Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2457 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
Αριθμός 2457/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
E' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη, Βιολέττα Κυτέα, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου - Κατσαβριά - Εισηγήτρια, Ιωάννη Γιαννακόπουλο (κωλυομένου του Αρεοπαγίτη Γεωργίου Αδαμόπουλου), Αρεοπαγίτες,
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 20 Νοεμβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Ψάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο, περί αναιρέσεως της 1177/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λασιθίου.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λασιθίου, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα - κατηγορούμενη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 28 Μαΐου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 876/2009.

Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά ο άρθρο 515 παρ. 1 ΚΠΔ, με αίτηση ενός από τους διαδίκους ή του Εισαγγελέα μπορεί το δικαστήριο του Αρείου Πάγου σε ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις να αναβάλει για μία μόνο φορά τη συζήτηση σε ρητή δικάσιμο.
Επειδή, όπως προκύπτει από τα πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, κατά την σημερινή εκφώνηση της προκειμένης υποθέσεως, εμφανίστηκε ο δικηγόρος Δημήτριος Νασιόπουλος και υπέβαλε, για λογαριασμό της αναιρεσείουσας, αίτημα αναβολής, διότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος της τελευταίας Γεώργιος Ασπραδάκης αδυνατεί να παραστεί ενώπιον του δικαστηρίου τούτου και εκπροσωπήσει αυτή λόγω σοβαρότατου οικογενειακού προβλήματος(ο πατέρας του ασθένησε από εγκεφαλικό επεισόδιο), το Δικαστήριο όμως απέρριψε το αίτημα της αναβολής ως αβάσιμο, καθόσον ο επικαλούμενος λόγος δεν πιθανολογήθηκε, αφού δεν προσκομίσθηκε σχετικά οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 513παρ.1 εδ. γ' του ΚΠΔ, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους υπόλοιπους διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση, σύμφωνα με άρθρα 155-161 του ίδιου κώδικα και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166.Τέλος, κατά το άρθρο 514 εδ. α' του ΚΠΔ, αν ο αναιρεσείων δεν εμφανισθεί ή δεν εμφανισθεί προσηκόντως, δηλαδή με συνήγορο κατά το άρθρο 513 αρ. εδ. α ΚΠΔ, η αίτηση απορρίπτεται.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το με ημεροχρονολογία... αποδεικτικό επίδοσης του Αρχ/κα του Α.Τ. ..., η αναιρεσείουσα κλητεύθηκε, με επίδοση της κλήσεως εις χείρας της, από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, νόμιμα και εμπρόθεσμα για να εμφανισθεί στη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Αυτή όμως κατά την αναφερομένη συνεδρίαση, μετά την απόρριψη του αιτήματος της αναβολής, δεν εμφανίσθηκε προσηκόντως, δηλαδή μετά ή δια συνηγόρου, όταν εκφωνήθηκε η υπόθεση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου. Κατά συνέπεια, η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί και να καταδικασθεί η αναιρεσείουσα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 583 παρ. 1 ΚΠΔ, στα δικαστικά έξοδα.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει το αίτημα αναβολής
Απορρίπτει την από 28/5/2009 αίτηση αναίρεσης της... για αναίρεση της υπ' αριθμ. 1177/2008 απόφασης του Τριμελούς Πλημ/κείου Λασιθίου.
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι [220] ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Δεκεμβρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 17 Δεκεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή