Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2082 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπομπή σε άλλο ΜΟΔΑ αντί του αρμοδίου με αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για λόγους δημόσιας ασφάλειας και τάξης.
Αριθμός 2082/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού, Παναγιώτη Ρουμπή - Εισηγητή, Γεώργιο Μπατζαλέξη και Χριστόφορο Κοσμίδη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Γεωργίου Κολιοκώστα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 3 Νοεμβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με κατηγορούμενους τους: 1) Χ1 και 2) Χ2.
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 1.10.2009, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1463/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με τη με αριθμό 354/23.10.2009 πρόταση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τέντε, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περίπτ. γ' ΚΠΔ "Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 διατάσσει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές όταν: α) ..., β) ..., γ) επιβάλλουν την παραπομπή σοβαροί λόγοι σχετικοί με την δημόσια ασφάλεια και τάξη". Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 137 παρ. 1 εδάφιο γ' ΚΠΔ "την παραπομπή μπορούν να ζητήσουν ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος και ο πολιτικώς ενάγων, ενώ στις περιπτώσεις των στοιχείων γ' και δ' του άρθρου 136, μόνο ο Εισαγγελέας του αρμοδίου δικαστηρίου ή του Αρείου Πάγου αυτεπαγγέλτως ή με παραγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης. Για την παραπομπή αποφασίζει: α) ..., β) ..., γ) ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε Συμβούλιο σε κάθε άλλη περίπτωση (εκτός από αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 499) και πάντοτε όταν ζητείται η παραπομπή για τον λόγο που αναφέρεται στο στοιχείο γ' του άρθρου 136". Από τις προμνησθείσες διατάξεις προκύπτει ότι η παραπομπή από ένα δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές μιας υποθέσεως διατάσσεται και στην περίπτωση που την παραπομπή επιβάλλουν σοβαροί λόγοι σχετικοί με τη δημόσια ασφάλεια και τάξη. Οι λόγοι αυτοί δεν είναι ανάγκη να προκύπτουν με βεβαιότητα, αρκεί να πιθανολογούνται, αφορούν υποθέσεις που προκάλεσαν την κοινή γνώμη, είναι ικανές να συγκεντρώσουν μεγάλο πλήθος και να οδηγήσουν σε έξαψη των πνευμάτων των συγκεντρωμένων, με επακόλουθο την πρόκληση κινδύνου δημιουργίας επεισοδίων με απρόβλεπτες προεκτάσεις, καθώς και υποθέσεις στις οποίες πιθανολογείται ο κίνδυνος αντεκδίκησης των συγγενών των θυμάτων και η πρόκληση σοβαρών επεισοδίων σε βάρος των κατηγορουμένων (ΑΠ 885/2001, ΑΠ 1313/2005, ΑΠ 272/2005). Στην προκειμένη περίπτωση, με το υπ' αριθμ. 1511/2009 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, το οποίο επικύρωσε το πρωτόδικο υπ' αριθμ. 1847/2009 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, παραπέμφθηκαν στο ακροατήριο του αρμοδίως ορισθησόμενου από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών Μ.Ο.Δ. της περιφερείας του Εφετείου Αθηνών, οι Ειδικοί Φρουροί της ΕΛ.ΑΣ. Χ2 και Χ1 για να δικασθούν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και απλή συνέργεια σ' αυτήν, οπλοχρησία και παράβαση του Ν. 3169/2003, πράξεις οι οποίες φέρονται ότι τελέσθηκαν στην ... την 6-12-2008 σε βάρος του μαθητή ΑΑ, ετών 15. Αφού το βούλευμα αυτό κατέστη αμετάκλητο, η υπόθεση προσδιορίστηκε για εκδίκαση ενώπιον του Μ.Ο.Δ. Χαλκίδας στη δικάσιμο της 15ης Δεκεμβρίου 2009. Τα γεγονότα, που ακολούθησαν το περιστατικό του θανάσιμου τραυματισμού του μαθητή ΑΑ, αρχικά στην ..., στη συνέχεια δε στη ... και αρκετές επαρχιακές πόλεις, είναι γνωστά στο Πανελλήνιο. Ήδη, σύμφωνα με όσα εκτίθενται στο υπ' αριθμ. πρωτ. ... έγγραφο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Εύβοιας, με αφορμή τον προσδιορισμό της υποθέσεως αυτής στο Μ.Ο.Δ. Χαλκίδας, διάφορα άτομα αναρτούν στο διαδίκτυο ανακοινώσεις με τις οποίες παροτρύνουν τους πολίτες σε κινητοποιήσεις παρόμοιες με αυτές του παρελθόντος Δεκεμβρίου, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο και την πόλη της ... κατά την διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης. Με το ανωτέρω έγγραφό του και για τους λόγους που εκτίθενται σ' αυτό, ο Αστυνομικός Διευθυντής Εύβοιας θεωρεί ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διασάλευσης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και δημιουργίας εκτεταμένων επεισοδίων στην πόλη της ... . Τους ίδιους δε φόβους εκφράζει και ο Εμπορικός και Βιομηχανικός Σύλλογος ... με το υπ' αριθμ. πρωτ. ... έγγραφό του, που επισυνάπτεται. Οι πιθανολογούμενοι, κατά τα ανωτέρω, κίνδυνοι επιτείνονται από τη γειτνίαση της πόλεως της ... με την ... και την ευκολία πρόσβασης σ' αυτήν των ατόμων που θα επιθυμούσαν να συγκεντρωθούν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο για να εκφράσουν τις όποιες διαμαρτυρίες τους. Σημειώνεται ότι την παραπομπή της υποθέσεως σε ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο εκτός της περιφερείας του Εφετείου Αθηνών, για λόγους σχετικούς με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζήτησε με την από 1-10-2009 αίτησή του και ο εκ των κατηγορουμένων Χ2. Κατ' ακολουθία των προεκτεθέντων, συντρέχουν κίνδυνοι σοβαρής διατάραξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, οι οποίοι επιβάλλουν την αυτεπάγγελτη παραπομπή της υποθέσεως, επί της οποίας εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 1511/2009 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, από το Μ.Ο.Δ. Χαλκίδας, το οποίο έχει αρμοδίως ορισθεί για την εκδίκαση της υπόθεσης αυτής, στο Μ.Ο.Δ. Άμφισσας.
Για τους λόγους αυτούς Προτείνω:
Να παραπεμφθεί η υπόθεση, επί της οποίας εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 1511/2009 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, από το Μ.Ο.Δ. Χαλκίδας, στο οποίο έχει προσδιοριστεί η υπόθεση για εκδίκαση, στο Μ.Ο.Δ Άμφισσας.
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2009
Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Ιωάννης Τέντες".
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην προαναφερόμενη έγγραφη εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. γ' και 137 παρ. 1 περ. γ' ΚΠΔ προκύπτει, ότι η παραπομπή μιας υπόθεσης από το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο σε άλλο ομοειδές και ισόβαθμο (δικαστήριο) διατάσσεται, πλην άλλων περιπτώσεων, και όταν σοβαροί λόγοι σχετικοί με τη δημόσια ασφάλεια και τάξη επιβάλλουν την εκδίκαση της υπόθεσης σε δικαστήριο κείμενο σε άλλο τόπο από εκείνο που πρόκειται να εκδικασθεί. Την ως άνω παραπομπή της υπόθεσης μπορεί να ζητήσει μόνο ο Εισαγγελέας του αρμοδίου δικαστηρίου ή του Αρείου Πάγου αυτεπαγγέλτως ή με παραγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης. Για την παραπομπή αυτήν αποφασίζει πάντοτε ο Άρειος Πάγος που συνέρχεται σε Συμβούλιο. Από τις προαναφερόμενες διατάξεις προκύπτει ότι η παραπομπή από ένα δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές μιας υπόθεσης διατάσσεται και στην περίπτωση που την παραπομπή επιβάλλουν σοβαροί λόγοι σχετικοί με τη δημόσια ασφάλεια και τάξη. Οι λόγοι δε αυτοί δεν είναι ανάγκη να προκύπτουν με βεβαιότητα, αρκεί να πιθανολογούνται, αφορούν υποθέσεις που προκάλεσαν την κοινή γνώμη, είναι ικανές να συγκεντρώσουν μεγάλο πλήθος ανθρώπων και να οδηγήσουν σε έξαψη των πνευμάτων των συγκεντρωμένο, με επακόλουθο την πρόκληση κινδύνου δημιουργίας επεισοδίων με απρόβλεπτες προεκτάσεις και βλαπτικές συνέπειες για ανθρώπους και πράγματα, καθώς και υποθέσεις στις οποίες πιθανολογείται ο κίνδυνος αντεκδίκησης των συγγενών των θυμάτων και η πρόκληση σοβαρών επεισοδίων σε βάρος των κατηγορουμένων. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Με το υπ' αριθμ. 1511/2009 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, που επικύρωσε το υπ' αριθμ. 1847/2009 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, παραπέμφθηκαν στο ακροατήριο του αρμοδίως ορισθησόμενου από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών ΜΟΔ της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, οι ειδικοί φρουροί της ΕΛ.ΑΣ. Χ2 και Χ1 για να δικασθούν ως υπαίτιοι για τις αξιόποινες πράξεις της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και απλή συνέργεια σ' αυτήν, οπλοχρησία και παραβίαση του ν. 3169/2003, πράξεις που φέρονται ότι τελέσθηκαν στην ... την 6.12.2008 σε βάρος του μαθητή ΑΑ, ετών 15. Στη συνέχεια και αφού το ανωτέρω βούλευμα κατέστη αμετάκλητο η υπόθεση προσδιορίσθηκε για εκδίκαση ενώπιον του ΜΟΔ Χαλκίδας στη δικάσιμο της 15ης Δεκεμβρίου 2009. Τα γεγονότα που ακολούθησαν το περιστατικό του θανάσιμου τραυματισμού του μαθητή ΑΑ αρχικά στην ..., στη συνέχεια δε στη ... και αρκετές επαρχιακές πόλεις είναι γνωστό στο Πανελλήνιο, λόγω και της ευρείας δημοσιότητας που δόθηκε σ' αυτό (το περιστατικό) από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ήδη, σύμφωνα με όσα εκτίθενται στο υπ' αριθμ. πρωτ. ... έγγραφο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Εύβοιας, με αφορμή τον προσδιορισμό της υπόθεσης αυτής στο ΜΟΔ Χαλκίδας, διάφορα άτομα αναρτούν στο διαδίκτυο ανακοινώσεις με τις οποίες παροτρύνουν τους πολίτες σε κινητοποιήσεις παρόμοιες με αυτές του παρελθόντος Δεκεμβρίου έξω από το δικαστικό μέγαρο και την πόλη της ... κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης. Με το ανωτέρω έγγραφό του και για τους λόγους που αναφέρονται σ'αυτό, ο Αστυνομικός Διευθυντής Εύβοιας θεωρεί ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διασάλευσης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και δημιουργίας εκτεταμένων επεισοδίων στην πόλη της ... . Εξάλλου τους ίδιους φόβους περί δημιουργίας επεισοδίων εκφράζει και ο Εμπορικός και Βιομηχανικός Σύλλογος ... με το υπ' αριθμ. πρωτ. ... έγγραφό του προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ακόμη οι πιθανολογούμενοι κατά τα ανωτέρω κίνδυνοι επιτείνονται από τη γειτνίαση της πόλης της ... με την ... και την ευκολία πρόσβασης σ'αυτήν των ατόμων που θα επιθυμούσαν να συγκεντρωθούν έξω από το δικαστικό μέγαρο για να εκφράσουν τις όποιες διαμαρτυρίες τους. Εκ τούτων πιθανολογείται ότι σοβαροί λόγοι αναγόμενοι στη δημόσια ασφάλεια και τάξη επιβάλλουν την εκδίκαση της ανωτέρω υπόθεσης από δικαστήριο ομοειδές και ισόβαθμο προς εκείνο, όπου η κατά τα άνω παραπομπή των κατηγορουμένων, κείμενο σε άλλο τόπο, όπως διαλαμβάνεται και στην εισαγγελική πρόταση. Ενόψει των ανωτέρω συντρέχει νόμιμη κατ' ουσίαν περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας και παραπομπής της υπόθεσης προς εκδίκαση από το ΜΟΔ Χαλκίδας, το οποίο έχει αρμοδίως ορισθεί για την εκδίκασή της, στο ΜΟΔ Άμφισσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Παραπέμπει την υπόθεση που αναφέρεται στο σκεπτικό και για την οποία έχει εκδοθεί το υπ' αριθμ. 1511/2009 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με κατηγορούμενους τους Χ2 και Χ1, από το ΜΟΔ Χαλκίδας, στο οποίο έχει προσδιορισθεί η εκδίκασή της, στο ΜΟΔ Άμφισσας.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 5 Νοεμβρίου 2009.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 6 Νοεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή