Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 938 / 2008    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Ναρκωτικά.
Περίληψη:
Έλλειψη αιτιολογίας στην απόφαση υπάρχει όταν αυτή έχει ασάφειες και αντιφάσεις τόσο στο ίδιο το σκεπτικό, όσο και μεταξύ σκεπτικού και διατακτικού. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση διότι δεν είναι σαφές τι εισήγαγε ο κατηγορούμενος και τι κατείχε από κοινού μετ’ άλλων από την ναρκωτική ουσία που εισήγαγαν και κατείχαν όλοι. Αναιρεί και παραπέμπει.

Αριθμός 938/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηρακλή Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Κούκλη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα -Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 7 Δεκεμβρίου 2007, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου ....... και ήδη κρατουμένου στην Κλειστή Φυλακή Πατρών, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ευστράτιο Βαλτούδη, για αναίρεση της 32/2006 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Κέρκυρας. Το Πενταμελές Εφετείο Κέρκυρας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 4 Σεπτεμβρίου 2006 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1604/2006.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκειμένη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η απαιτουμένη κατά το άρθρο 93 § 3 του Συντάγματος και 139 Κ.Ποιν.Δ, όπως το τελευταίο ετροποποιήθη με το άρθρο 2 § 5 του Ν. 2408/1996,ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγον αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Δ' Κ.Ποιν.Δ, υπάρχει όταν προκειμένου για καταδικαστική απόφαση, περιέχονται σ' αυτήν με πληρότητα και σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή κενά τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία και στήριξαν την κρίση του δικαστηρίου, για την συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελίωσαν και οι σκέψεις με τις οποίες έγινε η υπαγωγή των περιστατικών που απεδείχθησαν, στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Ειδικότερα ως προς την έκθεση των αποδείξεων αρκεί η γενική κατά το είδος τους αναφορά αυτών, χωρίς να προσαπαιτείται και η ιδιαίτερη μνεία εκάστου των αποδεικτικών μέσων και το προκύψαν εξ αυτού συγκεκριμένο πραγματικό περιστατικό. Πρέπει, ωστόσο, να συνάγεται ότι το δικαστήριο έλαβεν υπ' όψη του και συνεκτίμησε όλα τα αποδεικτικά μέσα και όχι μόνο μερικά εξ αυτών για να μορφώσει την κρίση του περί της ενοχής ή αθωώσεως του κατηγορουμένου, το γεγονός δε ότι εξαίρονται ορισμένα, δεν υποδηλώνει ότι δεν ελήφθησαν υπ' όψη τα άλλα. Η ειδική αιτιολογία υπάρχει και στην αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, η οποία είναι παραδεκτή. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το αιτιολογικό σε συνδυασμό με το διατακτικό της προσβαλλομένης υπ' αριθμ. 32/2006 το Πενταμελές Εφετείο Κερκύρας, το οποίον εδίκασε κατ' έφεση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου, εδέχθη κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη περί πραγμάτων κρίση του (το άνω δικαστήριο), μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των αναφερομένων αποδεικτικών μέσων "τις καταθέσεις των μαρτύρων της κατηγορίας που εξετάσθησαν στο Δικαστήριο τούτο, την ανάγνωση των πρακτικών της πρωτοβάθμιας δίκης, καθώς και των εγγράφων που αναφέρονται στα πιο πάνω πρακτικά την απολογία του κατηγορουμένου και την όλη αποδεικτική διαδικασία", τα εξής: Ο κατηγορούμενος μετέχοντας σε ομάδα έξι ατόμων, εισήγαν στην Ελληνική Επικράτεια συνολικά 129,5 κιλά ινδικής καννάβεως από δύσβατη περιοχή "...." ..... Θεσπρωτίας. Ο ίδιος κατελήφθη να πραγματοποιεί εισαγωγή 20 κιλών ινδικής καννάβεως και βεβαίωσε ότι για την πράξη του αυτή η αμοιβή του ήταν 200 €. Της ποσότητος αυτής είχαν την φυσική εξουσία διαθέσεως προς τρίτους και εισήλθαν λάθρα στην Ελληνική επικράτεια. Η κρίση αυτή του Δικαστηρίου στηρίζεται τόσον από τις μαρτυρικές καταθέσεις των μαρτύρων (...., .......) όσον και την απολογία του κατηγορουμένου και στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο (βλ. Πρωτόδικα πρακτικά συνεδριάσεως). Βέβαια ο κατηγορούμενος ήδη, ζητώντας την μείωση της ποινής του ισχυρίζεται την ύπαρξη ελαφρυντικών περιστάσεων στο πρόσωπό του (πρότερος έντιμος βίος, ειλικρινής μεταμέλεια) όμως, εξ όλων των ανωτέρω που αποδεικνύονται και ιδιαίτερα της ποσότητος των ναρκωτικών, της δράσεως των έξη ατόμων και της αμοιβής μεταφοράς, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να απορριφθεί ο ισχυρισμός χορηγήσεως ελαφρυντικών περιστάσεων και ο κατηγορούμενος κηρυχθεί ένοχος των πράξεων που του αποδίδονται (εισαγωγής, κατοχής από κοινού ναρκωτικών, παράνομη είσοδος στην Ελλάδα), κατά τα στο διατακτικό οριζόμενα. Με τις παραδοχές αυτές η προσβαλλομένη απόφαση στο διατακτικό της εκήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο του ότι: Α) Στις 12-11-2004 και περί ώρα 04.00 στην περιοχή ..... Νομού Θεσπρωτίας πλησίον της Ελληνοαλβανικής μεθορίου με πρόθεση, χωρίς να είναι τοξικομανής, από κοινού με τον ....... και άλλους τέσσερις ομοεθνείς του αγνώστων στοιχείων, εισήγαγε από την Αλβανία στην Ελληνική Επικράτεια απαγορευμένες ναρκωτικές ουσίες και συγκεκριμένα εισήγαγε ογδόντα εννέα (89) δέματα ακατέργαστης ινδικής κάνναβης (χασίς) σε φούντα συνολικού βάρους εκατόν είκοσι εννέα και μισού (129,50) κιλών. Β)Στον ίδιο ως άνω τόπο και χρόνο από κοινού με τον ανωτέρω και άλλους τέσσερις ομοεθνείς του, αγνώστων στοιχείων, με πρόθεση χωρίς να είναι τοξικομανής, κατείχε με την έννοια της φυσικής εξουσίασης ώστε να είναι σε θέση να τις διαθέσει ανά πάσα στιγμή κατά τη βούλησή του, απαγορευμένες ναρκωτικές ουσίες, ήτοι τα προαναφερόμενα δέματα ακατέργαστης ινδικής κάνναβης συνολικού βάρους (129,50) κιλών, τα οποία προόριζε να παραδώσει σε άγνωστο στην ανάκριση παραλήπτη για περαιτέρω διακίνηση και διάθεσή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας και Γ)Στον ίδιο ως άνω τόπο και χρόνο, με πρόθεση χωρίς να είναι κάτοχος νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίου, βίζας), εισήλθε παράνομα από άγνωστο σημείο της Ελληνοαλβανικής μεθορίου εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Με αυτά όμως, τα οποία εδέχθη το δικαστήριο της ουσίας, δεν διέλαβε στην αναιρεσιβαλλομένη απόφασή του την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αλλά ασαφή και αντιφατική. Ειδικότερα ενώ εν αρχή του σκεπτικού της δέχεται ότι "ο κατηγορούμενος, μετέχοντας σε ομάδα έξι ατόμων, εισήγαν στην Ελληνική επικράτεια συνολικά 129,5 κιλά ινδικής καννάβεως", όπερ δέχεται και στο διατακτικό και τον κηρύσσει ένοχο για εισαγωγή από κοινού 129,5 κιλών ινδικής καννάβεως, αμέσως μετά δέχεται ότι "ο ίδιος κατελήφθη να πραγματοποιεί εισαγωγή 20 κιλών ινδικής καννάβεως και βεβαίωσε ότι για την πράξη του αυτή η αμοιβή του ήταν 200 €" και "Της ποσότητος αυτής είχαν την φυσική εξουσία διαθέσεως προς τρίτους (και εισήλθαν λάθρα στην Ελληνική Επικράτεια), το μεν χωρίς να εξηγείται η διαφοροποίηση στα δύο σημεία της αποφάσεως και ο περιορισμός που γίνεται, από το ένα εις το άλλο σημείο αυτής, αφού αναφέρει ότι όλοι "εισήγαν", το δε χωρίς να καθορίζεται σαφώς ποίας ποσότητος εκ των άνω είχε την φυσική εξουσία, διαθέσεως ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος, αφού αναφέρει ότι όλοι "είχαν" την φυσική εξουσία διαθέσεως προς τρίτους.
Συνεπώς είναι βάσιμος ο εκ του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Δ' Κ.Ποιν.Δικ σχετικός λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη από την απόφαση ειδικής αιτιολογίας, ο οποίος προβάλλεται με το δικόγραφο της αναιρέσεως και, παρελκούσης της εξετάσεως των λοιπών λόγων αναιρέσεως, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλομένη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα έρευνα στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, εκτός εκείνων που δίκασαν προηγουμένως (άρθρο 519 Κ.Ποιν.Δικ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την υπ' αριθμ. 32/2006 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κερκύρας.
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτηθησόμενο από άλλους δικαστές εκτός εκείνων, οι οποίοι δίκασαν προηγουμένως.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 8 Ιανουαρίου 2008.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 4 Απριλίου 2008.


Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ