Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 459 / 2012    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
Αριθμός 459/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιχαήλ Θεοχαρίδη Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βιολέττα Κυτέα, Ευτύχιο Παλαιοκαστρίτη-Εισηγητή, Κυριακούλα Γεροστάθη και Βασίλειο Φράγγο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 18 Νοεμβρίου 2011, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τζαγκουρνή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Αικατερίνης Φωτοπούλου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Φ. Α. του Κ., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ’γγελο Αγγελίδη, για αναίρεση της υπ'αριθ.2398/2010 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.

Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 11 Φεβρουαρίου 2011 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 440/2011.
Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκειμένη αίτηση αναίρεσης, ως απαράδεκτη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η απαιτουμένη από το άρθρο 93 παρ 2 του Συντ. και 139 του Κ.Π.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον λόγο αναίρεσης από το άρθρο 510 στοιχείο δ του ίδιου Κώδικα εκτείνεται όχι μόνο στην απόφαση για την ενοχή αλλά σε όλες χωρίς εξαίρεση, ανεξάρτητα από το αυτές είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφήνεται στην διακριτική, ελεύθερη ή ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου που τις εξέδωσε. Έτσι η παρεμπίπτουσα απόφαση του δικαστηρίου που απορρίπτει αίτηση του κατηγορουμένου για αναβολή ή διακοπή της δίκης λόγω σημαντικών αιτίων κατά το άρθρο 349 Κ.Π.Δ, πρέπει να είναι ιδιαίτερα αιτιολογημένη, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται παραδεκτά και είναι ορισμένη, έστω και αν η παραδοχή ή απόρριψη μιας τέτοιας αίτησης, έχει αφεθεί στην ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου. Διαφορετικά ιδρύεται ο ανωτέρω λόγος αναίρεσης για ελλιπή αιτιολογία. Εξάλλου ο ακυρωτικός έλεγχος στα πλαίσια της αναιρετικής δίκης γίνεται αποκλειστικά με βάση τα πραγματικά περιστατικά που διαλαμβάνονται στα πρακτικά της ποινικής δίκης, στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης απόφασης, που παραδεκτά συμπληρώνεται από το διατακτικό της τα οποία θεωρούνται ως γενόμενα. Για το λόγο αυτό, λόγοι αναίρεσης αναγόμενοι στην πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων ή ερειδόμενοι επί περιστατικών κειμένων εκτός των παραδοχών της προσβαλλόμενης απόφασης, τα οποία κατά τις σχετικές αιτιάσεις έπρεπε να γίνουν δεκτά στα πλαίσια της αξιολόγησης των κατ' ιδίαν αποδεικτικών μέσων, είναι απαράδεκτοι.
Στην προκειμένη περίπτωση από την επισκόπηση των διαδικαστικών εγγράφων της δικογραφίας προκύπτουν τα παρακάτω: Με την υπ' αριθμ. 2677/2008 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών ο αναιρεσείων καταδικάστηκε σε κάθειρξη 7 ετών για κακουργηματική απάτη. Κατά της αποφάσεως αυτής άσκησε έφεση, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 4-10-2010.Στη δικάσιμο αυτή εμφανίστηκε στο ακροατήριο του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών η αδελφή του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου Μ. Α., η οποία κατέθεσε ότι ο αναιρεσείων αδελφός της αδυνατούσε να προσέλθει στο δικαστήριο διότι είναι ασθενής και "συγκεκριμένα έχει ιλίγγους από αυχενικό και δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι" και ζήτησε να αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης σε άλλη δικάσιμο, προσκόμισε δε και ιατρική βεβαίωση του Νοσοκομείου Μεταξά η οποία αναγνώστηκε. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αυτό της αναβολής και στη συνέχεια την έφεση του αναιρεσείοντος, ως ανυποστήρικτη με την πλειοψηφία των τριών μελών του με τις παρακάτω αιτιολογίες: "Ο κατηγορούμενος τη 1 Οκτωβρίου 2010 εξετάστηκε στα εξωτερικά ιατρεία του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά" Μεταξά" και βρέθηκε να πάσχει από οξύ περιστροφικό ίλιγγο, αστάθεια, ζάλη και έμετο και για το λόγο αυτό του δόθηκε φαρμακευτική αγωγή και συνεστήθη κλινοστατισμός για επτά (7) ημέρες, δηλαδή από 1-10-2010 έως 7-10-2010. Ωστόσο το δικαστήριο κατά πλειοψηφία κρίνει ότι η ασθένεια του αυτή δεν τον εμποδίζει να παραστεί σήμερα στο ακροατήριο και να υποστηρίξει την έφεση του κατά της 2677/ 2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Κακουργημάτων) Αθηνών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή καθείρξεως επτά (7) ετών για την πράξη της απάτης κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και με προκληθείσα ζημία άνω των 15.000 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που φέρεται ότι τελέστηκε η πράξη που αποδίδεται στον κατηγορούμενο και την επαπειλούμενη παραγραφή του εγκλήματος . Σε κάθε δε περίπτωση, κατά τη γνώμη της πλειοψηφίας, ο κατηγορούμενος είχε τη δυνατότητα να διορίσει με σχετική εξουσιοδότηση συνήγορο για να παραστεί στο δικαστήριο και να τον εκπροσωπήσει ή να ζητήσει, εφόσον επικαλείτο οικονομική αδυναμία, το διορισμό από τον προϊστάμενο του δικαστηρίου συνηγόρου". Οι ως άνω παραδοχές διαλαμβάνουν πλήρεις, σαφείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες για την απόρριψη του αιτήματος του αναιρεσείοντος αναβολής της συζήτησης της υπόθεσης, ενώ σαφώς βεβαιώνεται στην απόφαση ότι ο κατηγορούμενος είχε τη δυνατότητα να διορίσει συνήγορο για να τον εκπροσωπήσει στη δίκη και να τον υπερασπιστεί δεν γίνεται επίκληση στο αναιρετήριο άλλου λόγου από τον οποίο στερήθηκε ο αναιρεσείων κάποιο από τα δικαιώματα υπερασπίσεως του.
Κατά συνέπεια οι αιτιάσεις του αναιρεσείοντος, με τις οποίες επιχειρεί να θεμελιώσει λόγους αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ.1 εδ. Β και Δ πέραν της παντελούς αοριστίας τους είναι αβάσιμες στην ουσία τους και πρέπει να απορριφθούν. Οι υπόλοιπες αιτιάσεις του αναιρεσείοντος ανάγονται σε εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ως εκ τούτου είναι απαράδεκτες, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στη μείζονα σκέψη. Κατόπιν αυτών πρέπει να απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης καινά καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 7-2-2011 αίτηση του Φ. Α. για αναίρεση της 2398/2010 αποφάσεως του Β' Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα,τα οποία ορίζει στο ποσόν των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 16 Ιανουαρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 29 Φεβρουαρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή