Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 627 / 2013    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Αριθμός 627/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ TMHMA - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη, Μαρία Βασιλάκη - Εισηγήτρια και Μαρία Γαλάνη-Λεοναρδοπούλου, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 2 Απριλίου 2013, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενους τους 1. Α. Κ., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών και 2. Ε. Π., Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, και εγκαλούντα τον Χ. Τ. του Α..

Η αίτηση αυτή με αριθμ. πρωτ. 68251/9.1.2012, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 79/2013.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Παντελής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Μπόμπολη, με αριθμό 54/4.3.2013, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγοντας, ενώπιον Σας, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ.1 εδ.γ ΚΠΔ, την υπ' αριθ. πρωτ. 68251/9-1-2012 αίτηση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για κανονισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή της κατωτέρω ποινικής υποθέσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 136 περ. ε' και 137 ΚΠΔ, και εκθέτουμε τα εξής: 1.Ο ανωτέρω Εισαγγελέας με το προαναφερθέν έγγραφο του, μετά της συνημμένης σ' αυτό ΑΒΜ: Β2011/4299 μηνύσεως του Χ. Τ., κατοίκου ..., -που στρέφεται κατά των αναφερόμενων σ' αυτή, δικαστικών λειτουργών, που υπηρετούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών-, ζήτησε να γίνει κανονισμός αρμοδιότητας κατά παραπομπή, καθόσον, στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών -μετά την ίδρυση του Εφετείου Χαλκίδας- δεν υπάγεται πλέον άλλο Πρωτοδικείο. 2.Το άρθρο 136 περ.ε' ΚΠΔ ορίζει ότι, "εάν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο (κατά τόπο) σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές". Σύμφωνα δε με την παράγραφο 1 του άρ.137 ΚΠΔ, "την παραπομπή μπορεί να την ζητήσει και ο Εισαγγελέας (όπως στην κρινομένη περίπτωση) αποφασίζει δε περί αυτής ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε Συμβούλιο, εφ' όσον πρόκειται για περιπτώσεις, που δεν διαλαμβάνονται στα εδάφια α' και β' της §1 του άρθ. 137 ΚΠΔ", συνεπώς και στην περίπτωση της παραπομπής από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών σε άλλον ισόβαθμο Εισαγγελέα ή από ένα Πρωτοδικείο σε άλλο, εφ' όσον δεν υπάγεται άλλο Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του συγκεκριμένου Εφετείου. Επισημαίνεται ότι η Νομολογία δέχεται ότι η περίπτωση του άρθ. 136 στοιχ.ε' ΚΠΔ αποβλέπει στο αδιάβλητο της δικαστικής κρίσεως στην κοινή συνείδηση, γι' αυτό δε τον λόγο η παραπομπή μπορεί να ανακύψει και στην προδικασία (ΑΠ 1481/2009 ΑΠ 634/2008 ΑΠ 2080/2007, ΑΠ 440/2006, ΑΠ 2449/2005 ΑΠ 840/2005, ΑΠ 2050/2004, ΑΠ 733/2003). 3. Επειδή ο Χ. Τ., με τη μήνυσή του, στρέφεται κατά των: 1) Ε. Π. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών 2) Α. Κ. Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στους οποίους αποδίδει, την αξιόποινη πράξη της παράβασης καθήκοντος (259 του ΠΚ). 4. Επειδή όμως -μετά την ίδρυση του Εφετείου Χαλκίδας- στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών υπάγεται μόνο το (εδρεύον στην Αθήνα) Πρωτοδικείο Αθηνών και ως εκ τούτου, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών δεν μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ομοειδές και ισόβαθμο δικαστήριο, ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το υπ' αριθ. πρωτ. 68251/9-1-2012 έγγραφό του, υπέβαλε την αναφορά-αίτησή του, στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ώστε να αποφασίσει σχετικώς το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου (σε Συμβούλιο), που είναι, κατά τα εκτεθέντα, "σε κάθε άλλη περίπτωση" αρμόδιο. 5. Επομένως, συντρέχει νόμιμη περίπτωση, να χωρήσει από το Δικαστήριό σας (σε Συμβούλιο) κανονισμός αρμοδιότητας κατά παραπομπή, και να ορισθεί ως αρμόδιος να επιληφθεί της ανωτέρω υποθέσεως και να κρίνει, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του, ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Πειραιά, καθώς και οι δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Προτείνουμε: Να διατάξει το Δικαστήριό Σας την παραπομπή, της εν λόγω υποθέσεως, - την οποία ζητεί, ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το υπ' αριθ. πρωτ. 68251/9-1-2012 έγγραφό του, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών και τις δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών, στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, καθώς και στις δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά, για να επιληφθούν ανάλογα με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Κ. Μπόμπολης".
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 136 στοιχ ε' του ΚΠΔ, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ, δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή του σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλομένης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, στην οποία ανήκει και αυτό της ασκήσεως ποινικής δίωξης και το προ αυτής στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης και περιλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους δηλαδή την υπόθεση. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ.1 στοιχ. γ' του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητήσει ο εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, την αποφασίζει δε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, αν πρόκειται περί παραπομπής από ένα Πταισματοδικείο σε άλλο στις περιπτώσεις των στοιχείων α και β του άρθρου 136, το Συμβούλιο Εφετών αν ζητείται η παραπομπή από ένα Μονομελές ή Τριμελές Πλημμελειοδικείο ή Δικαστήριο Ανηλίκων σε άλλο όμοιο (άρθρο 137 παρ.1 εδ.γ, ο Άρειος Πάγος, σε κάθε άλλη περίπτωση (άρθρο 137 παρ.1 εδ.γ) συνεπώς και στην περίπτωση της παραπομπής από τον αρμόδιο εισαγγελέα Πρωτοδικών σε άλλο ισόβαθμο εισαγγελέα ή από ένα Πρωτοδικείο σε άλλο εφόσον στην περιφέρεια του Εφετείου που είναι αρμόδιο να επιληφθεί του κανονισμού αρμοδιότητας Εφετείου, δεν υπάγεται άλλο Πρωτοδικείο.
Στην προκειμένη περίπτωση ο Χ. Τ. κάτοικος Αθηνών υπέβαλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών την από 21-5-2008 και με ΑΒΜ: Β 2011/4299 έγκληση κατά των Ε. Π., Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών και Α. Κ., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στους οποίους αποδίδει την αξιόποινη πράξη της παράβασης καθήκοντος. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών με την υπ' αριθμ. πρωτ. 68251/9-1-2012 αίτησή του προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζήτησε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 136 εδ. ε και 137 Κ.Π.Δ τον Κανονισμό του αρμόδιου να επιληφθεί της υποθέσεως Δικαστηρίου, επειδή οι εγκαλούμενοι δικαστικοί λειτουργοί υπηρετούν στο κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο. Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών δεν μπορεί να αποφασίσει για τη ζητούμενη παραπομπή γιατί στην Περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών μετά την ίδρυση του Εφετείου Ευβοίας, δεν υπάγεται πλέον άλλο Πρωτοδικείο εκτός εκείνου των Αθηνών. Μετά απ' αυτά σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις πρέπει να λάβει χώρα κανονισμός αρμοδιότητας, ώστε η υπόθεση η οποία αφορά τους άνω Εισαγγελέα Πρωτοδικών και Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, αντίστοιχα, να παραπεμφθεί από τις δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών στις δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Διατάσσει την παραπομπή της υποθέσεως που αναφέρεται στο υπ' αριθμ. πρωτ. 68251/9-1-2012 έγγραφο του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και αφορά τους εγκαλούμενους, Ε. Π., Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και Α. Κ., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών και τις δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών καθώς και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 16 Απριλίου 2013.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 18 Απριλίου 2013.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ