Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 730 / 2012    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός Αρμοδιότητας. Παραπέμπει μηνυτήρια αναφορά κατά Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, Πατρών, Ευβοίας και Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών σε Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς και αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές Αρχές Πειραιώς.
Αριθμός 730/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο-Εισηγητή, Ιωάννη Γιαννακόπουλο, Ανδρέα Ξένο, σύμφωνα με τις 16 και 20/2011 αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (κωλυομένου του Ανδρέα Τσόλια, Αρεοπαγίτη), για συμπλήρωση της σύνθεσης και Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεώργιου Χατζίκου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 24 Απριλίου 2012, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούσα την Ε. Κ. του Χ. και εγκαλούμενους τους: 1) Ο. Σ., Αντεισαγγελέα Εφετών Πατρών, 2) Ι. Ν., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 3) Α. Ψ., Αντεισαγγελέα Εφετών Ευβοίας και 4) Χ. Μ., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 156153/15-2-2012, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 320/2012. Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Χατζίκος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του με αριθμό 89/29-3-2012 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω στο Δικαστήριό Σας, σύμφωνα με τα άρθρα 136 εδ. ε' και 137 §1 γ' ΚΠΔ, την από 15-2-12/156153 αναφορά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, περί καθορισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και εκθέτω τα εξής: 1) Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 εδ. ε' ΚΠΔ, στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου, κατ' άρθρ.136 ε' ΚΠΔ, περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος, όταν η υπόθεση βρίσκεται, κατ' άρθρ. 137 §1 γ' ΚΠΔ, όχι μόνον στο στάδιο της κύριας διαδικασίας, αλλά και στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, δηλαδή για την εξασφάλιση του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσης και του αποκλεισμού υπονοιών, λόγω συνυπηρέτησης στο ίδιο δικαστήριο.(Α.Π. 156/03, Ποιν. Δ/νη 2003.922). 2) Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 137 §1 γ' ΚΠΔ, αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο, είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, όταν δεν υφίσταται αρμοδιότητα των συμβουλίων πλημμελειοδικών ή εφετών, ιδίως όταν πρόκειται για παραπομπή από ένα εφετείο σε άλλο. (Α.Π. 557/11- Α.Π. 397/11-Α.Π. 235/11). 3) Στην προκειμένη περίπτωση, η Ε. Κ. του Χ., κάτοικος ..., υπέβαλε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και δι' αυτού στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, την από 8-2-12/ΑΒΜ/Α-12/643 έγκληση, σε βάρος των Ι. Ν., Α. Ψ. και Ο. Σ., Αντεισαγγελέων Εφετών, ως και κατά του Χ. Μ., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, για παράβαση καθήκοντος (259 ΠΚ). 4) Επειδή οι εγκαλούμενοι, υπηρετούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ο τέταρτος, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών ο πρώτος, στην Εισαγγελία Εφετών Ευβοίας η δεύτερη και στην Εισαγγελία Εφετών Πατρών η τρίτη, δηλαδή στο αρμόδιο κατά τα άρθρα 122 - 125 ΚΠΔ δικαστήριο Αθηνών και Χαλκίδας, (όταν η τρίτη υπηρετούσε στην Αθήνα), γι' αυτό ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών διαβίβασε την δικογραφία στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για κανονισμό αρμοδιότητας κατά τόπον, επειδή πλέον, στο Εφετείο Αθηνών και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, δεν υπάγεται άλλο Πρωτοδικείο και Εισαγγελία Πρωτοδικών, παρά μόνον το Πρωτοδικείο Αθηνών και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. 5) Όθεν νόμιμη συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και περαιτέρω παραπομπής της υπόθεσης, εξαιτίας της ιδιότητας των εγκαλουμένων, από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις αρμόδιες αντίστοιχες Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς, οι οποίες και θα επιληφθούν της ανωτέρω υπόθεσης, αφού στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών, δεν υπάγεται άλλο Πρωτοδικείο και Εισαγγελία Πρωτοδικών, παρά μόνον αυτό και αυτή των Αθηνών, όπου όμως υπηρετεί ο τέταρτος εγκαλούμενος εισαγγελικός λειτουργός (Α.Π. 2034/10), στην δε Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, υπηρετεί ο πρώτος, στην Εισαγγελία Εφετών Ευβοίας λόγω συναφείας η δεύτερη (τόπος τέλεσης Χαλκίδα) και λόγω συναφείας για την τρίτη.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ - ΠΡΟΤΕΙΝΩ Να διαταχθεί από το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, η παραπομπή της υπόθεσης, επί της οποίας η ΑΒΜ/Α12/643 έγκληση της Ε. Κ. του Χ., κατοίκου ..., κατά των εγκαλουμένων Ι. Ν., Α. Ψ., Ο. Σ., Αντεισαγγελέων Εφετών, ως και κατά του Χ. Μ., Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών, από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις αντίστοιχες αρμόδιες Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς, (και αν συντρέξει περίπτωση στην Εισαγγελία Εφετών και στο Εφετείο Πειραιώς). Αθήνα 29 Μαρτίου 2012 Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Χατζίκος"
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 136 εδ. ε' του ΚΠΔ "το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο ...". Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ασκηθεί ακόμη ποινική δίωξη, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσεως και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας, λόγω συνυπηρετήσεως στο ίδιο δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της διάταξης αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλομένης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη.
Εξάλλου, όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 137 παρ.1 β, γ' του ΚΠΔ, αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, που συνέρχεται σε Συμβούλιο, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών, όπως επί παραπομπής από ένα Εφετείο σε άλλο ή όταν στην περιφέρεια ενός Εφετείου υπάρχει ένα Πρωτοδικείο, όπως στο Εφετείο Αθηνών.
Στην προκειμένη περίπτωση από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι η Ε. Κ., υπέβαλε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και δι' αυτού στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών την από 8-2-2012 μηνυτήρια αναφορά της, κατά των Ι. Ν., Α. Ψ. και Ο. Σ., Αντεισαγγελέων Εφετών και κατά του Χ. Μ., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, με τόπο τελέσεως την Χαλκίδα, Όμως, ενόψει των διατάξεων των άρθρων 136, 137, 128 παρ.1 και 129 περ. β του ΚΠΔ, των προαναφερθέντων και του γεγονότος ότι οι τρεις μηνυόμενοι Αντεισαγγελείς Εφετών υπηρετούν στις Εισαγγελίες Εφετών Αθηνών, Πατρών και Εύβοιας αντίστοιχα και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ο τέταρτος μηνυόμενος Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, στη δε περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών υπάρχει πλέον μόνον ένα Πρωτοδικείο, εκείνο των Αθηνών, συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και περαιτέρω παραπομπής της υποθέσεως από τον κατά τόπο αρμόδιο να επιληφθεί της άνω μηνύσεως Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς και στις αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές αρχές της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και Εφετών Πειραιώς και Εφετείου Πειραιώς, αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση, όπως ορίζεται στο διατακτικό, διότι η μηνυτήρια αναφορά στρέφεται κατά Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών και κατά Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και λόγω συνάφειας για τους λοιπούς μηνυόμενους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Παραπέμπει την υπόθεση, που αναφέρεται στο υπ' αριθμ. πρωτ. 156153/15-2-2012 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και αφορά την με αριθ. ΑΜΒ- Α-2012/643/9-2-2012, από 8-2-2012 μηνυτήρια αναφορά της Ε. Κ., στρεφόμενη κατά των Ι. Ν., Α. Ψ. και Ο. Σ., Αντεισαγγελέων Εφετών, που υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, Πατρών και Εύβοιας αντίστοιχα και κατά του Χ. Μ., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για την σε αυτή καταγγελλόμενη αξιόποινη πράξη, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς και, αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση, στις αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές αρχές της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και Εφετών Πειραιώς και του Εφετείου Πειραιώς, προκειμένου να κρίνουν και να αποφασίσουν για τον περαιτέρω χειρισμό της υποθέσεως αυτής.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 30 Απριλίου 2012.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 30 Απριλίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ