Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 1476 / 2012    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
Αριθμός 1476/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Χαράλαμπο Δημάδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βιολέττα Κυτέα, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά και Δήμητρα Λεοντάρη-Μπουρνάκα-Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 16 & 22 Νοεμβρίου 2012, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Κολιοκώστα και του Γραμματέως Γεράσιμου Βάλσαμου, για να δικάσει την έφεση του εκκαλούντος-εκζητούμενου M. H. του A. και της K., κάτοικο ..., Πολωνό υπήκοο, ο οποίος δεν εμφανίστηκε, κατά της υπ' αριθμ. 60/2012 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.
Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του, αποφάσισε την εκτέλεση του υπό στοιχ. IV Kop 24/11 από 8-2-2011 Ευρωπαϊκού Εντάλματος σύλληψης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του LUBLIN Πολωνίας, που εκδόθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. II Kop 298/10 από 6-12-2010 απόφασης του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Ράτζιν Ποντλάσκι Πολωνίας, σε βάρος του ανωτέρω εκζητουμένου.
Κατά της αποφάσεως αυτής ο εκκαλών-εκζητούμενος, άσκησε την από 25 Απριλίου 2012 έφεση και με αριθμό 351, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν, η οποία συντάχθηκε ενώπιον της Διευθύντριας του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού Μαρίας Στέφη και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 670/2012. Προκειμένης συζητήσεως
Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που πρότεινε να γίνει τυπικά δεκτή και να απορριφθεί κατ' ουσία η κρινόμενη έφεση,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 451 παρ.1 ΚΠΔ, που έχει εφαρμογή κατά το άρθρο 22 του ν. 3251/2004 περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος σύλληψης, κατά της οριστικής αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών, επί αιτήσεως εκδόσεως αλλοδαπού υπηκόου, επιτρέπεται στον εκζητούμενο και τον Εισαγγελέα να ασκήσουν έφεση ενώπιον του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου μέσα σε προθεσμία είκοσι τεσσάρων ωρών από τη δημοσίευση της αποφάσεως. Για την έφεση συντάσσεται έκθεση από το γραμματέα Εφετών, αποφαίνεται δε ο ’ρειος Πάγος, όπως ορίζει η παρ.2 του ίδιου άρθρου, μέσα σε οκτώ ημέρες. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 501 παρ.1 εδ.α του ΚΠΔ, η οποία, ελλείψει ειδικής ρυθμίσεως, εφαρμόζεται αναλόγως επί της παραπάνω εφέσεως, αν κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ο εκκαλών, που έχει κλητευθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα (άρθρ. 155-161 και 451 ΚΠΔ) να εμφανισθεί στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, δεν εμφανισθεί αυτοπροσώπως ή δια συνηγόρου, αν συντρέχει περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 340 ΚΠΔ, τότε η έφεση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 25-6-2012 αποδεικτικό επιδόσεως του επιμελητή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ..., ο εκκαλών εκζητούμενος ... κλητεύθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα (με επίδοση της κλήσης στον νόμιμα διορισμένο αντίκλητό του) να εμφανισθεί στη συνεδρίαση του Δικαστηρίου τούτου που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής και είχε ορισθεί, να συζητηθεί η από 25-4-2012 έφεσή του κατά της υπ' αριθμ. 60/2012 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Αυτός όμως δεν εμφανίσθηκε κατά την ως άνω συνεδρίαση και την εκφώνηση της υποθέσεως ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ούτε παραστάθηκε με νόμιμο τρόπο (δια συνηγόρου του). Κατά συνέπεια, πρέπει η υπό κρίση έφεση, λόγω της μη εμφάνισης στο Δικαστήριο τούτο του εκκαλούντος να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη και να καταδικαστεί αυτός στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 25-4-2012 έφεση του M. H. του A. και της K., που γεννήθηκε στην Πολωνία κατά της υπ' αριθμ. 60/2012 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με την οποία αποφάσισε αυτό την εκτέλεση του υπό στοιχ. IV Kop 24/11 από 8-2-2011 Ευρωπαϊκού Εντάλματος σύλληψης του Επαρχιακού Δικαστηρίου του LUBLIN Πολωνίας. Και
Καταδικάζει τον εκκαλούντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ .
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα 21 Νοεμβρίου 2012.
Εκδόθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 22 Νοεμβρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή