Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2215 / 2009    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας αρθρ. 136 ΚΠΔ. Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών κατόπιν υποβολής εγκλήσεως σε βάρος δικαστικών λειτουργών και άλλων και στο στάδιο της προδικασίας όταν πρόκειται να κρίνει επί προσφυγής του εγκαλούντος κατά της διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών που απέρριψε ως αβάσιμη την έγκληση του ο Εισαγγελέας Εφετών της ίδιας Εισαγγελίας Εφετών στην οποία υπηρετούσε κατά το χρόνο της προσφυγής εκ των μηνυόμενων εισαγγελικός λειτουργός. Καθορισμός ως αρμοδίου του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά και λοιπών δικαστικών και Εισαγγελικών αρχών Εφετείου Πειραιώς.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2215/2009
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Ανδρέα Ξένο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Ψάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 21 Οκτωβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενους τους 1. Χ1, 2.Χ2, 3. Χ3, 4.Χ4, 5. Χ5 και 6. Χ6. Με εγκαλούντα τον Ψ1. Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 215/12-6-2009, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 890/2009.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Ψάνης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή με αριθμό 234/29-6-2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Εισάγω, σύμφωνα με τα άρθρα 136 εδ. ε' και 137 παρ. 1γ ΚΠΔ, την με αριθμό 215/12-6-2009 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών περί καθορισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και εκθέτω τα ακόλουθα:
Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 εδ. ε' ΚΠΔ, στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος, όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ασκηθεί ακόμη ποινική δίωξη για την ταυτότητα του νομικού λόγου, δηλαδή την εξασφάλιση του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσεως και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας λόγω της συνυπηρετήσεως στο ίδιο δικαστήριο.
Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 137 παρ. 1γ ΚΠΔ, αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, όταν δεν υφίσταται αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών, ιδίως επί παραπομπής από ένα Εφετείο σε άλλο.

Στη προκείμενη περίπτωση ο Ψ1 υπέβαλε την με αριθμό Δ06/2968 από 26/6/2006 έγκλησή του σε βάρος των 1) Χ1 Αντεισαγγελέα Εφετών, 2) Χ2 Προέδρου Πρωτοδικών, 3) Χ3, δικαστικής υπαλλήλου, 4) Χ4, δικαστικής υπαλλήλου, 5) Χ5 Προέδρου Πρωτοδικών και 6) Χ6. Η έγκληση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 136 εδ. ε και 137 ΚΠΔ παραπέμφθηκε στις αρμόδιες Ανακριτικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Χαλκίδας, με το με αριθμό 2885/2006 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Στη συνέχεια ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Χαλκίδας με την με αριθμό 11/2009 διάταξή του απέρριψε την έγκληση αυτή, ως αβάσιμη κατ'ουσίαν. Κατά της απορριπτικής αυτής διάταξης, ο εγκαλών άσκησε την με αριθμό 6/2009 προσφυγή του ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ζητώντας να ασκηθεί η δέουσα ποινική δίωξη σε βάρος των εγκαλουμένων.
Επειδή ο πρώτος των εγκαλουμένων Εισαγγελικός Λειτουργός Χ1, υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών (βλ. την από 2/6/2009 σχετική υπηρεσιακή βεβαίωση), δηλαδή στο αρμόδιο κατά τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ δικαστήριο, συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και περαιτέρω παραπομπής της υπόθεσης, εξαιτίας της ιδιότητας του πρώτου των εγκαλουμένων και λόγω συναφείας για τους λοιπούς, από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Εφετείου Αθηνών, στις αντίστοιχες Δικαστικές Αρχές του Εφετείου Πειραιώς, οι οποίες και θα επιληφθούν της προσφυγής του εγκαλούντος.

Για τους λόγους αυτούς
Π ρ ο τ ε ί ν ω να διατάξει το Δικαστήριό σας την παραπομπή της υπόθεσης, επί της οποίας η με αριθμό 6/2009 προσφυγή του Ψ1 κατά της με αριθμό 11/2009 διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Εφετείου Αθηνών στις αντίστοιχες του Εφετείου Πειραιώς.
Αθήνα 19 Ιουνίου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Γεώργιος Π. Παντελής

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά την διάταξη του άρθρου 136 περ.ε' ΚΠοινΔ το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές, πλην άλλων, και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος ή καταγγελλόμενος, όταν η υπόθεση ευρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη για την ταυτότητα του νομικού λόγου, δηλαδή την εξασφάλιση του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσεως και τον αποκλεισμό υπονοιών μεροληψίας λόγω της συνυπηρετήσεως. Κατά τη διάταξη του άρθρου 137 παρ.1, την παραπομπή μπορεί να ζητήσει, πλην άλλων και ο Εισαγγελέας του αρμοδίου δικαστηρίου και για την παραπομπή αποφασίζει α) το συμβούλιο πλημμελειοδικών αν πρόκειται για παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο σε περίπτωση αδυναμίας συγκροτήσεως β) το συμβούλιο των εφετών αν πρόκειται για παραπομπή από πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο και γ) ο Αρειος Πάγος σε κάθε άλλη περίπτωση. Στην προκειμένη περίπτωση ο Ψ1, υπέβαλε την με αριθμό Β06/2968 από 26/6/2006 έγκληση του σε βάρος των 1) Χ1 Αντεισαγγελέα Εφετών, 2) Χ2 Προέδρου Πρωτοδικών, 3)Χ3 δικαστικής υπαλλήλου, 4) Χ4, δικαστικής υπαλλήλου, 5) Χ5, Προέδρου Πρωτοδικών και 6) Χ6. Η έγκληση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 136 εδ.ε και 137 ΚΠοινΔ παραπέμφθηκε στις αρμόδιες ανακριτικές και εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Χαλκίδας με το 2885/2006 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Στη συνέχεια η άνω έγκληση του Ψ1 απερρίφθη από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας με την 11/2009 διάταξη του ως αβάσιμη κατ'ουσίαν. Κατά της απορριπτικής αυτής διατάξεως ο εγκαλών άσκησε την με αριθμό 6/2009 προσφυγή του ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών ζητώντας να ασκηθεί η δέουσα ποινική δίωξη σε βάρος των εγκαλουμένων. Ο πρώτος από τους μηνυομένους ήταν εισαγγελικός λειτουργός που υπηρετούσε κατά τον χρόνο άσκησης της προσφυγής αυτής στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών όπως προκύπτει από την από 2/6/2009 σχετική υπηρεσιακή βεβαίωση. Την προσφυγή του εγκαλούντος που στρέφεται κατά της διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών που απέρριψε την έγκληση του είναι αρμόδιος να κρίνει ο Εισαγγελέως Εφετών (άρθρο 48 ΚΠοινΔ) και η υπόθεση στο στάδιο που βρίσκεται υπάγεται στην αρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (άρθρα 111 παρ.7, 112 παρ.2, 119 παρ.1, 122 παρ.1, 130 παρ.1 ΚΠοινΔ). Συντρέχει επομένως νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις και περαιτέρω παραπομπής της υποθέσεως εξαιτίας της ιδιότητος του πρώτου των εγκαλουμένων και λόγω συνάφειας για τους λοιπούς από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς προκειμένου να ενεργήσει σύμφωνα με τα άρθρα 48 σε συνδυασμό με τα άρθρα 43 παρ.2 και 476 ΚΠοινΔ και στα αντίστοιχα ποινικά δικαστήρια συμβούλια και λοιπές εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου Πειραιώς, αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Διατάσσει την παραπομπή της ποινικής δικογραφίας επί της οποίας η από 12-2-2009 υπ'αριθμό 6/2009 προσφυγή του Ψ1 κατά της υπ'αριθμό 11/2009 διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας με την οποία απερρίφθη η με ΑΒΜ B06/3435/26-6-2006 έγκληση του παραπάνω προσφεύγοντος κατά των : 1)Χ1 Αντεισαγγελέα Εφετών, 2) Χ2, Προέδρου Πρωτοδικών, 3) 'Χ3, δικαστικής υπαλλήλου, 4) Χ4, δικαστικής υπαλλήλου, 5) Χ5, Προέδρου Πρωτοδικών, 6) Χ6, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και στα αντίστοιχα ποινικά δικαστήρια, συμβούλια και λοιπές Εισαγγελικές Δικαστικές Αρχές του Εφετείου Πειραιώς, και του Πρωτοδικείου Πειραιώς αν συντρέξει περίπτωση.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 19 Νοεμβρίου 2009.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ