Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1387 / 2013    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας, άρθρο 136 Κ.Π.Δ. Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών κατόπιν της υποβολής έγκλησης σε βάρος δικαστικού λειτουργού του Πρωτοδικείου Αθηνών, ακόμα και στο στάδιο της προδικασίας.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1387/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Σπυρίδωνα Μητσιάλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ι. Γιαννακόπουλο, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη - Εισηγήτρια, Βασίλειο Καπελούζο και Πάνο Πετρόπουλο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Μποροδήμου (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 16 Οκτωβρίου 2013, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενο τον Δ. Π. και εγκαλούντα τον ’. Μ. του Ρ., κάτοικο ... .

Η αίτηση αυτή με αριθμό 155449 και ημερομηνία 20 Φεβρουαρίου 2013, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 234/13.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Μποροδήμος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου- Βασιλοπούλου με αριθμό 181 και ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου 2013 , στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ.1 στοιχ. γ' του ΚΠΔ, το υπ' αρ. πρωτ. 155449/20.2.2013 αίτημα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, για κανονισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή, και εκθέτω τα ακόλουθα: Κατά το άρθρο 136 στοιχ. ε' του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Από τον δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η άσκηση της ποινικής διώξεως (ΑΠ 1392/2011, ΑΠ 235/2011). Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ.1 στοιχ.γ' του ίδιου ως άνω Κώδικα, την παραπομπή αυτή μπορεί να ζητήσει ο εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραπομπής από το δικαστήριο της περιφέρειας ενός εφετείου σε δικαστήριο της περιφέρειας άλλου εφετείου ο ’ρειος Πάγος σε Συμβούλιο, και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ. 1 του ΚΠΔ. Στην προκειμένη περίπτωση ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών με το υπ' αρ. πρωτ. 155449/20.2.2013 έγγραφο του προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητεί την παραπομπή της από 1.6.2012 17ης Αιτήσεως-Αναφοράς, με ΑΒΜ: Γ 2013/584, του Α. Ρ. Ν. Μ. (...) του Ι. (J.), κατοίκου ... κατά των: α) Δ. Π., Εισαγγελέα Πρωτοδικών, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, β) Μ. Ζ. του Ι., γ) Δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών Ειρηνοδικείων, Πταισματοδικείων και Πρωτοδικείων, που έλαβαν μέρος στη διαδικασία της υπ' ΑΒΜ Α08/5541 δικογραφίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και δ) παντός άλλου κρατικού υπαλλήλου και κάθε άλλου Έλληνα Πολίτη, προκύψει ποινική του ευθύνη από τη διαδικασία, για μεν τον πρώτο και τους λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς για παράβαση των άρθρων 239 και 259-261 Π.Κ. κ.α., για δε τη δεύτερη για ηθική αυτουργία στις ως άνω πράξεις και παράβαση άρθρων 220 και 224 Π.Κ., καθώς και για παράβαση των άρθρων 216, 217, 362 και 363 Π.Κ. κ.α. και τέλος για λοιπούς Έλληνες Πολίτες για παράβαση άρθρου 224 Π.Κ. κ.α. και για κρατικούς υπαλλήλους για παράβαση άρθρου 220 Π.Κ. κ.α., από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών σε άλλο ισόβαθμο Εισαγγελέα, επειδή στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών, μετά την ίδρυση του Εφετείου Ευβοίας και την υπαγωγή σ' αυτό των Πρωτοδικείων Χαλκίδας και Θηβών, υπάγεται μόνο το ομώνυμο Πρωτοδικείο και η αντίστοιχη Εισαγγελία Πρωτοδικών, στην οποία υπηρετεί ο πρώτος εγκαλούμενος με την παραπάνω ιδιότητα του, όπως προκύπτει από τη συνημμένη υπ' αρ. πρωτ. 155.433/20.2.2013 υπηρεσιακή βεβαίωση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και λόγω συνάφειας για τους λοιπούς εγκαλούμενους (άρθρο 129 του ΚΠΔ). Με τα δεδομένα αυτά συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή (άρθρα 136 εδ. ε' και 137 παρ.1 στοιχ.γ' του ΚΠΔ) και πρέπει να διαταχθεί η παραπομπή της ως άνω υποθέσεως από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς και αν συντρέξει περίπτωση και στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, καθώς και στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς, όπως στο διατακτικό ορίζεται.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Να διαταχθεί η παραπομπή της από 1.6.2012 17ης Αιτήσεως - Αναφοράς, με ΑΒΜ: Γ 2013/584, του Α. Ρ. Ν. Μ. (...) του Ι. (J.), κατοίκου ... κατά των: α) Δ. Π., Εισαγγελέα Πρωτοδικών, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, β) Μ. Ζ. του Ι., γ) Δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών Ειρηνοδικείων, Πταισματοδικείων και Πρωτοδικείων, που έλαβαν μέρος στη διαδικασία της υπ' ΑΒΜ Α08/5541 δικογραφίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και δ)παντός άλλου κρατικού υπαλλήλου και κάθε άλλου Έλληνα Πολίτη, προκύψει ποινική του ευθύνη από τη διαδικασία, για μεν τον πρώτο και τους λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς για παράβαση των άρθρων 239 και 259/261 Π.Κ. κ.α., για δε τη δεύτερη για ηθική αυτουργία στις ως άνω πράξεις και παράβαση άρθρων 220 και 224 Π.Κ., καθώς και για παράβαση των άρθρων 216, 217, 362 και 363 Π.Κ. κ.α. και τέλος για λοιπούς Έλληνες Πολίτες για παράβαση άρθρου 224 Π.Κ. κ.α. και για κρατικούς υπαλλήλους για παράβαση άρθρου 220 Π.Κ. κ.α., από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς και αν συντρέξει περίπτωση και στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, καθώς και στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου-Βασιλοπούλου".
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 136 στοιχ. ε του ΚΠΔ, όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τόπο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος και ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, α) το συμβούλιο πλημμελειοδικών, β) το συμβούλιο Εφετών αν ζητείται η παραπομπή από ένα μονομελές ή τριμελές Πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και γ) ο ’ρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συμβούλιο σε κάθε άλλη περίπτωση. Από το δικαιολογητικό λόγο της διάταξης αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλομένης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη.
Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο ’. Ρ. Ν. Μ. του Ι., κάτοικος ..., υπέβαλε την από 1-6-2012, αίτηση-αναφορά-καταγγελία που διαβιβάσθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών (Α.Β.Μ. Γ2013/584) που στρέφεται, κατά των: α) Δ. Π., Εισαγγελέα Πρωτοδικών, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, β) Μ. Ζ. του Ι., γ) Δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών Ειρηνοδικείων, Πταισματοδικείων και Πρωτοδικείων, που έλαβαν μέρος στη διαδικασία της υπ' ΑΒΜ Α08/5541 δικογραφίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και δ) παντός άλλου κρατικού υπαλλήλου και κάθε άλλου Έλληνα Πολίτη, προκύψει ποινική του ευθύνη από τη διαδικασία, για μεν τον πρώτο και τους λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς για παράβαση των άρθρων 239 και 259-261 Π.Κ. κ.α., για δε τη δεύτερη για ηθική αυτουργία στις ως άνω πράξεις και παράβαση άρθρων 220 και 224 Π.Κ., καθώς και για παράβαση των άρθρων 216, 217, 362 και 363 Π.Κ. κ.α. και τέλος για λοιπούς Έλληνες Πολίτες για παράβαση άρθρου 224 Π.Κ. κ.α. και για κρατικούς υπαλλήλους για παράβαση άρθρου 220 Π.Κ. κ.α. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, με το υπ' αριθμό πρωτ. 155449/20-2-2013 έγγραφο του, προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου υπέβαλε σε αυτόν, τη σχετική ως άνω αίτηση-αναφορά και ζήτησε τον κανονισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή, λόγω της ιδιότητας, του κατά τα άνω εγκαλούμενου, ως δικαστικού λειτουργού, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με το βαθμό του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, καθόσον το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, δεν μπορούσε να αποφασίσει παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ομοειδές και ισόβαθμο δικαστήριο της περιφέρειας του, ελλείψει άλλου τέτοιου δικαστηρίου, μετά την ίδρυση του Εφετείου Ευβοίας και την υπαγωγή σ' αυτό ίων Πρωτοδικείων Χαλκίδας και Θηβών.
Ενόψει των ανωτέρω, δεν μπορεί ούτε άσκηση ποινικής διώξεως ούτε ενέργεια οποιασδήποτε πράξεως της προδικασίας και κύριας διαδικασίας να γίνει κατά του ανωτέρω δικαστικού λειτουργού, από τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο οποίο υπηρετεί με το βαθμό του Εισαγγελέα Πρωτοδικών (βλ. το υπ' αριθμό πρωτ. 155433/20-2-2013 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών).
Επομένως συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή (άρθρα 136 εδ. ε' και 137 παρ.1 στοιχ. γ' του ΚΠΔ) δοθέντος δε, ότι το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, δεν μπορεί να αποφασίσει παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ομοειδές και ισόβαθμο δικαστήριο της περιφέρειας του, ελλείψει άλλου τέτοιου δικαστηρίου μετά την ίδρυση του Εφετείου Ευβοίας και την υπαγωγή σ' αυτό των Πρωτοδικείων Χαλκίδας και Θηβών, πρέπει να διαταχθεί η παραπομπή της ανωτέρω υποθέσεως ως προς τον παραπάνω εγκαλούμενο, Δικαστικό λειτουργό, και λόγω συνάφειας και για τους λοιπούς (άρθρο 129 Κ.Π.Δ.) από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών, στις αντίστοιχες Εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Διατάσσει την παραπομπή της υποθέσεως, που αναφέρεται στο υπ αριθμό πρωτ. 155449/20-2-2013 έγγραφο του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, και αφορά την από την από 1-6-2012, αίτηση-αναφορά, με Α.Β.Μ. Γ2013/584 του Α. Ρ. Ν. Μ. του Ι., ..., και στρέφεται, κατά των: α) Δ. Π., Εισαγγελέα Πρωτοδικών, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, β) Μ. Ζ. του Ι., γ) Δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών Ειρηνοδικείων, Πταισματοδικείων και Πρωτοδικείων, που έλαβαν μέρος στη διαδικασία της υπ' ABM A08/5541 δικογραφίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και δ) παντός άλλου κρατικού υπαλλήλου και κάθε άλλου Έλληνα Πολίτη, προκύψει ποινική του ευθύνη από τη διαδικασία, για μεν τον πρώτο και τους λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς για παράβαση των άρθρων 239 και 259-261 Π.Κ. κ.α., για δε τη δεύτερη για ηθική αυτουργία στις ως άνω πράξεις και παράβαση άρθρων 220 και 224 Π.Κ., καθώς και για παράβαση των άρθρων 216, 217, 362 και 363 Π.Κ. κ.α. και τέλος για λοιπούς Έλληνες Πολίτες για παράβαση άρθρου 224 Π.Κ. κ.α. και για κρατικούς υπαλλήλους για παράβαση άρθρου 220 Π.Κ. κ.α. από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών, στις αντίστοιχες Εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 6 Νοεμβρίου 2013.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 13 Νοεμβρίου 2013.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ