Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 1200 / 2012    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
Αριθμός 1200/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη και Μαρία Γαλάνη - Λεοναρδοπούλου - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 9 Οκτωβρίου 2012, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεώργιου Μπόμπολη (κωλυομένου του Εισαγγελέως) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Κ. Μ. του Δ., κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης Αλικαρνασσού, που δεν παρέστη στο ακροατήριο, για αναίρεση της 1101/2011 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κέρκυρας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητάει την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στην από 18 Ιουλίου 2011 αίτησή του, που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό 1091/2011.
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε
Τον Αντεισαγγελέα που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ' Κ.Ποιν.Δ. ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 514 εδ. α' του ίδιου Κώδικα, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτηση του απορρίπτεται.
Στην περίπτωση που κρίνεται, όπως προκύπτει από το υπό ημερομηνία 11-10-2011 αποδεικτικό επίδοσης του υπαλλήλου καταστήματος κράτησης Αλικαρνασσού ..., ο αναιρεσείων κρατούμενος στις άνω φυλακές κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα με θυροκόλληση, λόγω άρνησης του να παραλάβει την κλήση για να εμφανισθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου στην συνεδρίαση της 14-2-2012 που είχε αρχικά προσδιορισθεί η κρινόμενη από 18-7-2011 αίτηση αναίρεσης του κατά της υπ' αρ. 1101/2011 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας. Με τη με αρ. 424/2012 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού αναβλήθηκε η συζήτηση της αιτήσεως αυτής αορίστως για τη νέα δικάσιμο που θα οριζόταν από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου διότι δεν μεταβιβάσθηκε έγκαιρα στο Δικαστήριο το αίτημα αναβολής του από τον Διευθυντή των Φυλακών Αλικαρνασσού. Νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης του ορίσθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας. Ειδικότερα όπως προκύπτει από το από 16-3-2012 αποδεικτικό επιδόσεως του υπαλλήλου του καταστήματος κράτησης Αλικαρνασσού ... ο αναιρεσείων, κρατούμενος στις άνω φυλακές κλητεύθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα με θυροκόλληση διότι και πάλι αρνήθηκε να παραλάβει την κλήση για να εμφανισθεί ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά την ανωτέρω συνεδρίαση. Κατ' αυτή όταν εκφωνήθηκε η υπόθεση του δεν εμφανίσθηκε.
Συνεπώς η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα [άρθρ. 583 παρ. 1 Κ.Ποιν. Δ.]

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 18-7-2011 αίτηση του Κ. Μ. του Δ. κρατούμενου στο Κ.Κ. Αλικαρνασσού, για αναίρεση της υπ. αρ. 1101/27-5-2011 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 16 Οκτωβρίου 2012.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 19 Οκτωβρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή