Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 414 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 414/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή - Εισηγητή και Ανδρέα Δουλγεράκη Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 13 Ιανουαρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, περί αναιρέσεως της 2995/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών. Με κατηγορούμενο τον Χ, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Τσοβόλα και με πολιτικώς ενάγουσα την "ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN A.E." Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλών, Διάρθρωσης Κεφαλαίου σε Επιχειρήσεις, Εμπορίας, Εισαγωγής και Παροχής Πιστώσεων για αγορά Αυτοκινήτων, Σκαφών, Συσκευών και Μηχανημάτων, που εδρεύει στην ..... και εκπροσωπείται νόμιμα και που στο ακροατήριο εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ζήση Κωνσταντίνου.
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αριθμό και ημερομηνία 42/14.08.2008 έκθεση αναιρέσεως, η οποία συντάχθηκε ενώπιον της Γραμματέως του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου Γεωργίας Στεφανοπούλου και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1382/2008
Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η έκθεση αναίρεσης και τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Από τη διάταξη του άρθρου 505 παρ. 2 του Κ.Π.Δ., προκύπτει, ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 479 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε καταδικαστικής ή αθωωτικής αποφάσεως οποιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου και για όλους τους λόγους που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και εκείνος της ελλείψεως της από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Π.Δ. απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Έλλειψη της επιβαλλόμενης από τα ως άνω άρθρα αιτιολογίας της αθωωτικής αποφάσεως υπάρχει, όταν δεν διαλαμβάνονται σ'αυτήν με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και θεμελιώνουν την ανυπαρξία της αντικειμενικής και υποκειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος, τα αποδεικτικά μέσα κατ' είδος, από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι νομικοί συλλογισμοί, με βάση τους οποίους το Δικαστήριο της ουσίας κατέληξε σε απαλλακτική για τον κατηγορούμενο κρίση. Περαιτέρω, για την ύπαρξη της αιτιολογίας αυτής, ως προς έκθεση των αποδεικτικών μέσων, αρκεί η γενική, κατά το είδος τους, αναφορά τούτων, χωρίς να απαιτείται αναλυτική παράθεσή τους και μνεία του τι προκύπτει από το καθένα από αυτά. Ωστόσο, πρέπει να προκύπτει χωρίς αμφιβολία, ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του και συνεκτίμησε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και όχι μόνο μερικά από αυτά, για να καταλήξει στην καταδικαστική ή αθωωτική για τον κατηγορούμενο κρίση του. Η κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος, ο οποίος είναι μεν διάδικος κατά την ποινική διαδικασία, είναι όμως και βασικός μάρτυρας κατηγορίας, δεν αποτελεί ιδιαίτερο είδος αποδεικτικού μέσου και συνιστά μαρτυρία, δεν είναι δε αναγκαίο, ως τέτοια, να μνημονεύεται ειδικά στην αιτιολογία, μεταξύ των αποδεικτικών μέσων που έλαβε υπόψη του το Δικαστήριο ειδικότερα όταν προκύπτει με βεβαιότητα, από το όλο περιεχόμενο αυτής (αιτιολογίας), ότι λήφθηκε υπόψη από το Δικαστήριο και η κατάθεσή του.
Στην προκειμένη περίπτωση, με την προσβαλλόμενη υπ' αρ. 2995/2008 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, κηρύχθηκε αθώος ο κατηγορούμενος Χ των αξιοποίνων πράξεων, 1) της απάτης κατ' εξακολούθηση, που τελέσθηκε κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, από την οποία το συνολικό όφελος και η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 Ευρώ (άρθ. 386 παρ. 1 και 3 εδ. α' Π.Κ.), 2) της υπεξαιρέσεως αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που περιήλθε στην κατοχή του λόγω της ιδιότητάς του ως μεσεγγυούχου και η συνολική αξία του υπερβαίνει το ποσό των 73.000 Ευρώ (άρ. 375 παρ. 1 και 2 Π.Κ.) και 3) της νόθευσης εγγράφου με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, στη συνέχεια δε έκανε χρήση του εγγράφου αυτού, και σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του και σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, που υπερβαίνει το ποσό των 73.000 Ευρώ, βλάπτοντας τρίτον (άρ. 216 παρ. 1, 2 και 3 Π.Κ.). Προκειμένου να στηρίξει την απαλλακτική του κρίση το ως άνω Δικαστήριο δέχτηκε ότι από τις καταθέσεις των μαρτύρων της κατηγορίας και της υπεράσπισης που εξετάσθηκαν ενόρκως στο Δικαστήριο, τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν και την απολογία του κατηγορουμένου προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η μηνύτρια είναι θυγατρική εταιρεία και μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, με αντικείμενο της δραστηριότητάς της την εμπορία και παροχή πιστώσεων για την αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, δίκυκλων μοτοσικλετών και σκαφών αναψυχής. Ο κατηγορούμενος είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος με συνεχή θητεία στις ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα από το έτος 1979. Παράλληλα από το έτος 1995 ασχολήθηκε με την εμπορία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, μέσω της μονοπρόσωπης "OLYMPIA MOTORS ΕΠΕ", της οποίας ήταν νόμιμος εκπρόσωπος, με έδρα τη ..... και η οποία υπήρξε αποκλειστικός αντιπρόσωπος της ΚΙΑ MOTORS στην ..... . Έτσι, δημιούργησε δικό του κύκλο γνωριμιών και πελατών στο χώρο εμπορίας μοτοσικλετών, ενώ διαθέτει ακίνητη περιουσία στην περιοχή της ..... και συγκεκριμένα δύο αγροτεμάχια 9.346 τ.μ. και 9.674 τ.μ. στην περιφέρεια ....., καθώς και ένα αγρόκτημα 7.000 τ.μ. στην περιφέρεια της ..... . Το έτος 1999 υπήρξε μία πρώτη εμπορική συνεργασία μεταξύ της ως άνω μονοπρόσωπης εταιρείας του κατηγορουμένου και της μηνύτριας που αφορούσε χρηματοδότηση της πρώτης από τη δεύτερη στα πλαίσια εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, η οποία υπήρξε ομαλή και επιτυχημένη. Στην κατεύθυνση διεύρυνσης της συνεργασίας του με τη μηνύτρια ο κατηγορούμενος συνέστησε την εταιρεία με το διακριτικό τίτλο "BEST BIKES Α.Ε.", της οποίας ήταν νόμιμος εκπρόσωπος και υπέβαλε στους νομίμους εκπροσώπου της μηνύτριας ένα επιχειρηματικό σχέδιο, που προέβλεπε την απορρόφηση από την "BEST BIKES Α.Ε." ομοειδών εταιρειών, για τη δημιουργία δικτύου λιανικών πωλήσεων στην Αθήνα και στην επαρχία, έχοντας ήδη δημιουργήσει πέντε καταστήματα στην Αθήνα και ένα στην επαρχία. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της μηνύτριας προέβησαν σε εκτίμηση του επιχειρηματικού σχεδίου του κατηγορουμένου, ενώ ανέθεσαν στον Α, αναπληρωτή γενικό διευθυντή αυτής τη σχετική έρευνα. Ο τελευταίος επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις, που διατηρούσε η "BEST BIKES Α.Ε." στην οδό ....., στην ....., τις εγκαταστάσεις της συνεργαζόμενης "OLYMPIA MOTORS ΕΠΕ", στη ..... και τις εγκαταστάσεις και το εργοστάσιο της συνεργαζόμενης εταιρείας "Γ. Μακρής ΑΕ", στη ....., που είχε ενταχθεί στο δίκτυο της "BEST BIKES A.E.". Ο Α δεν βρήκε κάτι το αρνητικό στην έρευνα, που διενέργησε, αντίθετα, μάλιστα, διαπίστωσε ότι οι εγκαταστάσεις στη ..... ήσαν εντυπωσιακές, ενώ η μηνύτρια είχε εικόνα για τη φερεγγυότητα του κατηγορουμένου, μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, της οποίας πελάτες ήσαν οι ανωτέρω δύο εταιρείες του κατηγορουμένου. Έτσι, τον Ιανουάριο του 2000 καταρτίστηκε προφορικά σύμβαση εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της "BEST BIKES Α.Ε." και της μηνύτριας με βάση την οποία η πρώτη ανέλαβε την υποχρέωση, αφενός να υποδεικνύει στη δεύτερη δίκυκλες μοτ/τες τις οποίες η τελευταία θα αγόραζε από την πρώτη, αφετέρου δε να υποδεικνύει προς την αγοράστρια εταιρεία υποψήφιους πελάτες, αγοραστές με σκοπό την προς αυτούς μεταπώληση των μοτ/των, μέσα σε χρονικό διάστημα 150 ημερών από την ημερομηνία μεταβίβασης τους στη μηνύτρια. Επίσης, συμφωνήθηκε, ότι η μοτ/τες που θα αγόραζε η μηνύτρια από την "BEST BIKES A.E.", θα παρέμεναν στις εγκαταστάσεις της τελευταίας που οριζόταν προς τούτο θεματοφύλακας, ενώ σε περίπτωση που παρερχόταν άπρακτο το χρονικό διάστημα των 150 ημερών, η τελευταία είχε τη συμβατική υποχρέωση να επαναγοράσει από τη μηνύτρια, σε συμφωνημένη εγγυημένη τιμή, όσες μοτ/τες δεν είχαν πουληθεί μέχρι τότε. Η εμπορική αυτή συνεργασία μεταξύ των ανωτέρω εταιρειών λειτούργησε πραγματικά έκτοτε επί εννεάμηνο περίπου και υπήρξε ομαλή και αποδοτική για τους συμβαλλομένους, στα πλαίσια δε της λειτουργίας της αγοράστηκαν 501 μοτ/τες από τη μηνύτρια, η δε "BEST BIKES A.E." πραγματοποίησε τζίρο δύο δισεκατομμυρίων δραχμών περίπου, γεγονός που οδήγησε τις συμβαλλόμενες εταιρείες και στην έγγραφη διατύπωση της με την κατάρτιση του από 25/9/2000 ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο υπέγραψε ο κατηγορούμενος τόσον ως νόμιμος εκπρόσωπος της "BEST BIKES A.E.", όσο και ως εγγυητής. Στο ως άνω συμφωνητικό, μεταξύ άλλων, αναφέρεται, ότι προς μεγαλύτερη εξασφάλιση και εγγύηση του περιεχομένου της σύμβασης, η "BEST BIKES A.E.", δια του κατηγορουμένου, παρέδωσε στο νόμιμο εκπρόσωπο της μηνύτριας την ..... λευκή επιταγή (Ιονικής Τράπεζας) εκδόσεως της "BEST BIKES Α.Ε.", με ελλείποντα στοιχεία την ημερομηνία εκδόσεως και το ποσό, τα οποία εξουσιοδοτήθηκε η μηνύτρια να συμπληρώσει με το 20% του ποσού της οφειλής της εκδότριας όπως αυτό θα προκύπτει κατά την ήμερα της καταγγελίας της σύμβασης από τα βιβλία της μηνύτριας και με την ημερομηνία εκδόσεως που θα συμπίπτει με την ημερομηνία καταγγελίας. Επίσης η μηνύτρια παρέσχε επιστολές εγγύησης προς τις εταιρείες από τις οποίες η "BEST BIKES A.E." προμηθευόταν μοτ/τες για τις ανάγκες της εμπορικής τους συνεργασίας. Όμως από τον Ιανουάριο του 2001, λόγω της χειμερινής περιόδου υπήρξε μείωση των πωλήσεων, ενώ η μηνύτρια για λόγους δικής της επιχειρηματικής τακτικής μείωσε το πλαφόν της χρηματοδότησης που γινόταν με το μηχανισμό της επίμαχης εμπορικής συνεργασίας, προς την "BEST BIKES A.E." από το ποσό των 700.000.000 δραχμών στο ποσό των 300.000.000 δραχμών. Αποτέλεσμα των καταστάσεων, που εντεύθεν δημιουργήθηκαν, ήταν να κλονιστεί οικονομικά η "BEST BIKES A.E.", η οποία περιήλθε σε αδυναμία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της τόσο έναντι των τρίτων προμηθευτών, όσο και έναντι της μηνύτριας. Τότε, ο κατηγορούμενος, με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της "BEST BIKES Α.Ε.", εξέδωσε σε διαταγή της μηνύτριας τις αναφερόμενες στο διατακτικό εννέα μεταχρονολογημένες επιταγές της Τράπεζας Πειραιώς και Άλφα Τράπεζας, συνολικού ποσού 116.854 ευρώ, με την προσδοκία, ότι κατά τους χρόνους πληρωμής θα μπόρεσα να ανταποκριθεί στην πληρωμή τους, κάτι το οποίο δεν συνέβη. Επίσης, στις 19/2/01 παρέδωσε στη μηνύτρια την αναφερόμενη στο διατακτικό επιταγή της Τράπεζας Πειραιώς με εκδότρια την "BEST BIKES A.E.", για ποσό 235.000.000 δραχμών, λευκή ως προς την ημερομηνία εκδόσεως, με την εξουσιοδότηση προς τη μηνύτρια να τη συμπληρώσει μετά τις 31/8/01, με την προσδοκία ότι κατά το χρόνο πληρωμής θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην πληρωμή της κάτι το οποίο δεν συνέβη. Εξάλλου, η μηνύτρια, στις 8/3/01, επικαλούμενη σπουδαίο λόγο, κατήγγειλε την επίδικη σύμβαση και συμπλήρωσε τη λευκή επιταγή της Ιονικής Τράπεζας με το ποσό των 99.041.077 δραχμών, η οποία δεν πληρώθηκε, αν και εμφανίστηκε εμπρόθεσμα προς πληρωμή, στις 16/3/01, λόγω ελλείψεως διαθεσίμων κεφαλαίων και κακής εκδόσεως διότι ο λογαριασμός στην πληρώτρια τράπεζα ανήκε στην εταιρεία "OLYMPIA MOTORS ΕΠΕ". Ανεξάρτητα από τις τυχόν αστικές αξιώσεις της μηνύτριας κατά της "BEST BIKES A.E." από την παθολογική εξέλιξη της μεταξύ τους εμπορικής συνεργασίας, δεν στοιχειοθετείται, κατά τη κρίση του Δικαστηρίου, το αδίκημα της απάτης, που αποδίδεται στον κατηγορούμενο, κατά τα υποκειμενικά και αντικειμενικά του στοιχεία. Ειδικότερα, αποδεικνύεται, ότι η μηνύτρια προχώρησε στην εμπορική συνεργασία με τον κατηγορούμενο, μέσω της εκπροσωπούμενης από εκείνον εταιρείας "BEST BIKES A.E.", στηριζόμενη στη γνώση και εμπειρία της από την προηγούμενη μεταξύ τους συνεργασία, μέσω της μονοπρόσωπης εταιρείας του κατηγορουμένου "OLYMPIA MOTORS ΕΠΕ", στην από τους νόμιμους εκπροσώπους της και διαθέτοντες επιχειρηματική εμπειρία, εκτίμηση του επιχειρηματικού του σχεδίου, καθώς και στη σχετική έρευνα που διενέργησε ο Α και όχι εξαιτίας οποιασδήποτε απατηλής συμπεριφοράς του κατηγορουμένου. Ακολούθως δέχτηκε να λάβει τις εννέα μεταχρονολογημένες επιταγές καθώς και εκείνη των 235.000.000 δραχμών, στηριζόμενη στη μέχρι τότε εμπειρία της από την επί εννεάμηνο πραγματική λειτουργία της εμπορικής τους συνεργασίας, ενώ δεν αποδεικνύεται, ότι ο κατηγορούμενος προέβη στις συγκεκριμένες παραστάσεις ψευδών γεγονότων, ως αληθών, που αναφέρονται στο κατηγορητήριο και το διατακτικό της παρούσας. Έτσι, η μηνύτρια συνεργαζόμενη με τον κατηγορούμενο είχε πλήρη εικόνα της πραγματικής κατάστασης, που αφορούσε τον κατηγορούμενο και την εκπροσωπούμενη από τον ίδιο εταιρεία. Επίσης, δεν αποδεικνύεται, ότι η μηνύτρια οδηγήθηκε στη σύναψη της επίμαχης σύμβασης αποβλέποντας στο επί μέρους γεγονός της εξασφάλισης του 20% των ενδεχόμενων μελλοντικών της αξιώσεων από την ..... λευκή επιταγή της Ιονικής Τράπεζας που της είχε παραδώσει ο κατηγορούμενος, αλλά από το σύνολο των περιστάσεων, που ήδη αναφέρθηκαν. Πρέπει δε να σημειωθεί, ότι τόσο πριν την κατάρτιση της εν λόγω σύμβασης όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της αλλά ιδίως μετά την εμφάνιση των οικονομικών προβλημάτων της "BEST BIKES A.E.", ο κατηγορούμενος όχι μόνο δεν αποξενώθηκε από την κατασχετή ακίνητη περιουσία του, αλλά αντίθετα την κατέστησε υπέγγυα στις αξιώσεις της μηνύτριας, συναινώντας στην εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης, υπέρ αυτής, σε δύο διαιρετά τμήματα εκτάσεως 2.500 τ.μ. και 1.000 τ.μ., από μεγαλύτερο ακίνητό του, εκτάσεως 7.000 τ.μ., στην περιοχή της Χαλκίδας μέχρι ποσού 100.000.000 δραχμών, με βάση την 406/25.1.01 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, γεγονός που παρείχε σ' αυτήν μείζονα εξασφάλιση από εκείνη της πιο πάνω επιταγής, επιδεικνύοντας έτσι συμπεριφορά, που δεν, προσιδιάζει σε συμβαλλόμενο, διαπνεόμενο από βούληση εξαπάτησης του αντισυμβαλλομένου του. Ενόψει όλων όσων αναφέρθηκαν, ο κατηγορούμενος πρέπει, να κηρυχτεί αθώος για την πράξη της απάτης κατ' εξακολούθηση, που του αποδίδεται. Περαιτέρω αποδεικνύεται, ότι από τις 501 μοτ/τες που αγόρασε η μηνύτρια και παραδόθηκαν στην "BEST BIKES A.E.", υπάρχει διένεξη μεταξύ τους, αναφορικά με την επιστροφή των 93 μοτ/των, που αναφέρονται στο διατακτικό. Όμως, δεν αποδεικνύονται περιστατικά, από τα οποία να προκύπτει ιδιοποίηση τούτων από τον κατηγορούμενο ή για λογαριασμό της "BEST BIKES A.E.", ενόψει μάλιστα του ότι τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα κατέχονται από τη μηνύτρια. Αντίθετα, αποδεικνύεται, ότι οι εν λόγω μοτ/τες βρίσκονται σε διάφορα καταστήματα του δικτύου της "BEST BIKES A.E.", η όλη δε διένεξη προήλθε από το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος, προσφερόμενος στην επιστροφή τους (βλ. το από 7/3/01 "fax message" του κατηγορουμένου προς τη μηνύτρια), έχει ζητήσει από τη μηνύτρια να του υπογράφει πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής για τις επιστρεφόμενες μοτ/τες, χωρίς να έχουν κατορθώσει να συνεννοηθούν προς τούτο. Επομένως, δεν στοιχειοθετείται κατά τα υποκειμενικά και αντικειμενικά της στοιχεία, η πράξη της υπεξαίρεσης των εν λόγω μοτ/των, που αποδίδεται στον κατηγορούμενο, για την οποία πρέπει, να κηρυχτεί αθώος. Στη συνέχεια, ως προς την αξιόποινη πράξη της νόθευσης μετά χρήσεως εγγράφου, αναφορικά με την έκδοση από τον κατηγορούμενο της ..... λευκής επιταγή της Ιονικής Τράπεζας, την οποία αυτός εξέδωσε, ως νόμιμος εκπρόσωπος της "BEST BIKES A.E.", ενώ ο λογαριασμός άνηκε στην "OLYMPIA MOTORS ΕΠΕ", πρέπει, να σημειωθούν τα ακόλουθα. Η έκδοση από τον κατηγορούμενο της επίμαχης επιταγής δεν συνιστά νόθευση εγγράφου, καθόσον δεν έλαβε χώρα αλλοίωση του περιεχομένου καταρτισμένου ήδη εγγράφου, αλλά εξαρχής κατάρτιση της επιταγής ως εγγράφου, με την υπογραφή του ίδιου του κατηγορουμένου, ως εκπροσώπου της "BEST BIKES A.E.". Ενόψει, όμως, του ότι ο λογαριασμός ανήκε στην "OLYMPIA MOTORS ΕΠΕ", η συμπεριφορά αυτή εντάσσεται στην περίπτωση της διανοητικής πλαστογραφίας, που δεν είναι ποινικώς αξιόλογη, κατά την έννοια του άρθρου 216 του ΠΚ (βλ. ΑΠ 287/86 ΠΧρ ΛΣΤ, 579, ΑΠ 1108/86 ΠΧρ ΛΣΤ, 941).
Συνεπώς και για την πράξη αυτή ο κατηγορούμενος πρέπει, να κηρυχτεί αθώος. Από τις παραδοχές αυτές προκύπτει ότι το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, κατέληξε στην πιο πάνω απαλλακτική για τον κατηγορούμενο κρίση του, αφού συνεκτίμησε, μεταξύ των αποδεικτικών μέσων, και την ανώμοτι κατάθεση του ως μάρτυρας εξετασθέντος πολιτικώς ενάγοντος Β, νομίμου εκπροσώπου της εγκαλούσας MULTIFIN Πειραιώς, θυγατρικής εταιρείας της Τράπεζας Πειραιώς, αφού, σε αρκετά σημεία του σκεπτικού γίνεται αναφορά στην εμπορική συνεργασία της εταιρείας BEST BIKES A.E. του κατηγορουμένου με την ως άνω εγκαλούσα εταιρεία, η οποία (συνεργασία) ήταν και η αιτία, σύμφωνα με τις παραδοχές της προσβαλλομένης, που υποβλήθηκε και η σχετική μηνυτήρια αναφορά της MULTIFIN Πειραιώς σε βάρος του, περιστατικά τα οποία έχουν άμεση σχέση με την κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος. Περαιτέρω και σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, η κατάθεση αυτή του πολιτικώς ενάγοντος δεν ήταν αναγκαίο να μνημονεύεται, ως ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο, ειδικά στην αιτιολογία της αποφάσεως, μεταξύ των αποδεικτικών μέσων που έλαβε υπόψη του το Δικαστήριο. Επομένως, οι αιτιάσεις της αίτησης αναίρεσης, με τις οποίες προτείνεται η έλλειψη αιτιολογίας της προσβαλλομένης και σύμφωνα με τις οποίες, τόσο από το προοίμιο του σκεπτικού της αποφάσεως, στο οποίο δεν μνημονεύεται ως ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο η κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος, όσο και από το όλο περιεχόμενο αυτού (σκεπτικού), δεν προκύπτει ότι λήφθηκε υπόψη και συνεκτιμήθηκε η κατάθεση του προαναφερθέντος πολιτικώς ενάγοντος Β, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμες και συνακόλουθα και η αίτηση αναίρεσης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την υπ'αρ. 42/2008 αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αναίρεση της υπ' αρ. 2995/2008 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών.-

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 20 Ιανουαρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 17 Φεβρουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή