Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2392 / 2009    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στις αρχές του Πειραιά.
Αριθμός 2392/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ' Ποιν. Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Βασίλειο Φράγγο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 11 Νοεμβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενους τους 1)Χ1, 2)Χ2 και 3)Χ3. Και εγκαλούντα τονΨ1, κάτοικο ... .

Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 26233/30-4-2009, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 658/2009.

Έπειτα η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή, με αριθμό 257/29-7-2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Ι) Ο Ψ1 υπέβαλε στις 26-5-2006 την από 3-3-2006 μήνυση κατά των Χ1 (τότε Πρόεδρος Πρωτοδικών), Χ2 και Χ3 (Πρωτοδικών) - για την αναφερομένη εκεί συμπεριφορά αυτών που έχει σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών της πειθαρχικής επιτροπής της Ε.Π.Ο. Επειδή οι καταγγελόμενοι υπηρετούσαν στο Πρωτοδικείο Αθηνών, με το υπ'αριθμ. 1838/2006 βούλευμα του συμβουλίου Εφετών Αθηνών η κρίση επί της άνω μηνύσεως παραπέμφθηκε στις δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Χαλκίδας - κατ'εφαρμογή των άρθρων 136 εδ. ε, 137 1β ΚΠΔ. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Χαλκίδας, αφού διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, απέρριψε την άνω έγκληση ως νόμω και ουσία αβάσιμη "αφού ουδεμία αξιόποινη πράξη τελέστηκε" - με την υπ'αριθμ. 707/2008 διάταξή του- και ζήτησε την έγκριση για την ενέργειά του αυτή από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών - κατά το άρθρο 43 ΚΠοινΔ. Επειδή όμως η πρώτη καταγγελόμενη υπηρετεί ήδη ως Εφέτης στο Εφετείο Αθηνών (βλ. έγγραφες εξηγήσεις αυτής), υπεβλήθη η παρούσα δικογραφία στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών - για την εφαρμογή των άρθρων 13 στοιχ. ε, 137 παρ. 1 στοιχ. γ ΚΠΔ.

ΙΙ) Όντως, κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περ. ε ΚΠΔ όταν ο κατηγορούμενος, στην έννοια του οποίου περιλαμβάνεται και ο καταγγελόμενος, έστω και αν δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη (βλ. ΑΠ 364/2006, ΑΠ 1218/2006 κ.α.), είναι δικαστικός λειτουργός και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υπόθεσης σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Η άνω παραπομπή συντρέχει και όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η κρίση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών περί της αρχειοθέτησης μηνύσεως τινός κατά το άρθρο 43 ΚΠΔ, αφού ο αυτός δικαιολογητικός λόγος συντρέχει, ήτοι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας μεροληψίας του δικαστικού λειτουργού. Η παραπομπή αυτή, για την ενότητα της κρίσης και οικονομία της δίκης περιλαμβάνει όλους τους συγκατηγορουμένους (128, 129, 130 ΚΠΔ) - βλ. και ΑΠ 2080/2002, ΑΠ 1132/2006, ΑΠ 2264/2005 κ.ά.- Την παραπομπή επί της άνω περιπτώσεως αποφασίζει ο Άρειος Πάγος που συνέρχεται σε συμβούλιο - άρθρο 137 παρ. 1 ΚΠΔ. Ενόψει των ανωτέρω συντρέχει νόμιμη περίπτωση παραπομπής της προκειμένης περίπτωσης κατά το διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Π ρ ο τ ε ί ν ω όπως παραπεμφθεί η υπόθεση και δη η κρίση περί της θέσεως της από 3-3-2006 μηνύσεως του Ψ1 κατά των Χ1, Χ2 και Χ3 στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά, καθώς και στις άλλες δικαστικές αρχές του Πειραιά αν συντρέξει περίπτωση.
Αθήνα 20 Ιουνίου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Αθανάσιος Κ. Κονταξής

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 136 στοιχ. ε' του ΚΠΔ, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 Δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή του σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές Δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλομένης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο Δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 137παρ.1 στοιχ. γ' του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στη περίπτωση αυτή μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραπομπής από το Δικαστήριο της περιφέρειας ενός Εφετείου σε Δικαστήριο της περιφέρειας άλλου Εφετείου, ο Άρειος Πάγος, σε Συμβούλιο, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών, εφαρμόζονται δε αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132,134, και 135 εδ. 1 ΚΠΔ. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Ο Ψ1 υπέβαλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών την από 3-3- 2006 μήνυση κατά των Δικαστικών Λειτουργών α) Χ1 τότε Προέδρου Πρωτοδικών, β)Χ2 και γ)Χ3(Πρωτοδικών), μελών της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. Επειδή οι καταγγελλόμενοι υπηρετούσαν στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κατόπιν εγγράφου του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, εκδόθηκε το υπ'αριθ.1838/2006 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με το οποίο παραπέμφθηκε η κρίση της άνω μηνύσεως, κατ' άρθρα 136 στοιχ. ε' και 137 παρ.1 στοιχ. β' ΚΠΔ στις δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Χαλκίδας, μετά τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης, απέρριψε την άνω μήνυση με την υπ' αριθ. 707/2008 διάταξή του, για τους αναφερόμενους σ' αυτήν λόγους, και ζήτησε να εγκριθεί η ενέργεια του αυτή, κατ' άρθρο 43 ΚΠΔ, από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Ήδη, όμως, η πρώτη καταγγελλομένη Χ1 υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών ως Εφέτης, γι' αυτό ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, με το υπ' αριθ. 26233/30-4-2009 έγγραφό του, ζητεί τον κανονισμό αρμοδιότητος. Κατόπιν των παραπάνω, συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή, σύμφωνα με τα άρθρα 136 στοιχ. ε' και 137 παρ.1 στοιχ. γ' ΚΠΔ, για την πρώτη καταγγελλομένη αλλά και για τους λοιπούς, για το ενιαίο της κρίσεως, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 1 ΚΠΔ και πρέπει να ορισθεί αρμόδιος να κρίνει την άνω ενέργεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιώς, στον οποίο καθώς και τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές Πειραιώς, αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση, πρέπει να διαταχθεί η παραπομπή της υποθέσεως.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Διατάσσει την παραπομπή της υποθέσεως ήτοι της κρίσεως περί θέσεως της από 3-3-2006 μηνύσεως του Ψ1 κατά των Χ1, Χ2 και Χ3 στο αρχείο, στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς καθώς και στις άλλες Δικαστικές Αρχές του Πειραιά αν συντρέξει περίπτωση.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 2 Δεκεμβρίου 2009.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 9 Δεκεμβρίου 2009.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ