Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 194 / 2010    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Παραπομπή σε άλλο δικαστήριο λόγω της πιθανότητας διασάλευσης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο αρμόδιο Δικαστήριο από άτομα ομόθρησκα προς τον κατηγορούμενο κατ' άλλων μη ομοθρήσκων με αυτά ατόμων.
Αριθμός 194/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποιν. Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή-Εισηγητή και Γεώργιο Μπατζαλέξη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Κολιοκώστα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 2 Φεβρουαρίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με κατηγορούμενο τον Χ, κάτοικο ....
Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία ..., που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 126/2010.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Κολιοκώστας, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Τσάγγα, με αριθμό 41/28-1-2010 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

I) Στη δικάσιμο της 19-2-2010 του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ξάνθης έχει προσδιοριστεί προς εκδίκαση η κατά του Χ , κατοίκου ..., μουσουλμάνου, κατηγορία για το αδίκημα της θρασύτητας κατά της αρχής που φέρεται ότι τελέσθηκε από κοινού με άλλους (άρθρα 26 παρ. 1α, 27, 45, 171 παρ. 2 ΠΚ) και η οποία ανασύρθηκε από το αρχείο του άρθρου 31 παρ. 1, 3 Ν. 3346/2005 διότι εντός έτους από της δημοσιεύσεως του ως άνω νόμου καταδικάσθηκε αμετακλήτως με την υπ'αριθμ. 3085/2-3-2006 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλακίσεως δύο ετών που μετατράπηκε προς 4,40 ΕΥΡΩ ημερησίως και χρηματική ποινή 5.000 ΕΥΡΩ για την πράξη της διευκολύνσεως της εξόδου από την χώρα υπηκόου τρίτης χώρας χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις η οποία τελέσθηκε στις 28-2-2006, η έφεση κατά της οποίας απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη με την υπ'αριθμ. 2088/6-5-2008 απόφαση του Α' Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης και είναι ως εκ τούτου αμετάκλητη. Η ως άνω πράξη φέρεται να τελέσθηκε ομού με άλλες πράξεις και συγκεκριμένα α) παράνομης βίας από κοινού, β) διατάραξη κοινής ειρήνης από κοινού, γ) διατάραξη οικιακής ειρήνης δημόσιας υπηρεσίας από κοινού, δ) παράνομης κατακράτησης από κοινού, για τις οποίες οι φερόμενοι δράστες μεταξύ των οποίων και ο Χ έχουν καταδικασθεί σε συνολική ποινή φυλακίσεως οκτώ μηνών με την υπ'αριθμ. 21774/23-10-2007 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης κατά της οποίας εκκρεμεί έφεση προς εκδίκαση στο Β' Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά την δικάσιμο της 4-5-2010, που φέρονται να τελέσθηκαν στις 16-11-2004 στον ... με αφορμή γυρίσματος σκηνών για ταινία από τηλεοπτικό συνεργείο Αθηνών, που θεωρήθηκε ότι είχαν άσεμνο περιεχόμενο και ότι έλαβαν χώραν στο τέμενος ... από εξαγριωμένο πλήθος (150 περίπου ατόμων) μουσουλμάνων κατοίκων του άνω χωρίου που θεώρησαν ως προσβολή του θρησκευτικού συναισθήματός τους την ανωτέρω ενέργεια του συνεργείου, σε βάρος των μελών του οποίου στρέφονται οι παραπάνω αξιόποινες πράξεις. Το επεισόδιο διήρκεσε αρκετές ώρες, κατά τη διάρκεια του οποίου το πλήθος εξέφραζε τα φιλοτουρκικά του αισθήματα, για την αντιμετώπιση δε του οποίου χρειάστηκε η συγκρότηση ειδικής αστυνομικής δύναμης και με συμμετοχή ανωτέρων αστυνομικών, κατεβλήθη προς τούτο μεγάλη προσπάθεια. Έλαβαν μέρος ο ιμάμης της περιοχής (ο οποίος μάλιστα υπέβαλε και σχετική μήνυση), βουλευτές, υποψήφιοι βουλευτές, δημοτικοί (τοπικοί) άρχοντες και άλλοι τοπικοί παράγοντες. Πρόκειται δηλ. για σοβαρό επεισόδιο, στο οποίο μάλιστα δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα από τα μέσα ενημέρωσης και δη τόσον της Τουρκίας όσο και της Ελλάδος, ενώ το δημοτικό συμβούλιο ... συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και εξέδωσε σχετική ανακοίνωση. Ενόψει των ανωτέρω ο Διευθυντής της Αστυνομικής διεύθυνσης . εκτιμά σοβαρά ότι κατά την εκδίκαση της κατηγορίας θα υπάρξει ενδεχομένως κίνδυνος διασάλευσης της τάξης καθόσο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αντεγκλήσεων μεταξύ του χριστιανικού στοιχείου και του μουσουλμανικού τοιούτου και συνακόλουθα σοβαρή διασάλευση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας (βλ. το υπ'αριθμ. πρωτ. ... έγγραφο της Αστυνομικής διεύθυνσης ... προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ξάνθης). Τους λόγους αυτούς υιοθετεί και ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ξάνθης και ζητεί την παραπομπή της υπόθεσης σε άλλο ισόβαθμο δικαστήριο (βλ. το υπ'αριθμ. 21/8-1-2010 έγγραφό του προς εμάς) δια του Εισαγγελέα Εφετών Θράκης (βλ. το υπ'αριθμ. ... έγγραφο του τελευταίου προς εμάς).
ΙΙ) Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 136 ΚΠοινΔ διατάσσεται η παραπομπή από το κατά τα άρθρα 122-125 ιδίου Κώδικα, δηλ. το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές και όταν υπάρχουν "σοβαροί λόγοι σχετικοί με την δημόσια ασφάλεια και τάξη". Τοιούτον λόγον συνιστά (αποτελεί) και ο βάσιμος φόβος διασάλευσης ταύτης, συνεπεία δημιουργηθείσης γενικωτέρας σε κάποια περιφέρεια εξάψεως των πνευμάτων λόγω πολλαπλών αντιθέσεων, εξ ων και συγκρούσεων απειλούνται ως εκ της εντεύθεν αναταραχής (βλ. ΑΠ 439/60 ΠΧρ ΙΑ 137, ΑΠ 2/61 ΠΧρ ΙΑ 205). Επίσης ο κίνδυνος διασάλευσης από την έξαψη θρησκευτικού φανατισμού που προκαλείται από την παραπομπή σε δίκη προσώπων που φέρονται ότι τέλεσαν αξιόποινες πράξεις προς υπεράσπιση του θρησκευτικού συναισθήματος (Πρβλ ΑΠ 61/2000 ΠΧρ Ν 134, ΑΠ 309-310/2001 ΠοινΛ 2001 σελ. 451, ΑΠ 1736/93 Υπεράσπιση 1994. 582, ad hoc ΑΠ 1312/2005 Ποιν Χρ 2006, σελ. 238). Δεν απαιτείται μάλιστα βεβαιότητα αλλ'αρκεί η πιθανολόγηση (βλ. ΑΠ 1312/2006). Πρόκειται για παραπομπή η οποία θεσπίστηκε προς αποφυγή του κινδύνου μη ομαλής εκδίκασης της υπόθεσης (βλ. Καρρά ΚΠΔ (2005) σελ. 367). Την άνω παραπομπή διατάσσει ο 'Αρειος Πάγος που συνέρχεται σε συμβούλιο (137 παρ. 1 εδ. γ ΚΠοινΔ) και, όταν ζητείται αυτή από τον Εισαγγελέα του αρμοδίου κατά τόπο δικαστηρίου, εισάγεται από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που συμφωνεί με αυτή (άρθρο 137 παρ. 1 εδ. γ ΚΠοινΔ). Επειδή από τα παραπάνω όντως υφίσταται περίπτωση παραπομπής και δη του εδ. γ' του άρθρου 136 ΚΠοινΔ, όπως τούτο σαφώς προκύπτει από τις συνθήκες που φέρονται ότι τελέσθησαν οι αξιόποινες πράξεις, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα, εάν η δίκη διεξαχθεί στην ..., τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ομοθρήσκων αφενός -προς συμπαράσταση των κατηγορουμένων- και Χριστιανών αφετέρου - προς πιστοποίηση της υπεροχής των- με μεγάλη πιθανότητα να σημειωθούν και αντεγκλήσεις μεταξύ τους και έτσι να δημιουργηθεί κίνδυνος διασάλευσης της δημόσιας τάξης και ασφαλείας. Επιβάλλεται επομένως όπως διαταχθεί η παραπομπή προς εκδίκαση της παραπάνω κατηγορίας στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.
Δ Ι Α Τ Α Υ Τ Α
Π ρ ο τ ε ί ν ω όπως η εκδίκαση της κατηγορίας κατά Χ, κατοίκου ... για θρασύτητα κατά της αρχής, που φέρεται ότι τέλεσε στον ... την 16-11-2004 παραπεμφθεί, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.
Αθήνα 27 Ιανουαρίου 2010
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Τσάγγας
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. γ' και 137 παρ. 1 περ. γ' του ΚΠΔ προκύπτει, ότι η παραπομπή μιας υπόθεσης από το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο σε άλλο ομοειδές και ισόβαθμο (δικαστήριο) διατάσσεται, πλην άλλων, περιπτώσεων, και όταν σοβαροί λόγοι σχετικοί με τη δημόσια ασφάλεια και τάξη επιβάλλουν την εκδίκαση της υπόθεσης σε δικαστήριο κείμενο σε άλλο τόπο από εκείνο που πρόκειται να εκδικασθεί ή αν συντρέχουν λόγοι ασφαλείας για τη μη μεταγωγή του κατηγορουμένου που επιβάλλουν την εκδίκαση της υπόθεσης στο δικαστήριο που εδρεύει στο κατάστημα κράτησης αυτού. Οι λόγοι αυτοί προβάλλονται από τους κατά τόπους εισαγγελείς και δεν είναι ανάγκη να προκύπτουν με βεβαιότητα, αλλά αρκεί η πιθανολόγησή τους. Την παραπομπή αποφασίζει στην περίπτωση αυτή το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, στο οποίο εισάγεται η υπόθεση από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εφόσον και αυτός συμφωνεί με την περί της παραπομπής αίτηση του αρμόδιου Εισαγγελέα (Βλ. ΑΠ 2145/2006 που αντιμετώπισε σε όμοια την ίδια υπόθεση). Στην προκειμένη περίπτωση, αυτά τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής:
Στη δικάσιμο της 19-2-2010 του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ξάνθης έχει προσδιορισθεί προς εκδίκαση η κατά τον Χ, κατοίκου ..., μουσουλμάνου το Θρήσκευμα, κατηγορίας για το αδίκημα της θρασύτητας κατά της αρχής από κοινού (άρθρα 26 παρ. 1α', 27 παρ. 1, 45 και 171 παρ. 2 ΠΚ). Η ως άνω πράξη φέρεται να τελέσθηκε ομού με άλλες πράξεις και συγκεκριμένα: α0της παράνομης βίας από κοινού, β)της διατάραξης κοινής ειρήνης από κοινού, γ)της διατάραξης οικιακής ειρήνης δημόσιας υπηρεσίας από κοινού και δ)της παράνομης κατακράτησης από κοινού, για τις οποίες οι φερόμενοι δράστες, μεταξύ των οποίων και ο Χ έχουν καταδικασθεί σε συνολική ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών με την υπ' αριθμ. 21774/2007 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, κατά της οποίας εκκρεμεί έφεση προς εκδίκαση στο Β' Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά τη δικάσιμο της 4-5-2010. Οι πράξεις αυτές φέρονται ότι έχουν τελεσθεί από τους κατηγορούμενους στις 16-11-2004 στον ..., κατά την εξέλιξη σοβαρού επεισοδίου, σε βάρος και μελών τηλεοπτικού συνεργείου, που διήρκεσε αρκετές ώρες, με τη συμμετοχή 150 περίπου κατοίκων του ανωτέρω χωρίου, μουσουλμάνων, οι οποίοι θεώρησαν τα γυρίσματα σκηνών για ταινία από το ως άνω συνεργείο ότι είχαν άσεμνο περιεχόμενο, έλαβαν χώρα στο τέμενος του ... και προσέλαβαν το θρησκευτικό τους συναίσθημα. Για την αντιμετώπιση του επεισοδίου αυτού, στο οποίο δόθηκε δημοσιότητα από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, χρειάστηκε η συγκρότηση ειδικής αστυνομικής δύναμης και η προς τούτο καταβολή μεγάλης προσπάθειας, Ως εκ της φύσεως της ανωτέρω πράξης που εκδικάζεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ξάνθης στις 19-2-2010, είναι πιθανόν, κατά την εκδίκαση της, να προκληθούν αντεγκλήσεις μεταξύ του χριστιανικού στοιχείου της τοπικής κοινωνίας και των ομοθρήσκων του κατηγορουμένου που πιθανολογείται ότι θα συγκεντρωθούν προς συμπαράστασή του, με κίνδυνο να διασαλευθεί η δημόσια τάξη και ασφάλεια, όπως εκτιμά ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης (βλ. το υπ' αριθμ. πρωτ. 41762/09/230806/15-12-2009 έγγραφο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ξάνθης) και δέχεται και ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ξάνθης, όπως προκύπτει από το υπ' αρ. 21/8-1-2010 έγγραφο του προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπου και το αίτημα για παραπομπή της υπόθεσης σε άλλο δικαστήριο. Ενόψει των ανωτέρω, συντρέχει νόμιμη και ουσιαστική βάσιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας και παραπομπής της υπόθεσης, από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ξάνθης, όπου είναι εκκρεμείς, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Παραπέμπει την στο σκεπτικό υπόθεση της κατά τον Χ, κατοίκου ..., κατηγορίας για θρασύτητα κατά της αρχής, που φέρεται ότι τέλεσε στον ... στις 16-11-2004, προς εκδίκασή της, από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ξάνθης στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 2 Φεβρουαρίου 2010.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 2 Φεβρουαρίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ