Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1018 / 2009    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Καταγγελία κατά εισαγγελικών λειτουργών που υπηρετούν σε Δικαστήρια περιφέρειας Αθηνών. Παραπομπή σε Εισαγγελικές και δικαστικές Αρχές άλλου Εφετείου. Παραπέμπει στις αρχές του Πειραιά.
Αριθμός 1018/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ' Ποιν. Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο-Εισηγητή, Παναγιώτη Ρουμπή και Κωνσταντίνο Φράγκο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 11 Μαρτίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενους τους 1)Χ1 και 2)Χ2. Και εγκαλούντα τον Ψ1. Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 64778/7-11-2009, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1810/2008.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου, με αριθμό 23/19-1-2009 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω ενώπιον του Δικαστηρίου σας την κατά των Χ1 αντεισαγγελέα Εφετών και Πρωτοδικών Αθηνών, αντίστοιχα και Χ3, υπαστυνόμου Β' Α.Τ. ..., μήνυση του Ψ1, κατοίκου ... και εκθέτω τα ακόλουθα: Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 § 1 περ. γ' του Κ.Π.Δ., συνάγεται ότι όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός που έχει το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και ανώτερο και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 Κ.Π.Δ. δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως από το αρμόδιο αυτό δικαστήριο σε άλλο του ιδίου και ίσου βαθμού δικαστήριο. Την παραπομπή αποφασίζει α) το συμβούλιο των πλημμελειοδικών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο, β) το συμβούλιο των εφετών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα μονομελές ή τριμελές πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και γ) ο 'Αρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συμβούλιο σε κάθε άλλη περίπτωση. Από το δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του από το ότι υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι η παραπομπή της υποθέσεως, πρέπει, να γίνεται όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατά το στάδιο της προδικασίας, αφού και γι' αυτό συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, ο Ψ1 με την από 17-7-2008 μήνυσή του κατήγγειλε τον Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών Χ1, την Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Χ2 και τον υπαστυνόμο Β' του Α.Τ. ... Χ3, για την αξιόποινη πράξη της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.). Με το υπ αριθμ. πρωτ. 64778/2008 έγγραφό του προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, αφού βεβαιώνει ότι ο πρώτος μηνυόμενος υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και ο δεύτερος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ζητά να γίνει κανονισμός αρμοδιότητας. Ενόψει των ανωτέρω συντρέχει νόμιμη περίπτωση, αφού οι πρώτος και δεύτερος είναι δικαστικοί λειτουργοί (άρθρο 136 ε' Κ.Π.Δ.) και ο πρώτος τούτων υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, να διαταχθεί η παραπομπή της υποθέσεως ως προς όλους τους μηνυομένους για το ενιαίο της κρίσεως, στις Εισαγγελικές και Ανακριτικές Αρχές άλλου δικαστηρίου και δη του Εφετείου Πειραιά.

Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω: Να παραπεμφθεί η από 17-7-2008 μήνυση του Ψ1 κατά των Χ1, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, Χ2, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και Χ3, υπαστυνόμου Β' του Α.Τ. ..., από τις Εισαγγελικές και λοιπές Ανακριτικές Αρχές του Εφετείου Αθηνών σε εκείνες του Εφετείου Πειραιά.
Αθήνα 7 Ιανουαρίου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Νικόλαος Μαύρος

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 στοιχ. ε' του ΚΠΔ, το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρ. 122-125, διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές, πλην άλλων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρ. 122-125 δικαστήριο. Περαιτέρω κατά τη διάταξη της ΚΠΔ 137 § 1 την παραπομπή μπορεί να ζητήσει πλην άλλων και ο εισαγγελέας του αρμόδιου δικαστηρίου. Κατά τη διάταξη αυτή για την παραπομπή αποφασίζει: α)το συμβούλιο των πλημμελειοδικών αν πρόκειται για παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο σε περιπτώσεις αδυναμίας συγκρότησης, β)το συμβούλιο των εφετών αν πρόκειται για παραπομπή από πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο και γ)ο Άρειος Πάγος σε κάθε άλλη περίπτωση. Η παραπομπή γίνεται όχι μόνο για την κύρια διαδικασία αλλά και για την προδικασία συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της άσκησης ποινικής δίωξης, για την ταυτότητα του λόγου, την εξασφάλιση δηλ. του ανεπηρέαστου της κρίσης των δικαστικών λειτουργών και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας λόγω συνυπηρέτησης. Στην προκειμένη περίπτωση με το 64778/7-11-2008 έγγραφο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου εισάγεται προς το Συμβούλιο αυτό η από 17-7-2008 καταγγελία του Ψ1 κατά των: α)Χ1, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, β)Χ2, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και γ)Χ3 υπαστυνόμου Β' του ΑΤ ..., για την αξιόποινη πράξη της παραβάσεως καθήκοντος (ΠΚ 259). Οι καταγγελόμενοι εισαγγελικοί λειτουργοί, όπως φαίνεται από τις επισυναπτόμενες υπηρεσιακές βεβαιώσεις, υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και Πρωτοδικών αντίστοιχα. Επομένως, συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και παραπομπή της υποθέσεως από τις άνω αρχές του Εφετείου και του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Εφετείου και Πρωτοδικείου Πειραιώς, για το ενιαίο της κρίσεως δε, και ως προς τον τρίτο μηνυόμενο.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Παραπέμπει την υπόθεση που αφορά την από 17-7-2008 καταγγελία του Ψ1, κατά των: 1)Χ1, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών και 2)Χ2 Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, εισαγγελικών λειτουργών που υπηρετούν στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών Αθηνών, αντίστοιχα και 3)Χ3, υπαστυνόμου Β' του Α.Τ ... από τις Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών στις αντίστοιχες αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 3 Απριλίου 2009.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 9 Απριλίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ