Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1569 / 2012    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Παραίτηση.
Περίληψη:
Παραίτηση από δικόγραφο. Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως.
Αριθμός 1569/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη και Μαρία Βασιλάκη-Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Μπόμπολη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.
Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 20 Νοεμβρίου 2012, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου, Σ. Π. του Α., κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο συμβούλιο, για αναίρεση της υπ' αριθμ. ΑΤ 7071/2011 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 20 Δεκεμβρίου 2011 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 618/2012.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Μπόμπολης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή με αριθμό 219/16.10.2012, και την από 9 Μαΐου 2012 αίτηση παραίτησης του αναιρεσείοντα, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω στο Δικαστήριό Σας, την από 20/12/2011 αίτηση αναίρεσης του Σ. Π. του Α. κατά της με αριθμό ΑΤ 7071/11 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς με την οποία απορρίφθηκε η από 31/5/2011 αίτησή του για διακοπή της ποινής την οποία εκτίει λόγω ανήκεστης βλάβης και εκθέτω τα ακόλουθα: Ι. Κατά τη διάταξη του άρθρου 475§1 Κ.Π.Δ. "ο διάδικος μπορεί να παραιτηθεί από το ένδικο μέσο το οποίο έχει ασκήσει. Η παραίτηση δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 474§1 Κ.Π.Δ. και μπορεί να γίνει ακόμη και στο ακροατήριο, πριν αρχίσει η συνεδρίαση με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. Η παραίτηση που έγινε δεν μπορεί να ανακληθεί". Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 476§1 Κ.Π.Δ. "όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή ενώπιον απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται, ή όταν ασκήθηκε εκπρόθεσμα ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το νόμο για την άσκησή του, καθώς και όταν έγινε νόμιμα παραίτηση από το ένδικο μέσο ή σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ρητά προβλέπει ότι το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα, κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε τα ένδικα μέσα.
ΙΙ. Στη προκείμενη περίπτωση ο αναιρεσείων παραιτήθηκε νομοτύπως της ασκηθείσης αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό ΑΤ 7071/2011 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τα προαναφερθέντα πρέπει η κρινόμενη αίτηση αναίρεσής του να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να επιβληθούν σε βάρος του τα δικαστικά έξοδα (476§1 - 583§1 Κ.Π.Δ.).
Για τους λόγους αυτούς Προτείνω: 1) Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η από 20/12/2011 αίτηση αναίρεσης του Σ. Π. του Α. κατά της με αριθμό ΑΤ 7071/2011 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς και 2) Να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στην καταβολή των δικαστικών εξόδων Αθήνα 16/9/2012 Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Π. Παντελής".
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 474 παρ.1, 475 παρ.1, 476 παρ.1 και 513 παρ.1 Κ.Π.Δ., ο διάδικος μπορεί να παραιτηθεί από το ένδικο μέσο που έχει ασκήσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο που έχει σχετική εντολή, άρα και από την αναίρεση του. Η παραίτηση γίνεται κατά το άρθρο 474 παρ.1 Κ.Π.Δ. με δήλωση στα πρόσωπα που αναφέρονται σ' αυτό. Στην περίπτωση αυτή το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέως και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανισθούν κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο και καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, χωρίς να είναι ανάγκη να ερευνηθεί προηγουμένως αν για την άσκηση της αναιρέσεως έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διατυπώσεις (Ολ. ΑΠ 6/2005).
Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα του φακέλου της δικογραφίας, προκύπτει ότι κατά της υπ' αριθμ. ΑΤ 7071/2011 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, η οποία απέρριψε αίτηση του ήδη αναιρεσείοντος, Σ. Π., κρατουμένου στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, για διακοπή της ποινής με την οποία κρατείται λόγω ανηκέστου βλάβης της υγείας του, ο τελευταίος άσκησε την από 2-12-2011 αίτηση αναιρέσεως με δήλωσή του, η οποία επιδόθηκε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (αρθρ. 473 παρ. 2 Κ.Π.Δ.). Ήδη όμως ο άνω αναιρεσείων, με την από 9-5-2012 δήλωσή του, η οποία επιδόθηκε στον αυτόν ως άνω εισαγγελέα, παραιτείται από την ανωτέρω αίτηση αναιρέσεώς του. Επομένως σύμφωνα με τα προεκτεθέντα το ένδικο αυτό μέσο πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτο (άρθρο 513 παρ. 1 Κ.Π.Δ.), επιβληθούν δε στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (αρθρ. 583 Κ.Π.Δ.).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει ως απαράδεκτη την από 20-12-2011 αίτηση για αναίρεση της υπ' αριθμ. ΑΤ 7071/2011 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου 2012.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 12 Δεκεμβρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ