Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 1901 / 2010    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
Αριθμός 1901/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αιμιλία Λίτινα, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος στη σύνθεση και σύμφωνα με την 101/21-7-2010 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, Ανδρέα Τσόλια, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή και Αθανάσιο Γεωργόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 5 Οκτωβρίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση
του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο, περί αναιρέσεως της 2482/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 30 Οκτωβρίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1536/2009. Στο σημείο αυτό, εμφανίσθηκε η δικηγόρος Ιωάννα Λαγουμίδου, η οποία υπέβαλε την από 4-10-2010 δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου του αναιρεσείοντος Αρχοντής Γιαννούχου με την οποία αιτείται την αναβολή της συζήτησης της υπόθεσης.

Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα αναβολής και να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στη σειρά της εμφανίστηκε η δικηγόρος Ιωάννα Λαγουμίδου και υπέβαλε αίτημα αναβολής εκδίκασης της υπόθεσης, επειδή η πληρεξούσια δικηγόρος του αναιρεσείοντος Αρχοντή Γιαννούχου, λόγω εκδίκασης την αυτήν ημέρα (5-10-2010) υποθέσεως ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, καθώς και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, με κατηγορούμενο στο πρώτο το Α1 και ενάγουσα τη Α2 στο δεύτερο, την υπεράσπιση των οποίων έχει αναλάβει, αδυνατεί να τον εκπροσωπήσει ενώπιον του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Το εν λόγω αίτημα πρέπει ν' απορριφθεί ως αβάσιμο κατ' ουσίαν, δεδομένου ότι τα θεμελιούντα αυτό πραγματικά περιστατικά δεν αποδείχθηκαν, εφόσον προς απόδειξή τους, δεν προσκομίστηκε κανένα αποδεικτικό μέσο.
Κατά το άρθρο 513 §1 εδ. γ' Κ.Ποιν.Δ., ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Εξάλλου, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το άρθρο 515 §1 του ίδιου Κώδικα, αν αναβληθεί η συζήτηση της υποθέσεως σε ρητή δικάσιμο, όλοι οι διάδικοι οφείλουν να εμφανισθούν σ' αυτή χωρίς νέα κλήτευση και αν ακόμη δεν ήταν παρόντες, όταν δημοσιεύθηκε η απόφαση για την αναβολή. Τέλος, κατά το άρθρο 514 εδ. α' Κ.Ποιν.Δ., εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτησή του απορρίπτεται. Στην κρινόμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από το υπό ημερομηνία 4 Μαρτίου 2010 αποδεικτικό επίδοσης του ..., ο αναιρεσείων κλητεύθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα, για να εμφανισθεί στη συνεδρίαση της 13 Απριλίου 2010. Τότε αναβλήθηκε η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης για τη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, με αίτημα του αναιρεσείοντος (ίδ. Την 680/13-4-2010 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου). Ο αναιρεσείων, όμως, δεν εμφανίσθηκε κατά την παραπάνω δικάσιμο και την εκφώνηση της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ούτε κάποιος συνήγορός του για να τον εκπροσωπήσει. Κατά συνέπεια, η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης, πρέπει ν' απορριφθεί και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (ΚΠΔ 476 §1, 583 §1).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει το αίτημα του αναιρεσείοντος για αναβολή της συζήτησης της υπόθεσης.
Απορρίπτει την από 30-10-2009 αίτηση του Χ, κατοίκου ..., για αναίρεση της 2842/2009 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) Ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 9 Νοεμβρίου 2010. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 7 Δεκεμβρίου 2010.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή