Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1647 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αγνώστου διαμονής επίδοση, Αιτιολογίας επάρκεια, Εφέσεως απαράδεκτο.
Περίληψη:
Έφεση εκπρόθεσμη. Ο Άρειος Πάγος περιορίζεται στην ορθότητα της κρίσης για την απόρριψη αυτή. Τι πρέπει να περιλαμβάνει η απορριπτική της έφεσης απόφαση για να είναι η αιτιολογία της ειδική και εμπεριστατωμένη. Ως άγνωστης διαμονής θεωρείται εκείνος που απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του και η διαμονή του είναι άγνωστη στη Δικαστική Αρχή που έχει εκδώσει το προοριζόμενο για επίδοση έγγραφο ή έχει παραγγείλει την επίδοσή του έστω και αν αυτή είναι γνωστή σε τρίτους ή και στην αστυνομική αρχή. Αν δεν έχει ενεργηθεί προανάκριση ή ο κατηγορούμενος δεν έχει εμφανισθεί κατ' αυτήν, ως τόπος κατοικίας θεωρείται εκείνος που αναφέρεται στην μήνυση ή στην έγκληση. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1647/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ανδρέα Δουλγεράκη και Γεώργιο Αδαμόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 12 Μαΐου 2009, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Αβραάμ Ιορδανίδη, περί αναιρέσεως της 1985/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.

Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 6 Απριλίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 594/2009.
Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και την Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 473 παρ. 1 του ΚΠΔ, όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση του ένδικου μέσου της έφεσης, αν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης είναι δέκα ημέρες και αρχίζει από την επίδοση της απόφασης, η οποία πρέπει να γίνεται όπως ορίζουν τα άρθρα 155 επόμ. του ίδιου Κώδικα. Αν η έφεση ασκηθεί εκπρόθεσμα, κατά τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 του αυτού Κώδικα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο έλεγχος του Αρείου Πάγου περιορίζεται στην ορθότητα της κρίσης για την απόρριψη αυτή (Ολ.ΑΠ 3/1995). Η απορριπτική αυτή απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, για να έχει την απαιτούμενη, από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ λόγο αναίρεσης, αρκεί να διαλαμβάνει το χρόνο της νόμιμης επίδοσης της πρωτοβάθμιας απόφασης, εκείνον της άσκησης της έφεσης και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση χωρίς να απαιτείται ο ειδικότερος προσδιορισμός τούτου ή η μνεία των, κατά το άρθρο 161 παρ. 1 ΚΠΔ, στοιχείων της εγκυρότητας της επίδοσης (Ολ. ΑΠ 8/1995, 4/1995, 6, 7I1995). Μεταξύ των λόγων ακυρότητας της επίδοσης, οι οποίοι πρέπει να προβάλλονται υποχρεωτικά με την έφεση, είναι και ότι η επίδοση ως αγνώστου διαμονής, έγινε χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτής, μολονότι δηλαδή ο εκκαλών - κατηγορούμενος είχε γνωστή διαμονή σε συγκεκριμένο τόπο και διεύθυνση. Ως άγνωστης διαμονής, θεωρείται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 156 παρ. 1 και 2 τουιδίου Κώδικα, εκείνος που απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του και η διαμονή του είναι άγνωστη για τη Δικαστική Αρχή που έχει εκδώσει το προοριζόμενο για επίδοση έγγραφο ή έχει παραγγείλει την επίδοση του, έστω και αν αυτή είναι γνωστή σε τρίτους ή και στην Αστυνομική Αρχή.
Τόπος δε κατοικίας νοείται εκείνος που έχει δηλώσει ο κατηγορούμενος, κατά το άρθρο 273 παρ. 1 του ΚΠΔ κατά την προανάκριση που τυχόν έχει ενεργηθεί και σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, εκείνος που έχει δηλώσει στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και αν δεν έχει ενεργηθεί προανάκριση ήο κατηγορούμενος δεν έχει εμφανισθεί κατ' αυτήν, ως τόπος κατοικίας θεωρείται εκείνος που αναφέρεται στη μήνυση ή στην έγκληση. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη 1985/2009 απόφαση, το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο, απέρριψε ως απαράδεκτη λόγω εκπροθέσμου ασκήσεως την 10256/2008 έφεση του αναιρεσείοντος κατά της 34647/2007 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία ο αναιρεσείων καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο (2) ετών και χρηματική ποινή έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για την έκδοση ακαλύπτων επιταγών. Από την άνω έκθεση εφέσεως, η οποία παραδεκτώς επισκοπείται από τον Άρειο Πάγο για την έρευνα του παραδεκτού και βασίμου των λόγων της αναίρεσης, προκύπτει ότι ο εκκαλών, προκειμένου να δικαιολογήσει την εκπρόθεσμη άσκηση της εφέσεως προέβαλε ακυρότητα της επιδόσεως της εκκαλούμενης αποφάσεως, η οποία του είχε επιδοθεί μετά από την άκαρπη αναζήτηση του στην οδό ... στον ... μολονότι αυτός είχε γνωστή διαμονή στην οδό ... στην ... . Δεν αναφέρει όμως ότι την τελευταία αυτή διεύθυνση της κατοικίας του είχε δηλώσει στην αρμόδια για την επίδοση της εκκαλουμένης Εισαγγελική Αρχή, αλλά απλώς περιορίζεται στην αναφορά ότι η διεύθυνση του αυτή "φαινόταν από διάφορα έγγραφα της δικογραφίας της άνω αποφάσεως (εκκαλουμένης - π.χ. αίτηση του αναίρεσης κατά της 8420 απόφ. του Εφ. Αθ.)". Το Τριμελές Εφετείο, για την απόρριψη της εφέσεως του αναιρεσείοντος αφού συνεκτίμησε τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων και τα έγγραφα που ανεγνώσθησαν, διέλαβε στην αιτιολογία του ότι "η κρινόμενη έφεση κατά της υπ' αριθμόν 34647/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ασκήθηκε εκπρόθεσμα δεδομένου ότι η παραπάνω απόφαση του Δικαστηρίου τούτου επιδόθηκε στον εκκαλούντα κατηγορούμενο στις 2-4-2008 και η κρινόμενη έφεση ασκήθηκε στις 24-12-2008, ήτοι μετά την πάροδο της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την επίδοση της. Περαιτέρω, ο ισχυρισμός του εκκαλούντος ότι συνέτρεξε περίπτωση ανώτερης βίας, ο οποίος δικαιολογεί το εκπρόθεσμο αυτής, συνιστάμενος στο ότι αυτός δεν έλαβε γνώση της επιδόσεως της εκκαλουμένης αποφάσεως, δεν αποδείχθη ότι είναι βάσιμος ουσιαστικά. Συγκεκριμένα αποδείχτηκε ότι ο κατηγορούμενος κλήθηκε για τη δικάσιμο της 29-5-2007 για να παρουσιαστεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ως αγνώστου διαμονής στο Δήμαρχο ... . Κλήθηκε δε, ως αγνώστου διαμονής, διότι δεν κατοικούσε τότε στη διεύθυνση αυτή (υπονοώντας την ..., ...) και είχε μετοικίσει σε άγνωστη διεύθυνση (βλ. από 3-3-2007 βεβαίωση της δικαστικής επιμελήτριας της Εισαγγελίας πρωτοδικών Πειραιά, ...). Την αλλαγή αυτής της διεύθυνσης δεν δήλωσε, ως όφειλε, στον αρμόδιο Εισαγγελέα και ούτε είχε ποτέ δηλώσει (δεν εξετάστηκε πουθενά προανακριτικά) κάποια διαφορετική διεύθυνση. Παρά ταύτα όμως, ο κατηγορούμενος αυτός έλαβε γνώση της δικασίμου και δια της μάρτυρος του ..., που εμφανίστηκε στο Δικαστήριο εκείνο και εξετάστηκε ως μάρτυρας, προσκομίζοντας τη από 29-5-2007 βεβαίωση του Τζανείου Νοσοκομείου, ζήτησε αναβολή της υπόθεσης για σημαντικά αίτια στο πρόσωπο του. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την εκκαλουμένη απέρριψε το αίτημα του και άχθηκε στη πρόοδο της δίκης. Μετά ταύτα, ο ισχυρισμός που περιέχεται στο εφετήριο ότι κακώς η εκκαλουμένη του κοινοποιήθηκε ως αγνώστου διαμονής και ότι εξ ανωτέρας βίας δεν άσκησε εμπρόθεσμα την έφεση του είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, αφού αυτός γνώριζε καλώς, την ασκηθείσα κατ' αυτού ποινική δίωξη, την ημέρα της δικασίμου, κατά την οποία μάλιστα ζήτησε με την εξετασθείσα άνω μαρτυρά του αναβολή. Πρέπει λοιπόν να απορριφθεί η έφεση του ως απαράδεκτη, διότι ασκήθηκε εκπρόθεσμα". Η άνω αιτιολογία του Τριμελούς Εφετείου είναι ειδική και εμπεριστατωμένη καθόσον διαλαμβάνει το χρόνο της επίδοσης της πρωτοβάθμιας απόφασης, εκείνον της άσκησης της έφεσης, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία κατέληξε στην κρίση του για απόρριψη της έφεσης ήτοι τους μάρτυρες που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο και τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το από 2-4-2008 αποδεικτικό επίδοσης του αστυφύλακα ..., από το οποίο προκύπτει ότι επιδόθηκε στον αναιρεσείοντα την παραπάνω ημερομηνία η εκκαλουμένη ερήμην απόφαση και όχι άλλη. Η επίδοση αυτή έγινε νομίμως, ως αγνώστου διαμονής, στην άνω γνωστή στην Εισαγγελική αρχή διεύθυνση (...) μετά την άκαρπη αναζήτηση των κατά το άρθρο 156 ΚΠΔ προσώπων. Εξάλλου δε, η άνω διεύθυνση, στην οποία αναζητήθηκε και απέβη άκαρπη η επίδοση της εκκαλουμένης ήταν, κατά σαφή παραδοχή της προσβαλλόμενης απόφασης, η τελευταία γνωστή διαμονή του στην Εισαγγελική Αρχή Αθηνών. Πλέον τούτων, ο αναιρεσείων, κατά την πρωτόδικη διαδικασία, απέστειλε την ανωτέρω μάρτυρα, προκειμένου να ζητήσει αναβολή, γεγονός που υποδηλώνει σαφώς ότι έλαβε γνώση της δικασίμου εκείνης, διότι κλήθηκε στη διεύθυνση αυτή που αναζητήθηκε, η οποία αναφέρεται στην εναντίον του υποβληθείσα μήνυση.
Συνεπώς, το Δικαστήριο δεν υποχρεούτο να διαλάβει αιτιολογία σε σχέση με το αν ο αναιρεσείων διέμενε ή όχι στη διεύθυνση που αναφέρει ο ίδιος στην έφεση του. Επομένως, ο μοναδικός εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγος της αναίρεσης, με τον οποίο προβάλλεται το αντίθετο είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Μετά από αυτά πρέπει η κρινόμενη αναίρεση να απορριφθεί ως αβάσιμη και καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (αρθρ. 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 6-4-2009 αίτηση του Χ για αναίρεση της 1985/2009 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ορίζει σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 2 Ιουνίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 14 Ιουλίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή