Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1931 / 2007    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας και στο στάδιο της προδικασίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ 1931/2007

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Γεώργιο Σαραντινό, Αντιπρόεδρο, Βασίλειο Λυκούδη, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Νικόλαο Ζαϊρη-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Στέλιου Γκρόζου, (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 16 Οκτωβρίου 2007, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούντα τον X1 και εγκαλούμενη την ....X2.... Αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιώς.
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 29-3-2007, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 798/2007.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Στέλιος Γκρόζος, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αντωνίου Μύτη με αριθμό 269/28-6-2007, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω στο Συμβούλιο σας, μαζί με την σχετική δικογραφία, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρ. 137 § 1 περ. γ΄ Κ.Π.Δ., την με αριθ. πρωτ. 339/29-3-2007 αίτηση του Εισαγγελέως Εφετών Πειραιώς, με την οποίαν επιδιώκεται η παραπομπή της υπόθεσης που περιγράφεται στην από 1-8-2005 έγκληση του X1 κατά της X2, αντεισαγγελέως Εφετών Πειραιώς, από το κατά τα άρθρα 122-125 Κ.Π.Δ., αρμόδιο δικαστήριο εις άλλο ισόβαθμο και ομοειδές και εκθέτω τα ακόλουθα:
Ι) Σύμφωνα με την διάταξη του πέμπτου εδαφίου του άρθρου 136 Κ.Π.Δ., παραπομπή από το κατά τα άρθρα 122-125 αρμόδιο Δικαστήριο σε άλλο Δικαστήριο ισόβαθμο και ομοειδές, διατάσσεται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, και όταν ο εγκαλών ή αδικηθείς ή κατηγορούμενος είναι δικαστικός Λειτουργός από τον βαθμό του Παρέδρου (Πρωτοδικών ή Εισαγγελικού) και πάνω, που υπηρετεί στο κατά τα άρθρα αυτά αρμόδιο δικαστήριο. Κατά την έννοια της παραπάνω διατάξεως, παραπομπή διατάσσεται όχι μόνον κατά την κυρία διαδικασία, αλλά και κατά την προδικασία, στην οποία περιλαμβάνεται και το στάδιο άσκησης της ποινικής διώξεως, αφού και εις αυτό συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος, της εξασφάλισης δηλαδή της απόλυτης ανεξαρτησίας κρίσης του δικαστικού Λειτουργού και αποκλεισμού κάθε υπόνοιας, εξαιτίας της συνυπηρέτησης στο ίδιο Δικαστήριο (βλ. Μπουροπούλου Ερμ. Κ.Π.Δ. έκδ. Β΄ Τόμ. Α΄ σελ. 199-200, Ζησιάδου Ποιν. Δικαίου έκδ. Γ΄ Τόμ. Α΄ (1976) σελ. 657). Αταλάντευτα σύμφωνη και η νομολογία (Α.Π. 608/96 Ποιν. Χρ. ΜΖ΄ σελ. 961, ΑΠ 430/1984 Ποιν. Χρον. ΛΔ΄ σελ. 879). Είναι δε φανερό ότι, όταν η παραπομπή ζητείται στο παραπάνω στάδιο (της άσκησης δηλ. της ποιν. διώξεως), πρέπει να εννοηθεί ως παραπομπή όχι σε άλλο (ισόβαθμό και ομοειδές) δικαστήριο στην κυριολεξία, αλλά στον Εισαγγελέα και τις λοιπές ανακριτικές αρχές που διατελούν σε τέτοιο (ισόβαθμο και ομοειδές) δικαστήριο και εύλογα, αφού ποινική δίωξη δεν έχει ασκηθεί ακόμη (πρβλ. και Γνωμ. Εισαγ. Α.Π. 988/1959 Ποιν. Χρον. Θ΄ σελ. 356). Επομένως αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται εις το Δικαστήριον σας (εν Συμβουλίω) η υπό κρίσιν αίτησις του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και πρέπει να ερευνηθεί κατ' ουσίαν.

ΙΙ) Στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι με αφορμή την από 1-8-2005 έγκληση του X1, εις βάρος της εγκαλουμένης X2, Αντεισαγγελέως Εφετών Πειραιώς, εξεδόθη η υπ' αριθ. 653/2006 Διάταξις του Εισαγγελέως Πρωτοδικών δια της οποίας απερρίφθη, κατ' άρθρ. 47 Κ.Π.Δ., ως ουσιαστικώς αβάσιμη η προδιαληφθείσα έγκλησις.
΄Ηδη ο εγκαλών, κατά της ως άνω απορριπτικής Διατάξεως, ήσκησε ενώπιον του αρμοδίου Γραμματέως την υπ' αριθ. 1/3-1-2007 προσφυγή ενώπιον του Εισαγγελέως Εφετών Πειραιώς, όπου υπηρετεί νυν η εγκαλουμένη υπό την προδιαληφθείσαν ιδιότητά της, προκειμένου να αποφανθεί περί της βασιμότητος της εν λόγω προσφυγής. Συνακόλουθα και εν όψει του ότι η παραπάνω Αντεισαγγελέας Εφετών (..X2...) προσέλαβε την ιδιότητα της κατηγορουμένης (άρθρ. 72 Κ.Π.Δ.), η δε υπόθεση, λόγω του τόπου τελέσεως και της κατοικίας της μηνυομένης, κατ' άρθρ. 111 § 7, 119 § 1 και 122 § 1 Κ.Π.Δ., υπάγεται (στη φάση αυτή) και εν όψει του ότι υπηρετεί εις το αυτό ως άνω Δικαστήριο, στην αρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς, ορθά και νόμιμα, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 136 στοιχ. ε΄ και 137 στοιχ. γ΄ Κ.Π.Δ., ζητείται από τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς η κατά το στάδιο τούτο της προδικασίας παραπομπή της υπόθεσης εις τον Εισαγγελέα Εφετών άλλης περιφερείας. Επομένως πρέπει, κατά παραδοχή της παραπάνω αίτησις και, ως κατ' ουσίαν βασίμου, να διαταχθεί η παραπομπή της υπόθεσης εις τον Εισαγγελέα Εφετών του Εφετείου Ναυπλίου, για να ενεργηθεί ό,τι από τον νόμο (άρθρ. 48, 43 § 2 Κ.Π.Δ.) κατά το στάδιο τούτο και το μετ' αυτό, επιβάλλεται.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Προτείνω: Να διαταχθεί η παραπομπή εις τον Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου της ποινικής υπόθεσης, που περιγράφεται στην υπ' αριθ. πρωτ: 339/29-3-2007 αναφορά του Εισαγγελέως Εφετών Πειραιώς, εις βάρος της Αντεισαγγελέως Εφετών .... X2....

Αθήναι τη 22 Ιουνίου 2007


Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Αντώνιος Μύτης
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή, κατά το άρθρο 136 στ. ε΄ του Κ.ΠοινΔ., όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 του ίδιου Κώδικα, διατάσσεται η παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο.
Από το δικαιολογητικό λόγο της παραπάνω διατάξεως, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός που υπηρετεί στο ίδιο αρμόδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής, όχι μόνο κατά την κύρια διαδικασία, αλλά και κατά την προδικασία, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου της ασκήσεως της ποινικής διώξεως και αυτού της διενέργειας προκαταρτικής εξετάσεως.
Σύμφωνα δε με το άρθρο 137 του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην πιο πάνω περίπτωση, μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε γι' αυτή το Συμβούλιο Εφετών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα μονομελές ή τριμελές πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και σε κάθε άλλη περίπτωση ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συμβούλιο.
Εξάλλου, κατά το άρθρο 48 ΚΠΔ, την προσφυγή του εγκαλούντος κατά της διατάξεως που απορρίπτει την έγκληση (άρθρο 47 παρ. 1 ΚΠΔ) εξετάζει και κρίνει ο Εισαγγελέας Εφετών.
Στην προκείμενη περίπτωση, από τα έγγραφα του φακέλου της δικογραφίας, προκύπτει ότι, με αφορμή την, από 1 Αυγούστου 2005, έγκληση του ..X1..., σε βάρος της εγκαλούμενης ..X2.., Αντεισαγγελέως Εφετών Πειραιά, για την πράξη της συκοφαντικής δυσφήμησης (άρθρα 363-362 Π.Κ.) εκδόθηκε η με αριθμό 653/11-10-2006 διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, με την οποία απορρίφθηκε ως ουσιαστικά αβάσιμη η έγκλησή του, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Π.Δ. Κατά της ως άνω απορριπτικής διατάξεως, ο εγκαλών άσκησε την υπ' αριθμ. 1/3-1-2007 προσφυγή του, ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, προκειμένου να αποφανθεί περί της βασιμότητάς της ή μη. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 339/29-3-2007 έγγραφό του, ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιώς, αφού βεβαιώνει ότι η άνω εγκαλούμενη δικαστική λειτουργός υπηρετεί στην Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, από 9-9-2003 έως και σήμερα, ζητεί με απόφαση του Δικαστηρίου τούτου (σε συμβούλιο) να γίνει παραπομπή της υποθέσεως στις εισαγγελικές και λοιπές ανακριτικές αρχές άλλης εφετειακής περιφέρειας. Ενόψει αυτών, συντρέχει νόμιμη περίπτωση, αφού η εγκαλούμενη είναι δικαστική λειτουργός (άρθρο 136 στοιχ. ε του Κ.Ποιν.Δ.) και υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς να διαταχθεί η παραπομπή της υποθέσεως, θα γίνει δε αυτή όχι σε ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο, αφού κατά της εγκαλούμενης δεν προκύπτει ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, αλλά στις Εισαγγελικές και Ανακριτικές Αρχές άλλου δικαστηρίου, αν ήθελε συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση και ως τέτοιες το Δικαστήριο αυτό προκρίνει εκείνες του Εφετείου και της Εισαγγελίας Εφετών Ναυπλίου.

Για τους λόγους αυτούς
Παραπέμπει την από 1-8-2005 έγκληση του ....X1...., σε βάρος της Αντεισαγγελέως Εφετών Πειραιά ...X2.., στον Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου, καθώς και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Ναυπλίου.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 23 Οκτωβρίου 2007. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 30 Οκτωβρίου 2007.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ