Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 241 / 2012    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Οι αναιρεσείοντες κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα να εμφανισθούν κατά την παρούσα δικάσιμο και δεν εμφανίστηκαν. Απορρίπτονται οι αιτήσεις τους ως ανυποστήρικτες.
ΑΡΙΘΜΟΣ 241/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεωργία Λαλούση, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο -Εισηγητή, Ανδρέα Ξένο και Αθανάσιο Γεωργακόπουλο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 7 Δεκεμβρίου 2011, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Στέλιου Γκρόζου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων 1. ’. Χ. του Δ. και 2. Τ. Χ. του Δ., κατοίκων ..., που δεν παρέστησαν στο ακροατήριο, περί αναιρέσεως της 804/2011 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας. Με πολιτικώς ενάγουσα τη Μ. Χ. του Δ., κάτοικο ... που δεν παρέστη.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χαλκίδας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και οι αναιρεσείοντες-κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 11 Μαΐου 2011 αιτήσεις τους αναιρέσεως, οι οποίες καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 635/11.
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε
Τον Αντεισαγγελέα που πρότεινε να απορριφθούν ως ανυποστήρικτες οι προκείμενες αιτήσεις.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ' Κ.Ποιν.Δ., ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Κατά το άρθρο 514 εδ. α' του ίδιου Κώδικα, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτησή του απορρίπτεται.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το υπό ημερομηνία 20 Ιουνίου 2011 και 20 Ιουνίου 2011, αντίστοιχα, αποδεικτικά επίδοσης του Αρχ/κα του Α.Τ. Χαλκίδας, ..., κάθε αναιρεσείων κλητεύθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα, (με θυροκόλληση της 635/1-6-11 κλήσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, παρουσία του μάρτυρα, ..., λόγω μη ευρέσεως των αναιρεσειόντων στην ευρισκόμενη στη Χαλκίδα (οδός ...) οικία τους, ούτε άλλου προσώπου, από τα αναφερόμενα στο άρθρο 155 παρ. 2 ΚΠΔ, καθώς επίσης με επίδοση αντιγράφου της αυτής κλήσης στον αντίκλητο δικηγόρο τους, Γεώργιο Τριανταφύλλου, όπως προκύπτει από το από 1-11-11 αποδεικτικό της ... επιμελήτριας Δικ/ων Αρείου Πάγου) για να εμφανισθούν στη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής, πλην όμως δεν εμφανίσθηκε κατ' αυτή και την εκφώνηση της υπόθεσης ενώπιον του δικαστηρίου τούτου. Κατά συνέπεια, οι υπό κρίση αιτήσεις αναίρεσης πρέπει να απορριφθούν και να επιβληθούν χωριστά στους αναιρεσείοντες τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει τις από 11 Μαΐου 2011 και με αριθμούς 3/11-5-2011 και 2/11-5-2011 αντίστοιχα, ενώπιον του γραμματέως του Μονομελούς Πλημ/κειου Χαλκίδας αιτήσεις των αίτηση των: 1) ’. Χ. του Δ. και 2) Τ. Χ. του Δ., για αναίρεση της 804/2011 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας. Και
Καταδικάζει καθένα αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 24 Ιανουαρίου 2012. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 3 Φεβρουαρίου 2012 .
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή