Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 317 / 2010    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για κανονισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή, λόγω της ιδιότητος του εγκαλουμένου ως Εισαγγελικού λειτουργού για παραπομπή της υποθέσεως επί προσφυγής κατά της απορριπτικής διατάξεως της Εισαγγελέως, περί ασκήσεως ποινικής διώξεως κατά του εγκαλούμενου Εισαγγελέα από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Δικαστηρίου στο οποίο υπήρξε ο εγκαλούμενος Εισαγγελικός λειτουργός, στις αντίστοιχες αρχές άλλου Εφετείου. Η αίτηση γίνεται δεκτή και διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως.
Αριθμός 317/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Z' Ποιν.Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές : Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Ανδρέα Ξένο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 27 Ιανουαρίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούντα τον: Χ1 με εγκαλούμενο τον Ψ1.
Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 612/8-10-2009, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1406/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Παντελής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την με αριθμό 408/22-12-2009 πρότασή του, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Εισάγω στο Δικαστήριό Σας, σύμφωνα με τα άρθρα 136 εδ' ε και 137 § 1γ Κ.Π.Δ., της με αριθμ. 612/8-10-2009 αίτηση του Εισαγγελέως Αθηνών περί καθορισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και εκθέτω τα ακόλουθα:
Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 εδ' ε' Κ.Π.Δ., στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος και δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τα άρθρα 122-125 Κ.Π.Δ., δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορούμενου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος, όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ασκηθεί ακόμη ποινική δίωξη, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, δηλαδή την εξασφάλιση του ανεπηρεάστου της δικαστικής κρίσεως και του αποκλεισμού υπονοιών λόγω της συνυπηρέτησης στο ίδιο δικαστήριο.
Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 137§1 γ Κ.Π.Δ., αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, όταν δεν υφίσταται αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών ιδίως της παραπομπής από ένα Εφετείο σε άλλο.
Στην προκειμένη περίπτωση ο Χ1, υπέβαλε την από 18/6/2008 έγκληση σε βάρος του Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών Ψ1, για την αξιόποινη πράξη της παράβασης καθήκοντος (259 Π.Κ.). Η έγκληση αυτή απορρίφθηκε με την με αριθμό 137/11-5-2009 διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ως αβάσιμη κατ' ουσίαν. Κατά της απορριπτικής αυτής διάταξης, ο εγκαλών άσκησε την με αριθμό 321/2009 προσφυγή, ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ζητώντας να ασκηθεί η δέουσα ποινική δίωξη σε βάρος του εγκαλουμένου.
Επειδή ο εγκαλούμενος υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών (βλ. την με αριθμό 692/2009 αναφορά), δηλαδή στο αρμόδιο κατά τα άρθρα 122-125 Κ.Π.Δ. δικαστήριο, συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και περαιτέρω παραπομπή της υπόθεσης, εξαιτίας της ιδιότητας του εγκαλουμένου, από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Εφετείου Αθηνών, στις αντίστοιχες αρχές του Εφετείου Πειραιώς, οι οποίες και θα επιληφθούν της προσφυγής του εγκαλούντος.

Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω να διατάξει το Δικαστήριό Σας, την παραπομπή της υπόθεσης, επί της οποίας η με αριθμό 321/2009 προσφυγή του Χ1 κατά της με αριθμό Δ 37/11-5-2009 διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Εφετείου Αθηνών, στις αντίστοιχες του Εφετείου Πειραιώς.
Αθήνα 25/11/2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 136 στοιχ.ε' του ΚΠοινΔ, όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 του ιδίου Κώδικα, διατάσσεται η παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Από την παραπάνω διάταξη προκύπτει ότι σκοπείται η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός που υπηρετεί στο ίδιο αρμόδιο δικαστήριο, καθώς και ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά την κυρία διαδικασία, αλλά και κατά την προδικασία, συμπεριλαμβανόμενου του σταδίου της ασκήσεως της ποινικής διώξεως και αυτού της διενεργείας προκαταρκτικής εξετάσεως. Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 137 ΚΠοινΔ την παραπομπή στην άνω περίπτωση, μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελεύς, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε γι'αυτήν το Συμβούλιο Εφετών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα Μονομελές ή Τριμελές Πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και σε κάθε περίπτωση ο 'Αρειος Πάγος, που συνέρχεται σε Συμβούλιο. Εξ άλλου κατά το άρθρο 48 ΚΠοινΔ την προσφυγή του εγκαλούντος κατά της διατάξεως που απορρίπτει την έγκληση (άρθρ. 47 παρ.1 ΚΠοινΔ) εξετάζει και κρίνει ο Εισαγγελέας Εφετών.
Στην προκειμένη περίπτωση όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας ο Χ1, δικηγόρος κάτοικος ..., υπέβαλε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών την 18/6/2008 έγκληση κατά του Ψ1 Αντεισαγγελέως Εφετών Αθηνών για παράβαση καθήκοντος, που κατήγγειλε ότι τέλεσε σε βάρος του ο άνω εισαγγελικός λειτουργός με το να συντάξει το 334/2007 κλητήριο θέσπισμα με το οποίο εκαλείτο μαζί με άλλους συγκατηγορούμενους ο εγκαλών ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημ/των Αθηνών, λόγω της ειδικής δωσιδικίας του ως δικηγόρος την 5-9-2007 για να δικαστεί για παράβαση του ν. 927/1979. Με αφορμή την καταγγελία αυτή του εγκαλούντος διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση κατά την οποία η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών με την υπ'αριθμό ΑΒΜ Δ.2008/2549 και με αριθμό Δ 37/09 από 11-5-2009 διάταξη της απέρριψε την άνω έγκληση του Χ1 με την αιτιολογία ότι δεν προέκυψαν ενδείξεις για την κίνηση της ποινικής διώξεως. Κατά της απορριπτικής διατάξεως της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε ο εγκαλών δικηγόρος Χ1 την υπ'αριθμό εκθέσεως 321/2009 από 22-6-2009 προσφυγή του αιτούμενος από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών την ακύρωση της προσβαλλόμενης διατάξεως ώστε να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του εγκαλούμενου εισαγγελικού λειτουργού άλλως τη διενέργεια περαιτέρω ανακριτικών πράξεων. Μετά από αυτά και εν όψει του ότι ο κατηγορούμενος προσέλαβε την ιδιότητα του κατηγορουμένου, η δε σχετική υπόθεση υπάγεται στο παρόν στάδιο, κατά τόπο στην αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (άρθρ. 111 παρ.7, 119 παρ.1 και 122 παρ.1 ΚΠοινΔ) σύμφωνα και με τις προαναφερόμενες διατάξεις και κατόπιν σχετικής από 8-10-2009 αιτήσεως του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών πρέπει να λάβει χώρα κανονισμός αρμοδιότητας, ώστε η προαναφερόμενη από 22/6/2009 προσφυγή του εγκαλούντος επί της απορριπτικής διατάξεως της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών σε σχέση με την από 18-6-2008 έγκληση του Χ1 σε βάρος του άνω Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών Ψ1 να παραπεμφθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς προκειμένου να επιληφθεί αυτής και να κρίνει στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του, καθώς και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Εφετείου Πειραιώς, αν ήθελε συντρέξει νόμιμη περίπτωση.

Για τους λόγους αυτούς
Διατάσσει την παραπομπή της υποθέσεως επί της οποίας η με αριθμό 321/2009 προσφυγή του εγκαλούντος Χ1 κατά της με αριθμό Δ 37/11-5-2009 διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών περί απορρίψεως της από 18-6-2008 εγκλήσεως του άνω εγκαλούντος κατά του Ψ1, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, για παράβαση καθήκοντος, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και στα αντίστοιχα ποινικά δικαστήρια και δικαστικά συμβούλια και λοιπές εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Εφετείου Πειραιώς, αν συντρέξει περίπτωση,
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 3 Φεβρουαρίου 2010. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 12 Φεβρουαρίου 2010.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ