Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 733 / 2008    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Παραπέμπει στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Αριθμός 733/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ζ' Ποιν. Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Μιχαήλ Δέτση), ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Θεοδώρα Γκοΐνη-Εισηγήτρια, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Δήμητρα Παπαντωνοπούλου και Ελευθέριο Μάλλιο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ρούσσου-Εμμανουήλ Παπαδάκη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 19 Μαρτίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με κατηγορούμενους τους 1)Χ1, 2)Χ2, 3)Χ3, 4)Χ4, 5)Χ5, 6)Χ6, 7)Χ7, 8) Χ8, 9) Χ9, 10) Χ10, 11)Χ11, 12) Χ12, 13)Χ13 και 14) Χ14. Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 710/7-12-2007, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 2126/2007.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αντωνίου Μύτη, με αριθμό 107/27-2-2008 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω ενώπιόν σας την με αριθ. πρωτ. 710/7-12-2007 αίτηση του Εισαγγελέως Εφετών Θεσσαλονίκης με την σχετική δικογραφία εις βάρος των α)Χ1, β)Χ2, γ) Χ3 κ.λ.π., κατηγορουμένων για 1) Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως (άρθρ. 45, 299 παρ. ι Π.Κ.), 2) Περιύβριση νεκρού από κοινού (άρθρ. 45, 201 Π.Κ.) κ.λ.π., προκειμένου το Δικαστήριόν σας να αποφασίσει, κατ'άρθρ. 136 στοιχ. γ' εν συνδ. με άρθρ. 137 παρ. ί στ. δ' Κ.Π.Δ., την παραπομπή εκδίκασης της υπόθεσης από το κατά τόπον και καθ'ύλην αρμόδιον Μονομελές Δικαστήριον ανηλίκων Βεροίας, εις άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο για λόγους δημόσιας ασφάλειας και τάξης και επάγομαι τα ακόλουθα:
Ι) Κατά την διάταξη του άρθρ. 136 στοιχ. γ' Κ.Π.Δ., διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως εις άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο όταν επιβάλλουν την παραπομπή σοβαροί λόγοι σχετικοί με την δημόσια τάξη και ασφάλεια. Οι λόγοι αυτοί προβάλλονται από τους κατά τόπους Εισαγγελείς, με σύμφωνη γνώμη από την αρμοδία Αστυνομική αρχή, και δεν είναι ανάγκη να προκύπτουν με βεβαιότητα, αλλά αρκεί η πιθανολόγησή τους. Εξάλλου, κατά την διάταξη του άρθρ. 137 παρ. ι περ. γ' του ίδιου Κώδικα, αρμόδιο στην περίπτωση αυτή να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο, είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, εις το οποίο εισάγεται η υπόθεση από τον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, εφόσον αυτός είναι σύμφωνος με την παραπομπή για την αιτία αυτή (Α.Π. 728/98 Ποιν.Χρ. ΜΘ' σελ. 248, Α.Π. 817/98 Ποιν.Χρ. ΜΘ' σελ. 424).
ΙΙ) Στην προκειμένη περίπτωση από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Τις νυκτερινές ώρες της 2ας προς 3η Φεβρουαρίου 2006 εξηφανίσθη από την πόλη της ........ ο ηλικίας 11 περίπου ετών Ψ. Με αφορμή την εξαφάνισή του διενηργήθη από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές αρχικώς προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να εντοπισθεί ο ανήλικος και να διαπιστωθούν οι συνθήκες εξαφανίσεώς του, και στην συνέχεια, κατόπιν παραγγελίας του αρμοδίου Εισαγγελέως, αστυνομική προανάκριση μετά την αποκάλυψιν από τους ανηλίκους ότι ούτοι αφού ετραυμάτισαν τον παθόντα, εγκατέλειψαν τούτον αβοήθητον εις παρακείμενο παλαιό οίκημα με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός του. Κατόπιν τούτου ησκήθη κατ'αυτών ποινική δίωξη για τις προαναφερόμενες πράξεις και στην συνέχεια διενεργήθη κυρία ανάκριση επί ταύταις. Όμως, από την όλη εξέλιξη της υπόθεσης, εδημιουργήθη σε πανελλήνια κλίμακα ιδιαίτερη συγκίνηση στην κοινή γνώμη δι'ον λόγον, κατόπιν της υπ'αριθ. 9/2006 αποφάσεως της Ολομελείας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρ. 29 παρ. 2 Κ.Π.Δ., διετάχθη η υποβολή της δικογραφίας εις τον Εισαγγελέα Εφετών και, μετά ταύτα κατόπιν των υπ'αριθ. 8644/2006 και 23/27-4-2007 παραγγελιών του, ανετέθη η διενέργεια κυρίας ανακρίσεως εις ειδικόν Εφέτην Ανακριτήν, μετά την ολοκλήρωσιν της οποίας εξεδόθη το υπ'αριθ. 1246/2007 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, δια του οποίου, μεταξύ των άλλων, παρεπέμφθησαν οι προαναφερόμενοι ανήλικοι εις το καθ'ύλην και κατά τόπον αρμόδιον Μονομελές δικαστήριο ανηλίκων Βεροίας για να δικασθούν επί ταύταις. Όμως, όπως προκύπτει από το υπ'αριθ.πρωτ. .......... έγγραφον της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας εν συνδυασμώ με την υπ'αριθ. πρωτ. ...... αναφορά του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Βεροίας, ως εκ της φύσεως και των συνθηκών τελέσεως των προαναφερομένων πράξεων, είναι πολύ πιθανό να παρακολουθήσει την εκδίκαση της υπόθεσης, για την οποίαν επιδεικνύεται εξαιρετικό ενδιαφέρον, εκτός από τους αμέσως ενδιαφερομένους, πολύ μεγάλος αριθμός προσώπων εκ των πέριξ περιοχών αλλά και εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. με προφανή τον κίνδυνο διαταράξεως της δημοσίας τάξεως. 'Ετσι η υπό κρίσιν αίτησις του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βεροίας, με την οποίαν ζητείται για σοβαρούς λόγους δημόσιας ασφαλείας και τάξης η παραπομπή της υπόθεσης σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο, είναι νόμιμη και βάσιμη. Επομένως η εν λόγω αίτησις πρέπει να γίνει δεκτή και να παραπεμφθεί η υπόθεση στο Μονομελές Δικαστήριο ανηλίκων Θεσσαλονίκης, όπου ο προαναφερθείς κίνδυνος αποτρέπεται ή δραστικά περιορίζεται, λόγω της επαρκούς αστυνόμευσης του χώρου και έτσι καθίσταται ευχερέστερη, με την επιβεβλημένην νηφαλιότητα και ηρεμία, η εκδίκαση της υπόθεσης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ -------
Π ρ ο τ ε ί ν ω: Να γίνει δεκτή η με αριθ.πρωτ. 710/7-2-2008 αίτηση του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Βέροιας και να παραπεμφθεί η εκδίκασή της κατά των κατηγορουμένων α) Χ1, β) Χ2, γ) Χ3 κ.λ.π., κατηγορία για 1) Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, 2) Περιύβριση νεκρού κ.λ.π., από το κατά τόπον και καθ'ύλην αρμόδιον Μονομελές Δικαστήριο ανηλίκων Βεροίας εις το Μονομελές Δικαστήριο ανηλίκων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
Αθήναι τη 25 Φεβρουαρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αντώνιος Μύτης
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. γ' και 137 παρ. 1 περ. γ' Κ.Ποιν.Δ προκύπτει, ότι η παραπομπή μιας υποθέσεως από το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο σε άλλο ομοειδές και ισόβαθμο (δικαστήριο) διατάσσεται, πλην άλλων περιπτώσεων, και όταν σοβαροί λόγοι σχετικοί με τη δημόσια ασφάλεια και τάξη επιβάλλουν την εκδίκαση της υποθέσεως σε δικαστήριο κείμενο σε άλλο τόπο από εκείνο που πρόκειται να εκδικασθεί. Οι λόγοι αυτοί προβάλλονται από τους κατά τόπους εισαγγελείς και δεν είναι ανάγκη να προκύπτουν με βεβαιότητα, αλλά αρκεί η πιθανολόγησή τους. Την παραπομπή αποφασίζει στην περίπτωση αυτή το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, στο οποίο εισάγεται η υπόθεση από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εφόσον και αυτός συμφωνεί με την περί της παραπομπής αίτηση του αρμόδιου εισαγγελέα. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Με το 1246/2007 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν Α)Στο ακροατήριο του Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Βέροιας οι ανήλικοι 1)Χ1, 2)Χ2, 3) Χ3, 4) Χ4, 5) Χ5 και 6)Χ6, για να κριθεί αν τέλεσαν οι μεν πέντε πρώτοι α)ανθρωποκτονία εκ προθέσεως από κοινού σε βάρος του ανηλίκου Ψ και β)περιύβριση νεκρού από κοινού ο δε έκτος α)ψευδή ανώμοτη κατάθεση κατ' εξακολούθηση και β)υπόθαλψη εγκληματία κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή, Β)Στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας οι 1)Χ7, 2)Χ8, 3) Χ9, 4) Χ10, 5) Χ11, 6) Χ12 και 7)Χ13, για να δικασθούν ως υπαίτιοι παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου κατ' εξακολούθηση και Γ)Στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας, ο Χ14, για να δικασθεί ως υπαίτιος α)ψευδορκίας μάρτυρα κατ' εξακολούθηση και β)υπόθαλψη εγκληματία κατ' εξακολούθηση. Όπως προκύπτει από την υπ' αριθ.........αναφορά της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Βέροιας προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία συμφωνεί και ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, η σε βάρος του ανωτέρω ανηλίκου τελεσθείσα ανθρωποκτονία, λόγω της ευρείας δημοσιότητας που δόθηκε σ' αυτήν από τα μέσα Μαζικής Ενημερώσεως, αλλά και από τη φύση της, έχει ευαισθητοποιήσει μεγάλο αριθμό πολιτών της πόλεως της ........., τόπο όπου κατοικούσε ο παθών ανήλικος, οι οποίοι πιθανολογείται ότι θα προσέλθουν να παρακολουθήσουν τις σχετικές δίκες, με αποτέλεσμα αφ' ενός μεν οι χώροι του Δικαστικού Μεγάρου της Βέροιας να κρίνονται ανεπαρκείς για την ομαλή διεξαγωγή των εν λόγω δικών, αφ' ετέρου δε να υφίσταται κίνδυνος, για την ασφάλεια των κατηγορουμένων, των συνηγόρων τους και των μαρτύρων υπερασπίσεως, από τη διεξαγωγή των δικών αυτών στη ....., όπως εκτιμά και ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διευθύνσεως Ημαθίας (έγγραφό του με αριθ. πρωτ. ......... προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βέροιας). Εκ τούτων πιθανολογείται ότι σοβαροί λόγοι αναγόμενοι στη δημόσια ασφάλεια και τάξη επιβάλλουν την εκδίκαση των ανωτέρω υποθέσεων από δικαστήρια, ομοειδή και ισόβαθμα προς εκείνα όπου η κατά τα άνω παραπομπή των κατηγορουμένων, κείμενα σε άλλο τόπο, όπως διαλαμβάνεται και στην Εισαγγελική πρόταση, κατ' εκτίμηση του περιεχομένου της. Ενόψει των ανωτέρω συντρέχει νόμιμη κατ' ουσίαν περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας και παραπομπής της υποθέσεως προς εκδίκαση, αντιστοίχως από το Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων Βέροιας στο Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βέροιας στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βέροιας στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Παραπέμπει την υπόθεση που αναφέρεται στο σκεπτικό Α) κατά των 1) Χ1, 2) Χ2, 3) Χ3, 4) Χ4, 5) Χ5 και 6) Χ6, που αφορά στην κατηγορία για α)ανθρωποκτονία εκ προθέσεως από κοινού και β) περιύβριση νεκρού από κοινού κατά των πέντε πρώτων και α) ψευδή ανώμοτη κατάθεση κατ' εξακολούθηση και β) υπόθαλψη εγκληματία κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή κατά του έκτου, από το Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων Βέροιας στο Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, Β) κατά των 1) Χ7, 2) Χ8, 3) Χ9, 4) Χ10, 5)Χ11, 6)Χ12 και 7) Χ13, που αφορά την κατηγορία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου κατ' εξακολούθηση, από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βέροιας στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και Γ) κατά του Χ14, που αφορά την κατηγορία για α) ψευδορκία μάρτυρα κατ' εξακολούθηση και β) υπόθαλψη εγκληματία κατ' εξακολούθηση, από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βέροιας στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 20 Μαρτίου 2008.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 20 Μαρτίου 2008.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ