Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2117 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια.
Περίληψη:
Έφεση ανυποστήρικτη. Αιτιολογία απορρίψεως αιτήματος αναβολής. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση ελλείψει ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτολογίας, διότι δεν αναφέρεται σ΄αυτήν ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του και αξιολόγησε την προσκομισθείσα και αναγνωσθείσα ιατρική γνωμάτευση, καθώς και την κατάθεση του εξετασθέντος μάρτυρος.
Αριθμός 2117/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού- Εισηγητή, Παναγιώτη Ρουμπή, Γεώργιο Μπατζαλέξη και Χριστόφορο Κοσμίδη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 13 Οκτωβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικόλαο Τσάγγα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης Χ, κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Γεώργιο Κιαουλιά, περί αναιρέσεως της ΓΤ827/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα-κατηγορούμενη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 19 Ιανουαρίου 2009 αίτησή της, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 118/2009.
Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο της αναιρεσείουσας, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τα άρθρα 349 και 501 παρ.1 ΚΠΔ προκύπτει ότι παρέχεται δικαίωμα στον εκκαλούντα κατηγορούμενο να ζητήσει την αναβολή της δίκης όταν δεν μπορεί να εμφανισθεί στο δικαστήριο και να υποστηρίξει την έφεσή του και από λόγους ανώτερης βίας. Η παραδοχή του αιτήματος αυτού απόκειται στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο, όμως, όταν απορρίπτει το αίτημα αναβολής, πρέπει να αιτιολογεί ειδικά κι εμπεριστατωμένα την παρεμπίπτουσα απορριπτική απόφασή του, σύμφωνα με το εδάφ. γ' του άρθρου 139 ΚΠοινΔ, που προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ.5 του ν. 2408/1996. Διαφορετικά ιδρύεται ο εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. Δ ΚΠοινΔ λόγος αναιρέσεως, η δε εν συνεχεία απόρριψη της εφέσεως ως ανυποστήρικτης ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ.Η' ΚΠοινΔ λόγο αναιρέσεως με την μορφή της αρνητικής υπερβάσεως εξουσίας. 'Ελλειψη αιτιολογίας της παρεμπίπτουσας αποφάσεως, που απορρίπτει το περί αναβολής αίτημα, υπάρχει όταν το δικαστήριο δεν αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από τη διαδικασία στο ακροατήριο, τις αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και τους συλλογισμούς, με βάση τους οποίους κατέληξε στην απορριπτική του αιτήματος κρίση του. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από την 8143/2004 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, η αναιρεσείουσα καταδικάστηκε για τη μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, ύψους 135.315,83 ευρώ, σε φυλάκιση 4 ετών. Κατά της καταδικαστικής αυτής απόφασης άσκησε έφεση, κατά τη συζήτηση της οποίας στις 30-10-2008, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο η ίδια η αναιρεσείουσα, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της δίκης, αλλά η ..., η οποία για λογαριασμό της, ανήγγειλε αδυναμία αυτής να εμφανισθεί στο δικαστήριο, λόγω ασθενείας της, προσκόμισε δε την από 29-10-2008 ιατρική γνωμάτευση και ζήτησε την αναβολή της δίκης. Ακολούθως εξετάστηκε ως μάρτυρας και κατέθεσε ότι "Είμαι φίλη της κατηγορουμένης. Ξαφνικά την έπιασαν ταχυκαρδίες. Είχε κάποια προβλήματα. 'Ισως ανησυχούσε για το δικαστήριο. Βρίσκεται στην κλινική. Προσωπικά δεν έχω πάει. Το έμαθα από συγγενικό της πρόσωπο. Θα μείνει για λίγε μέρες". Στη συνέχεια ζητήθηκε από τον Εισαγγελέα της έδρας να επικοινωνήσει ο αστυνομικός που αποτελούσε τη φρουρά στο ακροατήριο με την κλινική ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ για να διαπιστωθεί εάν πράγματι νοσηλευόταν η κατηγορουμένη και την ημέρα εκείνη που εκδικαζόταν η υπόθεσή της. Μετά τη σχετική έρευνα ο αστυνομικός ..., κατέθεσε ως μάρτυρας τα εξής: "Επικοινώνησα με την κλινική ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ και μου είπαν ότι δε νοσηλεύεται σήμερα η κατηγορουμένη. Εισήχθη στις 29-10-2008 και βγήκε. Της είπε ο γιατρός να μείνει κλινήρης στο σπίτι". Το δικαστήριο την προσβαλλόμενη 827/2008 απόφασή του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά, απέρριψε ως αβάσιμο το αίτημα αυτό αναβολής της δίκης με την αιτιολογία, κατά λέξη, "Το αίτημα αναβολής της δίκης της εκκαλούσας (κατηγορουμένης) περί αναβολής της δίκης, που υποβλήθηκε μέσω τρίτου προσώπου, γιατί λόγω ασθενείας της, ταχυκαρδίες που την έπιασαν ξαφνικά, διότι ίσως ανησυχούσε για το δικαστήριο, όπως κατέθεσε η εν λόγω μάρτυρας, για τις οποίες ταχυκαρδίες πρέπει να νοσηλευθεί και να παραμείνει στην κλινική για λίγες ημέρες, πρέπει να απορριφθεί, διότι από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προέκυψε ότι υφίστατο κώλυμα στην εκκαλούσα κατηγορουμένη λόγω της κατάστασης της υγείας της να εμφανισθεί στο δικαστήριο, διότι δεν προσκομίζεται σχετικό έγγραφο από δημόσιο νοσοκομείο ή ιατρό που να βεβαιώνει το πρόβλημα της υγείας της και περαιτέρω ότι ήταν αδύνατη η εμφάνισή της στο δικαστήριο. Εξάλλου η κατάθεση της μάρτυρος ότι νοσηλεύεται και σήμερα η εκκαλούσα σε κλινική δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, διότι από την κατάθεση του φρουρού του ακροατηρίου στον οποίο έδωσε εντολή το δικαστήριο να επικοινωνήσει με την κλινική ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ προκύπτει ότι η κατηγορουμένη εκκαλούσα επισκέφθηκε την κλινική μόλις χθες 29-10-2008, πλην όμως βγήκε και δεν νοσηλεύτηκε στην κλινική". Η παραπάνω, όμως, αιτιολογία της παρεμπίπτουσας απόφασης δεν είναι ειδική και εμπεριστατωμένη, κατά την έννοια των άρθρων 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 ΚΠοινΔ, διότι δεν αναφέρεται ότι λήφθηκε και αξιολογήθηκε το περιεχόμενο της προσκομισθείσας και αναγνωσθείσας ιατρικής γνωμάτευσης, το οποίο και δεν προσδιορίζεται στο σκεπτικό της απόφασης, ούτε αναφέρεται αν λήφθηκε υπόψη και αξιολογήθηκε η κατάθεση του μάρτυρα αστυνομικού με το παραπάνω περιεχόμενο, προκειμένου να κριθεί αιτιολογημένη αν η εκκαλούσα ήταν σε θέση να εμφανισθεί στο δικαστήριο κατά την ημέρα που εκδικαζόταν η υπόθεσή της. Επομένως, είναι βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' ΚΠοινΔ λόγος αναιρέσεως της ένδικης αιτήσεως και πρέπει, κατά παραδοχή του, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς την απόρριψη του παραπάνω αιτήματος αναβολής, ακολούθως δε να αναιρεθεί και ως προς την απόρριψη της εφέσεως της αναιρεσείουσας ως ανυποστήρικτης,διότι, το δικαστίριο, εφόσον δεν είχε απορρίψει αιτιολογημένα το αίτημα αναβολής, υπερέβη την εξουσία του και άρα υπέπεσε σον αναιρετικό λόγο του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ.Η' του ΚΠοινΔ, ο οποίος εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως (άρθρο 511 ΚΠοινΔ). Ακολούθως η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο (άρθρο 519), αφού η συγκρότησή του από άλλους δικαστές, πλην εκείνων που δίκασαν προηγουμένως, είναι δυνατή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την 827/2008 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά.

Παραπέμπει την υπόθεση για νέα εκδίκαση στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, εκτός εκείνων που δίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 3 Νοεμβρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 6 Νοεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή