Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 45 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 45/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 14 Νοεμβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ...., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Θεόδωρο Ζευκιλή, περί αναιρέσεως της 3181/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Με πολιτικώς ενάγοντα τον ...., που δεν παρέστη στο ακροατήριο.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 4.6.2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1162/2008.
Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκειμένη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτουμένη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ιδίου Κώδικος λόγον αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτήν με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα προκύψαντα από την ακροαματική διαδικασία πραγματικά περιστατικά, στα οποία εστηρίχθη η κρίση του δικαστηρίου για την συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφηρμόσθη. Ειδικότερα, ως προς την έκθεση των αποδείξεων αρκεί η κατά το είδος τους αναφορά γενικώς χωρίς να είναι ανάγκη να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά εκ μιας εκάστης αυτών. Ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών μέσων και των μαρτυρικών καταθέσεων μεταξύ των, ούτε απαιτείται να ορίζεται ποίο βαρύνει περισσότερο για τον σχηματισμό της δικαστικής κρίσεως. Απαιτείται μόνο να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβεν υπ' όψη του και συνεξετίμησε για τον σχηματισμό της δικανικής του πεποιθήσεως όλα τα αποδεικτικά μέσα και όχι μόνο τινά εξ αυτών κατ' επιλογήν, όπως αυτό επιβάλλεται από τις συνδεδυασμένες διατάξεις των άρθρων 177 παρ. 1 και 178 ΚΠΔ (Ολ. ΑΠ 1/2005). Δια την ύπαρξη τοιαύτης αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο.
Στην προκειμένη περίπτωση, με την προσβαλλομένη υπ' αριθ. 3181/2008 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, το οποίο δίκασε κατ' έφεση, ο αναιρεσείων κατεδικάσθη, με την παρουσία του, για την πράξη της παράνομης βίας σε ποινή φυλακίσεως δύο (2) μηνών, η οποία ανεστάλη επί τριετία. Στην αιτιολογία της αποφάσεως αυτής, αναφέρεται ότι από την κυρία αποδεικτική διαδικασία γενικά, τα έγγραφα που διαβάστηκαν στο ακροατήριο, τη μαρτυρία του πολιτικώς ενάγοντος που εξετάσθηκε ανωμοτί στο ακροατήριο, τις μαρτυρίες των μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως που εξετάσθηκαν ένορκα στο ακροατήριο σε συνδυασμό και από την υπόλοιπη συζήτηση της υποθέσεως, αποδείχθηκε και το Δικαστήριο πείσθηκε ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε την πράξη που του αποδίδεται με το κατηγορητήριο. Συγκεκριμένα, στη .... την 19.06.2003, χρησιμοποιώντας απειλή παράνομης πράξης εξανάγκασε άλλον σε παράλειψη, για την οποία ο παθών δεν είχε υποχρέωση. Συγκεκριμένα, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως γραμματέας του τοπικού τμήματος της ΠΕΤ ΟΤΕ και της συνδικαλιστικής οργάνωσης "ΠΑΣΚΕ", καθώς και τη δυνατότητά του, ως μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου, να επηρεάζει την υπηρεσιακή κατάσταση του εγκαλούντος .... υπαλλήλου του ΟΤΕ στο Συγκρότημα Δομικών Έργων Θεσσαλονίκης, απείλησε τον ανωτέρω με τη φράση "..... είσαι και ΠΑΣΟΚ και, αν το κάνεις, θα με βρεις μπροστά σου .....", όπως διαβεβαίωσε η αυτήκοος μάρτυρας ..., εξαναγκάζοντας αυτόν (εγκαλούντα) να μην προσέλθει ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου της υπηρεσίας ως μάρτυρας υπερασπίσεως του πειθαρχικώς διωκομένου ..... Πρέπει, επομένως, να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος. Δεν αναφέρεται όμως πουθενά στην αιτιολογία αυτή, ούτε από το όλο περιεχόμενο της αποφάσεως προκύπτει, ότι το άνω δικαστήριο έλαβεν υπόψη του και συνεξετίμησε, με τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα, και την απολογία του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου, αφού αυτή ουδόλως αναφέρεται μεταξύ αυτών, καίτοι ούτος, όπως προκύπτει από την επιτρεπτή επισκόπηση των πρακτικών της δίκης, κατά την οποίαν εξεδόθη η προσβαλλομένη, παρέστη αυτοπροσώπως κατά την διάρκεια αυτής και όταν εκλήθη εις απολογίαν από τον διευθύνοντα την συζήτηση ηρνήθη την αποδιδομένην εις αυτόν κατηγορία για την ανωτέρω αξιόποινη πράξη. Ούτως όμως δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, για τον σχηματισμό της καταδικαστικής του κρίσεως έλαβεν υπόψη του και την απολογία του κατηγορουμένου, με αποτέλεσμα η απόφασή του να στερείται της απαιτουμένης από το Σύνταγμα και τον ΚΠΔ ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
Συνεπώς, ο μόνος λόγος αναιρέσεως, εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ, της κρινομένης αιτήσεως αναιρέσεως είναι βάσιμος, και πρέπει, κατά παραδοχήν αυτού, να αναιρεθεί η προσβαλλομένη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση, στο ίδιο δικαστήριο, αφού είναι δυνατή η σύνθεσή του από άλλους δικαστάς εκτός εκείνων που εδίκασαν προηγουμένως (άρθρο 519 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την υπ' αριθ. 3181/2008 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 5 Δεκεμβρίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 9 Ιανουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή