Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 1197 / 2012    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Από τις διατάξεις των άρθρων 340 παρ. 1, 349 και 139 του ΚΠΔ, ως και του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγματος, προκύπτει ότι ο εκκαλών-κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναβολή της δίκης για σημαντικά αίτια. Η παραδοχή ή μη του σχετικού αιτήματος απόκειται στην κυριαρχική κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο, όμως, οφείλει να απαντήσει στο υποβαλλόμενο αίτημα αναβολής και σε περίπτωση απόρριψης του να αιτιολογήσει ειδικώς και εμπεριστατωμένως την απόφαση του. Διαφορετικά, αν απορρίψει το αίτημα χωρίς την απαιτουμένη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ιδρύεται λόγος αναιρέσεως (Ολ.Α.Π. 7/2005), η δε εν συνεχεία απόρριψη της εφέσεως, ως ανυποστήρικτης, του νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντα εκκαλούντος-κατηγορουμένου δημιουργεί λόγο αναίρεση ς από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η του ΚΠΔ με τη μορφή της αρνητικής υπέρβασης εξουσίας.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1197/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη και Μαρία Βασιλάκη-Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 2 Οκτωβρίου 2012, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σταύρου Μαντακιοζίδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντα - κατηγορουμένου Φ. Μ. του Ι., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Λιάπη, περί αναιρέσεως της 42436/2011 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 26 Σεπτεμβρίου 2011 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1200/2011.
Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντα, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκειμένη αίτηση αναίρεσης,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις διατάξεις των άρθρων 340 παρ.1, 349 και 139 του ΚΠΔ, ως και του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγματος, προκύπτει ότι ο εκκαλών - κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναβολή της δίκης για σημαντικά αίτια. Η παραδοχή ή μη του σχετικού αιτήματος απόκειται στην κυριαρχική κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο, όμως, οφείλει να απαντήσει στο υποβαλλόμενο αίτημα αναβολής και σε περίπτωση απόρριψης του να αιτιολογήσει ειδικώς και εμπεριστατωμένως την απόφαση του. Διαφορετικά, αν απορρίψει το αίτημα χωρίς την απαιτουμένη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ιδρύεται λόγος αναιρέσεως (Ολ.Α.Π. 7/2005), η δε εν συνεχεία απόρριψη της εφέσεως, ως ανυποστήρικτης, του νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντα εκκαλούντος-κατηγορουμένου δημιουργεί λόγο αναίρεση ς από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η του ΚΠΔ με τη μορφή της αρνητικής υπέρβασης εξουσίας.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την επισκόπηση των πρακτικών της προσβαλλομένης αποφάσεως, κατά τη δικάσιμο της 14 Ιουνίου 2011 εκδικαζόταν ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών η έφεση του κατηγορουμένου Φ. Μ. κατά της υπ' αριθμό 14085/2008 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με την οποία ο τελευταίος καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης δέκα (10) μηνών μετατραπείσα προς 5 ευρώ ημερησίως. Στην αρχή της διαδικασίας, εμφανίστηκε ο δικηγόρος Αθηνών Β. Μ., ως άγγελος, ο οποίος υπέβαλε αίτημα αναβολής για λογαριασμό του απόντος εκκαλούντος κατηγορουμένου Φ. Μ. και ήδη αναιρεσείοντος και συγκεκριμένα δήλωσε ότι "δυνάμει της προσκομιζόμενης από 10.6.2011 εξουσιοδότησης του κατηγορουμένου προς το πρόσωπό του ζητεί την αναβολή της εκδίκασης της προκειμένης υπόθεσης διότι ο συνήγορος του κατηγορουμένου Γεώργιος Χρ. Λιάπης τον οποίο έχει εξουσιοδοτήσει ο κατηγορούμενος προς εκπροσώπησή του για την εκδίκαση της προκειμένης υπόθεσης του δυνάμει της, επίσης προσκομιζόμενης από τον ανωτέρω, από 10.6.2011 εξουσιοδότησης του αδυνατεί να παραστεί κατά τη σημερινή δικάσιμο ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 14.6.2011 επιστολή του Γεωργίου Λιάπη προς το παρόν Δικαστήριο και η οποία επίσης προσκομίσθηκε από τον ανωτέρω". Στη συνέχεια ο Εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος αναβολής και την πρόοδο της δίκης, το δε Δικαστήριο δέχθηκε την πρόταση του Εισαγγελέως και απέρριψε το παραπάνω αίτημα αναβολής με την εξής αιτιολογία. "Κατά το άρθρο 501 παρ.1 του ΚΠΔ αν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο εκκαλών δεν εμφανισθεί αυτοπροσώπως ή δια συνηγόρου του, αν συντρέχει η περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 340, η έφεση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη (...). Η διάταξη του άρθρου 349 για αναβολή της συζήτησης εφαρμόζεται και υπέρ του εκκαλούντος που δεν μπόρεσε να εμφανισθεί για λόγους ανώτερης βίας κ.λ.π.. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στη δικάσιμο που σημειώνεται στην αρχή της παρούσης απόφασης, δεν εμφανίσθηκε ο εκκαλών - κατηγορούμενος, αλλά εμφανίσθηκε ως άγγελος, ο δικηγόρος Αθηνών Β. Μ. του Δ., ο οποίος, με την ανωτέρω ιδιότητα (του αγγέλου), ανήγγειλε προς το Δικαστήριο ότι δυνάμει της από 10-6-2011 έγγραφης εξουσιοδότησης του εκκαλούντος κατηγορουμένου προς το πρόσωπο του, με βάση την οποία ο τελευταίος εξουσιοδότησε αυτόν να υποβάλλει αίτημα αναβολής ή διακοπής της δίκης, λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του πληρεξουσίου δικηγόρου του εν λόγω διαδίκου (εκκαλούντος κατηγορουμένου) συνιστάμενο σε ανειλημμένη υποχρέωση παράστασης του τελευταίου, κατά τον ίδιο χρόνο σε άλλο δικαστήριο και συγκεκριμένα ενώπιον του Α' Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, προκειμένου να υπερασπισθεί τον εκεί κατηγορούμενο Β. Μ., σε ανοιγείσα ποινική δίκη, η οποία έχει αναβληθεί ήδη μία φορά λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του παραπάνω πληρεξουσίου, όπως προκύπτει από την με ημερομηνία 4-6-2011 επιστολή του Γεωργίου Λιάπη, που προσκομίσθηκε και αναγνώσθηκε. Το υποβαλλόμενο κατά τα ανωτέρω αίτημα, όμως πρέπει να απορριφθεί διότι αυτό υποβλήθηκε όχι από τον εκκαλούντα κατηγορούμενο, αλλά από άγγελο του Δικηγόρου, ο οποίος επρόκειτο να ζητήσει από το Δικαστήριο να του επιτρέψει την εκπροσώπηση του κατηγορουμένου (κατά τα άρθρα 340 παρ. 2 και 501 παρ.1 του ΚΠΔ), ο οποίος (δικηγόρος) πριν του επιτραπεί να εκπροσωπήσει αυτόν, δεν νομιμοποιείται να προβάλλει αίτημα αναβολής που αφορά προσωπικό του κώλυμα να εμφανισθεί στο δικαστήριο και να ζητήσει να του επιτραπεί η εκπροσώπηση (ΑΠ 464/2009, ΑΠ 781/2008, ΑΠ 1205/2006 Ποιν.Λογ. 2006. 1169). Συνεπώς, το ως άνω αίτημα (περί αναβολής) πρέπει να απορριφθεί ως απαραδέκτως υποβαλλόμενο".
Μετά την απόρριψη του άνω αιτήματος το Δικαστήριο προχώρησε στην πρόοδο της δίκης και στην απόρριψη της έφεσης ως ανυποστήρικτης. Η προαναφερόμενη όμως αιτιολογία με την οποία η προσβαλλόμενη απέρριψε το υποβληθέν αίτημα αναβολής στηρίζεται επί εσφαλμένης προϋποθέσεως, αφού το αίτημα υποβλήθηκε από τον άγγελο του ίδιου του εκκαλούντος κατηγορουμένου και όχι "από άγγελο του δικηγόρου του κατηγορουμένου ο οποίος επρόκειτο να ζητήσει από το δικαστήριο να του επιτρέψει την εκπροσώπηση του κατηγορουμένου" όπως εσφαλμένα δέχθηκε η προσβαλλομένη. Επομένως, το Δικαστήριο έπρεπε να κρίνει παραδεκτό και να ερευνήσει στην ουσία το παραπάνω παραδεκτά υποβληθέν αίτημα αναβολής από τον άγγελο του ίδιου του κατηγορουμένου, πριν προχωρήσει στην απόρριψη της εφέσεως ως ανυποστήρικτης και είναι βάσιμος, ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Η' και όχι Δ' του ΚΠοινΔ, κατ' ορθή εκτίμηση, για αρνητική υπέρβαση εξουσίας, προβαλλόμενος συναφής πρώτος λόγος της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, παρελκούσης της έρευνας των λοιπών λόγων αναιρέσεως, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, γιατί είναι δυνατή η σύνθεση του από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που είχαν δικάσει προηγουμένως (άρθρο 519 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την υπ' αριθμό 42436/2011 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Και
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.
Κρίθηκε αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 9 Οκτωβρίου 2012.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 19 Οκτωβρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή