Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1849 / 2009    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Υποβολή εγκλήσεως κατά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς και της Διευθύντριας του Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυδαλλού για παράβαση καθήκοντος. Παραπέμπει (και ως προς τη Διευθύντρια λόγω συναφείας) στις Δικαστικές, Ανακριτικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών, δεδομένου ότι στην περιφέρεια του Εφετείου Πειραιώς δεν υπάγεται άλλο δικαστήριο πλην του Πρωτοδικείου Πειραιώς, στο οποίο υπηρετεί ο εγκαλούμενος εισαγγελέας.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1849/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Γιανακόπουλο-Εισηγητή και Ανδρέα Ξένο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ρούσσου-Εμμανουήλ Παπαδάκη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενο τον Χ και εγκαλούντα τον Ψ, κρατούμενου στην Κλειστή Φυλακή ... .

Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 387/10-3-2009, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 435/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή με αριθμό 148/27-4-2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Εισάγω ενώπιόν Σας, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1β ΚΠΔ, την με αριθμό 387/10-3-2009 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, με την οποία ζητάει την παραπομπή της με αριθμό ΑΒΜ/Γ08/785 έγκλησης του κρατούμενου στην Κλειστή Φυλακή ..., Ψ, η οποία στρέφεται α) κατά του Χ, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς και β) της Ω, διευθύντριας του Νοσοκομείου Κρατουμένων ..., για παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ), από το αρμόδιο Πρωτοδικείο Πειραιώς, σε άλλο δικαστήριο, ισόβαθμο και ομοειδές, δεδομένου ότι στην περιφέρεια του Εφετείου Πειραιώς, δεν υπάγεται άλλο Πρωτοδικείο και εκθέτω τα ακόλουθα:
Ι. Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περ. ε' ΚΠΔ "το δικαστήριο που είναι αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ, διατάσσει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές, όταν, μεταξύ των άλλων λόγων, συντρέχει και η περίπτωση του εδ. ε', κατά την οποία, ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ δικαστήριο.
Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 137 παρ. 1 ΚΠΔ, την παραπομπή μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος και ο πολιτικώς ενάγων, ενώ στις περιπτώσεις του άρθρου 136 στοιχ. γ' και δ' ΚΠΔ, μόνο ο Εισαγγελέας του αρμοδίου δικαστηρίου αυτεπαγγέλτως ή με παραγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης. Για την παραπομπή αποφασίζει ... Γ) ο 'Αρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συμβούλιο, σε κάθε άλλη περίπτωση.
Από τις προαναφερθείσες διατάξεις, συνάγεται ότι δικαιολογητικός λόγος της παραπομπής στην περίπτωση του εδαφίου ε' του άρθρου 136 ΚΠΔ, είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και του αποκλεισμού της υπόνοιας μεροληψίας αυτού, λόγω της συνυπηρέτησής του με τα αναφερόμενα στη διάταξη αυτή πρόσωπα. Από την εννοιολογική παραβολή του άρθρου 136 εδ. ε' ΚΠΔ προς τα άρθρα 122-125, στα οποία ρητώς αναφέρεται, συνάγεται ότι ο κανονισμός της αρμοδιότητας κατά παραπομπή δεν περιορίζεται μόνο στην εκδίκαση της υπόθεσης, αλλά επεκτείνεται και στην άσκηση ποινικής δίωξης αλλά και της προκαταρκτικής ακόμη εξέτασης, αφού και στις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος της εξασφάλισης του ανεπηρεάστου και του αδιάβλητου των δικαστικών αποφάσεων.
ΙΙ. Στη προκείμενη περίπτωση ο εγκαλούμενος Χ είναι Εισαγγελικός Λειτουργός και υπηρετεί ως Εισαγγελέας Πρωτοδικών, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς.
Συνεπώς, συντρέχουν οι προϋποθέσεις της κατά παραπομπή αρμοδιότητος από τον 'Αρειο Πάγο, αντί του κατ'αρχήν αρμοδίου Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, καθόσον δεν υπάρχει νομική δυνατότητα αυτού να διατάξει την παραπομπή, δεδομένου ότι στην περιφέρεια του Εφετείου Πειραιώς, δεν υπάγεται άλλο δικαστήριο, πλην του Πρωτοδικείου Πειραιώς, δηλαδή του αρμοδίου κατά τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ, στο οποίο υπηρετεί ο εγκαλούμενος.
ΙΙΙ. Κατ'ακολουθίαν των προεκτεθέντων πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και να παραπεμφθεί η με αριθμό ΑΒΜ/Γ08/785 έγκληση του Ψ, η οποία στρέφεται κατά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς Χ και της διευθύντριας του Νοσοκομείου Κρατουμένων ... Ω (λόγω συναφείας) από τις αρμόδιες Εισαγγελικές, Ανακριτικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς, στις αντίστοιχες του Πρωτοδικείου Αθηνών, για τη δικαστική της διερεύνηση.
Για τους λόγους αυτούς
Π ρ ο τ ε ί ν ω: 1) Να γίνει δεκτή η με αριθμό 387/10-3-2009 αίτηση του Εισαγγελέα Πειραιώς και 2) Να παραπεμφθεί η με αριθμό ΑΒΜ/Γ08/785 έγκληση του Ψ, κατά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς Χ και της Ω (λόγω συναφείας) από τις αρμόδιες Δικαστικές, Ανακριτικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς, στις αντίστοιχες του Πρωτοδικείου Αθηνών, για τη δικαστική της διερεύνηση.
Αθήνα 2 Απριλίου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Π. Παντελής
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 περ. γ' ΚΠοινΔ, συνάγεται ότι, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός που έχει το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελέα και ανώτερο και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122 -125 ΚΠοινΔ δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως από το αρμόδιο αυτό δικαστήριο σε άλλο του ίδιου και ίσου βαθμού δικαστήριο. Την παραπομπή αποφασίζει α) το συμβούλιο των πλημμελειοδικών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο, β) το συμβούλιο των εφετών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα μονομελές ή τριμελές πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και γ) ο Άρειος Πάγος που συνέρχεται σε συμβούλιο σε κάθε άλλη περίπτωση. Από τον δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του από το ότι υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι η παραπομπή της υποθέσεως πρέπει να γίνεται όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατά το στάδιο της προδικασίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η άσκηση της ποινικής διώξεως αφού και γι1 αυτό συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος.
Στην προκειμένη περίπτωση από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι ο κρατούμενος στην Κλειστή Φυλακή ..., Ψ υπέβαλε την υπ' αριθ. ΑΒΜ/Γ08/785 έγκληση κατά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς Χ και της διευθύντριας του Νοσοκομείου Κρατουμένων ... Ω για παράβαση καθήκοντος. Ανακύπτει, συνεπώς ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητος, λόγω του ότι ο ανωτέρω εγκαλούμενος εισαγγελικός λειτουργός υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς και μάλιστα από τον Άρειο Πάγο, δεδομένου ότι στην περιφέρεια του Εφετείου Πειραιώς δεν υπάγεται άλλο δικαστήριο πλην του Πρωτοδικείου Πειραιώς, δηλαδή του αρμοδίου κατά τα άρθρα 122 - 125 ΚΠΔ, στο οποίο υπηρετεί ο εγκαλούμενος.
Συνεπώς πρέπει να γίνει δεκτή κατ' ουσίαν η με αριθμ. 387/10.3.2009 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς περί καθορισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και να παραπεμφθεί η ως άνω έγκληση (και ως προς την Ω λόγω συνάφειας) από τις αρμόδιες Δικαστικές, Ανακριτικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς στις αντίστοιχες του Πρωτοδικείου Αθηνών για τη δικαστική της διερεύνηση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την υπ' αριθ. 387/10.3.2009 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς.

Ορίζει κατά παραπομπή αρμόδιες να αποφανθούν επί της υπ' αριθ. ΑΒΜ/Γ08/785 έγκλησης του Ψ κατά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς Χ και της Ω (λόγω συνάφειας) αντί των αρμοδίων Δικαστικών, Ανακριτικών και Εισαγγελικών Αρχών του Πρωτοδικείου Πειραιώς τις αντίστοιχες του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 23 Σεπτεμβρίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 23 Σεπτεμβρίου 2009.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ