Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1895 / 2007    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Παραπέμπει την υπόθεση στον Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου, ώστε να αποφανθεί για έγκριση ή μη αρχειοθετήσεως δικογραφίας, η οποία εισήχθη για τον ίδιο λόγο κατ' αρχήν στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, οπότε και ανέκυψε ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας, λόγω του ότι μεταξύ των μηνυομένων ένας είναι Εφέτης και υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών.

ΑΡΙΘΜΟΣ 1895/2007ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΖ΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΣυγκροτήθηκε από τους δικαστές: Μιχαήλ Δέτση, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Γρηγόριο Μάμαλη, Θεοδώρα Γκοΐνη, Βασίλειο Κουρκάκη-Εισηγητή και Ελευθέριο Μάλλιο Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Θάνου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα
Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 17 Οκτωβρίου 2007, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενους τους 1. Χ1, 2. Χ23. Χ3, 4. Χ4, 5. Χ5, 6. Χ6, 7. Χ7, 8. Χ8 και 9. Χ9 και με εγκαλούντα τον Ψ1.
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 4304/24-5-2007, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 966/2007.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Θάνος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Στέλιου Γκρόζου με αριθμό 264/27-6-2007, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Εισάγω, σύμφωνα με τα άρθρα 136 εδ. ε΄ και 137 παρ. 1 εδ. γ΄ Κ.Π.Δ., την από 24-5-2007 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί καθορισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και εκθέτω τα ακόλουθα:
Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 εδ. ε΄ Κ.Π.Δ., στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή υφίσταται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από του βαθμού του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, κατά τα άρθρα 122-125 του Κ.Π.Δ., δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ασκηθεί ακόμη ποινική δίωξη, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρεάστου της δικαστικής κρίσεως και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας, λόγω της συνυπηρετήσεως στο ίδιο δικαστήριο. Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 137 παρ. 1 εδ. γ΄ του ίδιου ΚΠΔ αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών, όπως επί παραπομπής από ένα Εφετείο σε άλλο. Στην προκειμένη περίπτωση, με αφορμή την από 3-2-2005 μήνυση του Ψ1, σχηματίσθηκε από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών η υπ΄αριθ. Γ 2005/636 ποινική δικογραφία εναντίον διαφόρων προσώπων, μεταξύ των οποίων και οι 1) Χ1, Γραμματέας του Εφετείου Αθηνών, 2) Χ2, Πρόεδρος Εφετών, 3) Χ3, Εφέτης, 4) Χ4, Εφετής, 5) Χ5, Εισαγγελέας Εφετών, 6) Χ6, Πρόεδρος Εφετών, 7) Χ7, ήδη Αρεοπαγίτης, 8) Χ8, Εφέτης και 9) Χ9. Στους ανωτέρω αποδίδεται η πράξη της παραβάσεως καθήκοντος. Η δικογραφία αυτή, αναφορικά με τα παραπάνω πρόσωπα, τέθηκε στο αρχείο, σύμφωνα με το άρθρο 43 Κ.Π.Δ. και στη συνέχεια υποβλήθηκε για έγκριση στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί. ΄Όμως μεταξύ των ως άνω καταγγελλομένων προσώπων περιλαμβάνεται και ο Χ3, ο οποίος είναι δικαστικός λειτουργός με τον βαθμό του Εφέτη και υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών. Με τα δεδομένα αυτά συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και περαιτέρω παραπομπής της υποθέσεως ως προς τον Χ3 και, λόγω συναφείας, ως προς τους λοιπούς ως άνω καταγγελλομένους από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στον αντίστοιχο Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου, καθώς και στις δικαστικές αρχές του Εφετείου Ναυπλίου, αν ήθελε, περαιτέρω συντρέξει νόμιμη περίπτωση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Προτείνω να διατάξει το δικαστήριό σας την παραπομπή της υποθέσεως, επί της οποίας σχηματίσθηκε η υπ αριθμ. Γ 2005/636 δικογραφία της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών, αναφορικά με τους καταγγελλομένους: 1)Χ1, 2) Χ2, 3) Χ3, 4) Χ4, 5) Χ5, 6) Χ6, 7) Χ7, 8) Χ8 και 9) Χ9, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στον αντίστοιχο Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου, καθώς και στις αντίστοιχες δικαστικές αρχές του Εφετείου Ναυπλίου, αν ήθελε, περαιτέρω, συντρέξει νόμιμη περίπτωση. Αθήνα 15 Ιουνίου 2007
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου ΠάγουΣτέλιος Κ. Γκρόζος
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περ.ε του ΚΠοινΔ, στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται μεταξύ άλλων περιπτώσεως και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, από του βαθμού του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί σε αρμόδιο κατά τα άρθρα 122-125 του ΚΠοινΔ. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ασκηθεί ακόμη ποινική δίωξη, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, την εξασφάλιση, δηλαδή, του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσης και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας, λόγω της συνυπηρέτησης στο ίδιο δικαστήριο. Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 137 παρ.1 περ.γ' του ίδιου ΚΠοινΔ, αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών, όπως επί παραπομπής από ένα εφετείο σε άλλο. Στην προκείμενη περίπτωση, με αφορμή την από 3-2-2005 μήνυση του Ψ1, σχηματίσθηκε από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών η υπ'αριθμ. Γ 2005/636 ποινική δικογραφία εναντίον διαφόρων προσώπων, μεταξύ των οποίων και οι 1) Χ1, Γραμματέας του Εφετείου Αθηνών, 2) Χ2, Πρόεδρος Εφετών, 3) Χ3, Εφέτης, 4) Χ4, Εφέτης, 5) Χ5, Εισαγγελέας Εφετών, 6) Χ6, Πρόεδρος Εφετών, 7) Χ7, ήδη Αρεοπαγίτης, 8) Χ8, Εφέτης και 9) Χ9. Στους ανωτέρω αποδίδεται η πράξη της παραβάσεως καθήκοντος. Η δικογραφία αυτή, αναφορικά με τα παραπάνω πρόσωπα, τέθηκε στο αρχείο, σύμφωνα με το άρθρο 43 ΚΠοινΔ και στη συνέχεια υποβλήθηκε για έγκριση στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί. 'Όμως μεταξύ των ως άνω προσώπων περιλαμβάνεται και ο Χ3, ο οποίος είναι δικαστικός λειτουργός με το βαθμό του Εφέτη και υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών. Με τα δεδομένα αυτά συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και περαιτέρω παραπομπής της υποθέσεως ως προς τον Χ3 και, λόγω συναφείας, ως προς τους λοιπούς ως άνω καταγγελομένους από τον κατά τόπο αρμόδιο, Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στον αντίστοιχο Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου, καθώς και στις δικαστικές αρχές του Εφετείου Ναυπλίου, αν ήθελε, περαιτέρω συντρέξει νόμιμη περίπτωση.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


Παραπέμπει την υπόθεση, επί της οποίας σχηματίσθηκε η υπ'αριθμ. Γ 2005/636 δικογραφία της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών, αναφορικά με τους καταγγελόμενους 1) Χ1, 2) Χ2, 3) Χ3, 4) Χ4, 5) Χ5, 6) Χ6, 7) Χ7,8) Χ8 και 9) Χ9, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στον αντίστοιχο Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου, καθώς και στις αντίστοιχες δικαστικές αρχές του Εφετείου Ναυπλίου, αν ήθελε, περαιτέρω, συντρέξει, νόμιμη περίπτωση.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 22 Οκτωβρίου 2007. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 24 Οκτωβρίου 2007.Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ