Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1257 / 2010    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας, Δήμαρχος.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Αποφατική σύγκρουση αρμοδιότητας μεταξύ του Τριμελούς Εφετείου και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (άρθρο 132 §§ 1-2 ΚΠΔ). Ο Αντιδήμαρχος δεν υπάγεται στην ιδιάζουσα δωσιδικία του άρθρου 111 § 7 ΚΠΔ για παράβαση καθήκοντος, και συνεπώς δικάζεται σε πρώτο βαθμό από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο (στην ιδιάζουσα δωσιδικία υπάγονται οι Δήμαρχοι, οι Πρόεδροι Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων). Ορίζει αρμόδιο δικαστήριο το Τριμελές Πλημμελειοδικείο.
Αριθμός 1257/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

E' Ποιν. Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Χαράλαμπο Δημάδη, Προεδρεύoντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Κούκλη) ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Βιολέττα Κυτέα, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά-Εισηγήτρια και Βασίλειος Φράγγος (ορισθέντα για συμπλήρωση της συνθέσεως με την 66/5-5-2010 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου), Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Ψάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 21 Μαΐου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου,
με κατηγορούμενο τον Χ, κάτοικο ...
Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 595/19-1-2010, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 155/2010.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Ψάνης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανάσιο Κονταξή με αριθμό 132/12-4-2010 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

"Ι) Κατά του Χ ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση που φέρεται ότι τελέστηκε από αυτόν κατά το χρονικό διάστημα των μηνών Μαίου και Ιουνίου 2004 στην ... με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου του Δήμου ... [και δη προϊστάμενος του τμήματος καθαριότητας αυτού] και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Β Τριμελές Πλημ/κείο Θεσ/νίκης. Τούτο με την υπ' αριθμ. 20302/5-10-2007 απόφαση του κήρυξε εαυτό αναρμόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση στο Τριμελές Εφετείο Θεσ/νίκης ως καθ' ύλην αρμόδιο λόγω της ως άνω ιδιότητας του κατηγορουμένου - σύμφωνα με το άρθρο 145§1 ν. 3463/2006 [=Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων] και το άρθρο 111§ 7 Κ.Π.Δ. Αλλά και το Τριμελές Εφετείο Θεσ/νίκης με την υπ' αριθμ. 4182/2009 απόφαση του κήρυξε εαυτό αναρμόδιο καθ' ύλη διότι οι αντιδήμαρχοι δεν υπάγονται στην ιδιάζουσα δωσιδικία του άρθρου 111 §7 Κ.Ποιν.Δ. ως μη περιλαμαβανομένοι στο άρθρο 145§1 ν. 3463/2006. Ενόψει των ανωτέρω δημιουργήθηκε αρνητική σύγκρουση καθηκόντων μεταξύ των άνω δικαστηρίων.
II) Επειδή κατά το άρθρο 132§§1,2 Κ.Π.Δ. αν μεταξύ πολλών δικαστηρίων, εξίσου αρμοδίων, που δεν υπάγονται το ένα στο άλλο, αμφισβητείται η αρμοδιότητα για το ίδιο έγκλημα, η αρμοδιότητα καθορίζεται από τον Άρειο Πάγο, που συνέρχεται σε συμβούλιο με αίτηση του Εισαγγελέα (ή του κατηγορουμένου ή του πολιτικώς ενάγοντος) εφόσον τα δικαστήρια, μεταξύ των οποίων δημιουργήθηκε η αμφισβήτηση υπάγονται σε διαφορετικά εφετεία ή αν ένα από τα δικαστήρια αυτά είναι το εφετείο. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι υφίσταται περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας, με την άνω διαδικασία και τις πιο πάνω προϋποθέσεις, και επί αρνητικής συγκρούσεως αρμοδιότητας μεταξύ Τριμελούς Πλημ/κείου που επιλήφθηκε σε πρώτο βαθμό και παρέπεμψε λόγω αναρμοδιότητας του στο Τριμελές Εφετείο και του Τριμελούς Εφετείου στο οποίο εισήχθη η υπόθεση από την άνω παραπομπή του Τριμελούς Πλημ/κείου, αφού, στην περίπτωση αυτή αμφότερα τα δικαστήρια επιλήφθησαν της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό και ότι ύστερα από έφεση κατά της απόφασης του Πρωτόδικου δικαστηρίου έτσι ώστε να υπερισχύσει η απόφαση του ανωτέρω δικαστηρίου [βλ. ΑΠ 1718/95 Π.Χρ. ΜΣΤ σελ. 1077, ΑΠ 1396/2001, ΑΠ 781/90 κ.α., Μπουρόπουλο Ερμ. Κ.Π.Δ. τομ. Α σελ. 194 σημ. 3, Καρρά Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο (2007) σελ. 178 σημ.146, Ζησιάδη-Ποινική Δικονομία- τομ. Α (1976) σελ. 648 και άλλες παραπομπές σε Α. Κονταξή Κ.Π.Δ. (2006) σελ. 1024]. Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 145§1 ν.3463/2006 -Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων - ΦΕΚ 114Α/8-6-2006 "Οι Δήμαρχοι, οι Πρόεδροι Κοινοτήτων καθώς και οι Πρόεδροι Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων υπάγονται στην ιδιάζουσα δωσιδικία των άρθρων 111 παρ. 7 και 112 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας όπως, κάθε φορά, ισχύει" - ήτοι προκειμένου περί πλημμελημάτων υπάγονται στο Τριμελές Εφετείο. Κατά την Εισηγητική Έκθεση του άνω άρθρου "με το άρθρο 145 καθιερώνεται, για πρώτη φορά, ιδιάζουσα δωσιδικία των Δημάρχων και Προέδρων Κοινότητας, καθώς και των Προέδρων των Συνδέσμων. Έτσι, η συγκεκριμένη κατηγορία αιρετών δικάζεται πλέον σε πρώτο βαθμό ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου, το οποίο κρίνει αποστασιοποιημένα από τον τοπικό χαρακτήρα του θέματος και παρέχει εγγυήσεις δικαιότερης αλλά και ταχύτερης κρίσης..". Από την ανωτέρω διάταξη - σε συνδυασμό με την εισηγητική έκθεση αλλά, και του γεγονότος ότι η ιδιάζουσα δωσιδικία συνιστά εξαίρεση της κοινής δωσιδικίας και συνεπώς να ερμηνεύεται στενά βλ. Κονταξή Κ.Π.Δ. (2006) σελ. 918 στο τέλος - σαφώς προκύπτει ότι η αναφορά των εκεί προσώπων είναι περιοριστική. Έτσι όχι μόνον δεν υπόκεινται στην εξαιρετική αυτή δωσιδικία οι μη ρητώς αναφερόμενοι στην άνω διάταξη αλλ' ούτε και οι αναπληρωτές αυτών - εάν δεν φέρουν την αυτήν ιδιότητα [βλ. Α.Π. 341/2009 Π.Χρ. 2010 σελ. 38, Κονταξή Κ.Π.Δ (2006) Σελ. 918). Την άνω ιδιότητα πρέπει να φέρουν οι αναφερόμενοι είτε κατά τον χρόνο τέλεσης είτε κατά τον χρόνον εκδίκασης [σε πρώτο βαθμό] - βλ. Α.Π. 470/76, Ζησιάδη - Ο.Π. - σελ. 598, Καρρά Ο.Π. σελ. 140, 143. Πρόκειται περί διατάξεως δικονομικής που έχει αναδρομική δύναμη [Πρ. βλ. Α.Π. 1334/98 Π.Χρ. ΜΘ 725, Α.Π.1001/81, Α.Π. 10/2005 Ολ. κ.α]. Ενόψει των ανωτέρω πρέπει να οριστεί ως αρμόδιο δικαστήριο να δικάσει την άνω υπόθεση το Τριμελές Πλημ/κείο Θεσ/νίκης - που είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο γι'αυτή - άρθρα 114Α, 112 Κ.Π.Δ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Προτείνω να οριστεί ως καθ' ύλην αρμόδιο το Τριμελές Πλημμελιοδικείο Θεσσαλονίκης να δικάσει την κατά του Χ κατηγορία για παράβαση καθήκοντος που φέρεται ότι τέλεσε στην ... τους μήνες Μάιο - Ιούνιο 2004 με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου του Δήμου ... και, όπως αυτή περιγράφεται στις άνω αποφάσεις.
Αθήνα 12-3-2010
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κ.Κονταξής"
Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 132 παράγραφοι 1 και 2 του ΚΠΔ, αν μεταξύ πολλών δικαστηρίων, εξίσου αρμοδίων, που δεν υπάγονται το ένα στο άλλο, αμφισβητείται η αρμοδιότητα για το ίδιο έγκλημα, η αρμοδιότητα καθορίζεται από τον Αρειο Πάγο, που συνέρχεται σε συμβούλιο με αίτηση του Εισαγγελέα (ή του κατηγορουμένου ή του πολιτικώς ενάγοντος) εφόσον τα δικαστήρια, μεταξύ των οποίων δημιουργήθηκε η αμφισβήτηση υπάγονται σε διαφορετικά εφετεία ή αν ένα από τα δικαστήρια αυτά είναι το Εφετείο. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι υφίσταται περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας, με την πιο πάνω διαδικασία και τις πιο πάνω προϋποθέσεις, και επί αρνητικής συγκρούσεως της αρμοδιότητας μεταξύ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου που επιλήφθηκε σε πρώτο βαθμό και παρέπεμψε, λόγω αναρμοδιότητας του, στο Τριμελές Εφετείο, και του Τριμελούς Εφετείου στο οποίο εισήχθη η υπόθεση από την άνω παραπομπή του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, αφού, στην περίπτωση αυτή αμφότερα τα δικαστήρια επιλήφθηκαν της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό. Εξ άλλου, κατά το άρθρο 145 παρ. 1 του Ν. 3463/2006- Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων- " οι Δήμαρχοι, οι Πρόεδροι Κοινοτήτων καθώς και οι Πρόεδροι Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων υπάγονται στην ιδιάζουσα δωσιδικία των άρθρων 111 παρ. 7 και 112 παρ. 2 του ΚΠΔ, όπως κάθε φορά ισχύει", ήτοι προκειμένου περί πλημμελημάτων υπάγονται στο Τριμελές Εφετείο. Με το άρθρο αυτό καθιερώνεται, για πρώτη φορά, ιδιάζουσα δωσιδικία των Δημάρχων και Προέδρων Κοινότητας καθώς και των Προέδρων των Συνδέσμων. 'Ετσι η συγκεκριμένη κατηγορία αιρετών προσώπων δικάζεται πλέον σε πρώτο βαθμό ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου, το οποίο κρίνει αποστασιοποιημένα από τον τοπικό χαρακτήρα του θέματος και παρέχει εγγυήσεις δικαιότερης και ταχύτερης κρίσης. Από την ανωτέρω διάταξη σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι η ιδιάζουσα δωσιδικία συνιστά εξαίρεση της κοινής δωσιδικίας και συνεπώς πρέπει να ερμηνεύεται στενά, σαφώς προκύπτει ότι η αναφορά των εκεί προσώπων είναι περιοριστική. 'Ετσι όχι μόνον δεν υπόκεινται στην εξαιρετική αυτή δωσιδικία οι μη ρητώς αναφερόμενοι στην άνω διάταξη, αλλά ούτε και οι αναπληρωτές αυτών, εάν δεν φέρουν την αυτήν ιδιότητα. Την εν λόγω ιδιότητα πρέπει να φέρουν οι αναφερόμενοι είτε κατά τον χρόνο τέλεσης είτε κατά τον χρόνο εκδίκασης (σε πρώτο βαθμό), πρόκειται δε περί διατάξεως δικονομικής που έχει αναδρομική δύναμη. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι κατά του Χ ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος, κατ' εξακολούθηση, πράξη που φέρεται ότι τελέσθηκε από αυτόν κατά το χρονικό διάστημα των μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2004 στην ... με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου του Δήμου ... ( και δη προϊστάμενος του τμήματος καθαριότητας) και παραπέμφθηκε να δικασθεί στο Β Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Το δικαστήριο αυτό με την υπ' αριθμ. 2030/5/10/2007 απόφαση του κήρυξε εαυτό αναρμόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση στο Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης ως καθ' ύλην αρμόδιο, λόγω της ιδιότητας του κατηγορουμένου, σύμφωνα με το άρθρο 145 παρ. 1 του Ν. 3463/2006( Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και το άρθρο 111 παρ. 7 του ΚΠΔ. Αλλά και το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης που επελήφθη της υποθέσεως με την υπ' αριθμ. 4182/22/10/2009 απόφαση του κήρυξε εαυτό αναρμόδιο καθ' ύλη, διότι οι Αντιδήμαρχοι δεν υπάγονται στην ιδιάζουσα δωσιδικία του άρθρου 111 παρ. 7 του ΚΠΔ, ως μη συμπεριλαμβανόμενοι στο άρθρο 145 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και παρέπεμψε την υπόθεση προς εκδίκαση στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Εν όψει των ανωτέρω, της αρνητικής συγκρούσεως αρμοδιότητας, συντρέχει περίπτωση κανονισμού της αρμοδιότητας και πρέπει να καθορισθεί ως αρμόδιο δικαστήριο να δικάσει την άνω υπόθεση το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, που είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο γι' αυτή( άρθρα 114 Α, 112 του ΚΠΔ)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Ορίζει ως καθ' ύλην αρμόδιο δικαστήριο το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης να δικάσει την κατά του Χ κατηγορία για παράβαση καθήκοντος, πράξη που φέρεται ότι τέλεσε στην ... τους μήνες Μάϊο- Ιούνιο 2004 , με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου του Δήμου ..., και όπως αυτή περιγράφεται στις άνω αποφάσεις.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Ιουνίου 2010.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου 2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ