Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1282 / 2009    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Παύση οριστική ποινικής διώξεως, Κατηγορούμενου θάνατος .
Περίληψη:
Αναιρεί και παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω θανάτου.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1282/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ανδρέα Δουλγεράκη - Εισηγητή και Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 28 Απριλίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., ο οποίος δεν παραστάθηκε, περί αναιρέσεως της 208/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημ/κείου Αμφισσας.

Το Τριμελές Πλημ/κείο Αμφισσας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 15 Σεπτεμβρίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1618/2008.

Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα, ο οποίος, αφού ανακοίνωσε ότι, όπως προκύπτει από την με αριθμό ...Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του Ληξιαρχείου του Δήμου ..., ο αναιρεσείων απεβίωσε στις 21 Νοεμβρίου 2008 και πρότεινε να γίνει δεκτή η από 15 Σεπτεμβρίου 2008 αίτηση αναίρεσης και να ΠΟΠΔ.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 370 περ. β' ΚΠΔ "η ποινική δίωξη τελειώνει....β) με την οριστική παύση της ποινικής δίωξης ..... όταν ο κατηγορούμενος έχει πεθάνει". Η διάταξη αυτή, ως γενική, εφαρμόζεται και στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος (αναιρεσείων ή αναιρεσίβλητος) αποβιώσει μετά την άσκηση της αίτησης αναιρέσεως και πριν την έκδοση οριστικής απόφασης επ' αυτής. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη υπ' αριθμ.208/2008 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Άμφισσας, ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε για την παράβαση του άρθρου 8 παρ. 10 εδ. β-γ Ν.2515/1997 σε συνδ. με το άρθρο 7 παρ. 1α,β ΒΔ 29/1971, σε φυλάκιση 20 ημερών. Η αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2008, ενώ από τη με αριθμό ... ληξιαρχική πράξη θανάτου του ληξιάρχου του Δήμου ..., προκύπτει ότι ο αναιρεσείων πέθανε στις 21-11-2008, δηλαδή μετά την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως.
Συνεπώς, πρέπει, αφού αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη, που ασκήθηκε κατά του αναιρεσείοντος για τις προαναφερθείσες αξιόποινες πράξεις.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί τη με αριθμό 208/2008 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Άμφισσας.
Παύει οριστικά την ποινική δίωξη, που ασκήθηκε κατά του ..., για την αξιόποινη πράξη της παράβασης του άρθρου 8 παρ. 10 εδ. α-γ Ν.2515/1997 σε συνδ. με άρθρο 7 παρ. 1α,β ΒΔ 29/1971, την οποία φέρεται ότι τέλεσε στην ..., στις ....
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 12 Μαΐου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 27 Μαΐου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ