Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1570 / 2013    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας 136 Κ.Π.Δ. Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών κατόπιν της υποβολής έγκλησης σε βάρος δικαστικού λειτουργού του Πρωτοδικείου Αθηνών, ακόμα και στο στάδιο της προδικασίας.
Αριθμός 1570/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Μιτσιάλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Γιαννακόπουλο, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου -Πετρουλάκη -Εισηγήτρια, Μαρία Γαλάνη -Λεοναρδοπούλου, (σύμφωνα με τις υπ' αριθμό 26,34,49/2013 αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου), απέχοντος του Αρεοπαγίτη Πάνου Πετρόπουλου και Βασίλειο Καπελούζο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Σακελλάκου (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.
Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 20 Νοεμβρίου 2013, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενο τον Ι. Σ.. Και εγκαλούντα: τον Ι. Β. του Π., κάτοικο .... Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 13 Ιουνίου 2013, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 752/13.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Σακελλάκος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κατσιρώδη, με αριθμό 182/23.9.2013, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Ι. Εισάγω στο Δικαστήριο Σας σε Συμβούλιο την 168107/13-6-2013 αίτηση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για κανονισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή της κατωτέρω ποινικής υποθέσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 136 περ. ε' και 137 του Κ.Π.Δ., και εκθέτω τα εξής: II. Σύμφωνα με το α. 136 περ. ε' του ΚΠΔ, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ, δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως από το κατά τα άρθρα αυτά αρμόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές. Σκοπός της διάταξης είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού, και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, που οφείλεται στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο. Η παραπομπή αυτή σε άλλο δικαστήριο γίνεται όχι μόνο στο στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και σ' αυτό της προδικασίας που περιλαμβάνει τόσο την προκαταρκτική εξέταση όσο και την άσκηση της ποινικής διώξεως. Την παραπομπή αυτή μπορεί να ζητήσει, σύμφωνα με το α. 137 του ΚΠΔ, και ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών σε περίπτωση που δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η διαδικασία παραπομπής μέσω του Συμβουλίου Εφετών της υποθέσεως σε άλλο δικαστήριο, εκτός από αυτό που υπηρετεί ο εγκαλούμενος δικαστικός λειτουργός, επειδή στην περιφέρεια του υπάρχει ένα μόνο πρωτοβάθμιο δικαστήριο (ΑΠ 1417/2009, ΑΠ 440/2006, ΑΠ 409/2006, ΑΠ 840/2005). Αρμόδιος να κρίνει το αίτημα αυτό είναι ο Άρειος Πάγος σε Συμβούλιο με ανάλογη εφαρμογή των α. 132, 134 και 135 του ΚΠΔ.
ΙΙΙ Από τα έγγραφα της δικογραφίας που μας διαβιβάστηκε προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την από 6-3-2013 έγκληση του ο Ι. Β. επίτιμος δικηγόρος κάτοικος ... ( …) ζήτησε την ποινική δίωξη του Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ι. Σ. για παράβαση καθήκοντος πράξεις τις οποίες αυτός φέρεται ότι τέλεσε σε βάρος του στην …. Η έγκληση αυτή μας διαβιβάστηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών επειδή ο εγκαλούμενος υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με τον βαθμό του Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η διαδικασία παραπομπής μέσω του Συμβουλίου Εφετών επειδή δεν υπάρχει στην περιφέρεια του Εφετείου άλλο Πρωτοδικείο και Εισαγγελία Πρωτοδικών (ΠΔ 30/2011).Ύστερα από αυτά, και σύμφωνα με όσα παραπάνω (II) εκτέθηκαν, πρέπει το Δικαστήριο Σας σε Συμβούλιο στα πλαίσια του κανονισμού αρμοδιότητας να ορίσει κατά παραπομπή ως αρμόδιο να επιληφθεί της παραπάνω υποθέσεως και να κρίνει στα πλαίσια της αρμοδιότητας του τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς καθώς και τις δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς.
Για τους λόγους αυτούς Προτείνω να παραπεμφθεί η από 6-3-2013 έγκληση του Ι. Β. επίτιμου δικηγόρου κατοίκου ... ( …) κατά του Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ι. Σ. στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς και στις δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθαν. Κ. Κατσιρώδης".
Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 136 στοιχ. ε' του ΚΠΔ, όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τόπο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος και ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, α) το συμβούλιο πλημμελειοδικών.......β) το συμβούλιο Εφετών αν ζητείται η παραπομπή από ένα μονομελές ή τριμελές Πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και γ) ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συμβούλιο σε κάθε άλλη περίπτωση. Από το δικαιολογητικό λόγο της διάταξης αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλομένης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη.
Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο Ι. Β. του Π. Επίτιμος δικηγόρος, υπέβαλε την από 4-3-2013, μήνυση που διαβιβάσθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών (Α.Β.Μ. ΙΑ2013/6296), που στρέφεται, κατά του Ι. Σ., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, με το υπ αριθμό πρωτ. 168107/13-6-2013 έγγραφο του, προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου υπέβαλε σε αυτόν, τη σχετική ως άνω μήνυση και ζήτησε τον κανονισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή, λόγω της ιδιότητας, του κατά τα άνω εγκαλουμένου, ως δικαστικού λειτουργού, που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών, καθόσον το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, δεν μπορούσε να αποφασίσει παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ομοειδές και ισόβαθμο δικαστήριο της περιφέρειας του, ελλείψει άλλου τέτοιου δικαστηρίου, μετά την ίδρυση του Εφετείου Ευβοίας και την υπαγωγή σ' αυτό των Πρωτοδικείων Χαλκίδας και Θηβών.
Ενόψει των ανωτέρω, δεν μπορεί ούτε άσκηση ποινικής διώξεως ούτε ενέργεια οποιασδήποτε πράξεως της προδικασίας και κύριας διαδικασίας να γίνει κατά του ανωτέρω δικαστικού λειτουργού, από τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο οποίο υπηρετεί με το βαθμό του Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών.
Επομένως συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή (άρθρα 136 εδ. ε' και 137 παρ.1 στοιχ. γ' του ΚΠΔ) δοθέντος δε, ότι το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, δεν μπορεί να αποφασίσει παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ομοειδές και ισόβαθμο δικαστήριο της περιφέρειας του, ελλείψει άλλου τέτοιου δικαστηρίου μετά την ίδρυση του Εφετείου Ευβοίας και την υπαγωγή σ' αυτό των Πρωτοδικείων Χαλκίδας και Θηβών, πρέπει να διαταχθεί η παραπομπή της ανωτέρω υποθέσεως ως προς τον παραπάνω εγκαλούμενο, Δικαστικό λειτουργό, από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών, στις αντίστοιχες Εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Διατάσσει την παραπομπή της υποθέσεως, που αναφέρεται στο υπ' αριθμό πρωτ. 168107/13-6-2013, έγγραφο του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, και αφορά την από 4-3-2013, μήνυση του Ι. Β. του Π. , Επίτιμου δικηγόρου, κατοίκου, .., οδός …αρ. …, που διαβιβάσθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών (Α.Β.Μ. ΙΑ2013/6296) και στρέφεται, κατά του Ι. Σ., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών, από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών, στις αντίστοιχες Εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 11 Δεκεμβρίου 2013. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 27 Δεκεμβρίου 2013.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ