Δ. Κ. του Δ., κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης Χαλκίδας, που δεν παρέστη στο ακροατήριο, για αναίρεση της 2349/2011 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Με πολιτικώς ενάγοντα τον Ό. Ρ. του Ν., κάτοικο ..., που δεν παρέστη.

Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητάει την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στην από 27 Σεπτεμβρίου 2011 αίτησή του αναιρέσεως καθώς και οι από 23 Δεκεμβρίου 2011 πρόσθετοι λόγοι αυτής, που καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με αριθμό 1300/2011.
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε
Τον Αντεισαγγελέα που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση .

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης κατά τη σειρά της, εμφανίστηκε ο δικηγόρος Νικόλαος Κλησιάρης και ζήτησε αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης, διότι "δεν πρόλαβε να μελετήσει τη δικογραφία λόγω μη έγκαιρου διορισμούς". Το εν λόγω αίτημα αναβολής πρέπει ν' απορριφθεί, ως αβάσιμο, καθόσον ο επικαλούμενος λόγος αναβολής δε συνιστά ιδιαιτέρως εξαιρετική περίπτωση, αφού για τον αυτό λόγο η εν λόγω υπόθεση αναβλήθηκε ύστερα από αίτηση του κατηγορουμένου κατά την αρχική δικάσιμο της 13 Μαρτίου 2012, κατά την έννοια του άρθρου 515 παρ. 1 ΚΠΔ. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ ΚΠΔ, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Εξάλλου σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το άρθρο 515παρ1του ίδιου Κώδικα, αν αναβληθεί η συζήτηση της υποθέσεως σε ρητή δικάσιμο, όλοι οι διάδικοι οφείλουν να εμφανισθούν σ' αυτή χωρίς νέα κλήτευση και αν ακόμη δεν ήταν παρόντες, όταν δημοσιεύθηκε η απόφαση για την αναβολή.
Στην περίπτωση που κρίνεται, όπως προκύπτει από το υπό ημερομηνία 22 Νοεμβρίου 2011 αποδεικτικό επίδοσης του υπαλλήλου του Καταστήματος Κράτησης Χαλκίδος ο αναιρεσείων κλητεύθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα, για να εμφανισθεί στη συνεδρίαση της 13 Μαρτίου 2012. Τότε αναβλήθηκε η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης για τη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, με αίτημα του αναιρεσείοντος (ίδ. την 526/2012 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου). Ο αναιρεσείων όμως δεν εμφανίσθηκε κατά την επανεκφώνηση της υπόθεσης ενώπιον του δικαστηρίου τούτου, ούτε κάποιος συνήγορός του για να τον εκπροσωπήσει. Κατά συνέπεια, η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ).)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει το αίτημα του αναιρεσείοντος, για αναβολή της συζήτησης της υπόθεσης.
Απορρίπτει την, από 27 Σεπτεμβρίου 2011, αίτηση του αναιρεσείοντος Δ. Κ. του Δ. κρατούμενου στο Κ.Κ. Χαλκίδας, για αναίρεση της 2349/2011 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250,00) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 13 Νοεμβρίου 2012.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 15 Νοεμβρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή