Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2099 / 2009    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία, Ανωτέρα βία.
Περίληψη:
Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως εκ της ασκήσεως της εκπροθέσμως (μετά πάροδο 23 μηνών από την καταχώριση). Έννοια ανώτερης βίας και ανυπερβλήτου κωλύματος. Το γεγονός της κράτησης του αναιρεσείοντος στη φυλακή δεν συνιστά ανώτερη βία ούτε ανυπέρβλητο κώλυμα που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση, αφού αυτός μπορούσε να πληροφορηθεί πότε η απόφαση καταχωρίστηκε.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2099/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο - Εισηγητή και Ανδρέα Ξένο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Ψάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 21 Οκτωβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ... και ήδη κρατουμένου στη Δικαστική Φυλακή ..., ο οποίος δεν παραστάθηκε, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 2770/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Με πολιτικώς ενάγουσα την Ψ, κατοίκου ... .

Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 17 Μαρτίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 611/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Ψάνης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη με αριθμό 233/25.6.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω την με αριθμ. 183/17-3-2009 αίτηση αναίρεσης του Χ, κατοίκου ..., κατά της με αριθμ. 2770/2007 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών, με την οποία καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών η οποία μετατράπηκε προς 4,40 €υρώ. ημερησίως για πλαστογραφία με χρήση κατ'εξακολούθηση (αρ. 13, 26 παρ. 1, 27 παρ. 1, 98, 216 παρ. 1 ΠΚ) και εκθέτω τα παρακάτω. Από τις διατάξεις των άρθρων 473 § 1 και 476 § 1 ΚΠΔ κατά τις οποίες κατά μεν την πρώτη ''& 1 'Οπου διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση των ενδίκων μέσων είναι δέκα ημέρες από την δημοσίευση της απόφασης .'Αν ο δικαιούμενος είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης η πιο πάνω προθεσμία είναι επίσης δεκαήμερη , εκτός αν αυτός διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαμονή του , οπότε η προθεσμία είναι τριάντα ημερών και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την επίδοση της απόφασης ... και & 3. Η προθεσμία τα για την άσκηση αναίρεσης αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωρισθεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από την γραμματεία του ποινικού Δικαστηρίου ...'' κατά δε την δεύτερη ''Όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε δικαίωμα ή ... ή όταν ασκήθηκε εκπρόθεσμα, ή ... το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο(ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά , ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης του βουλεύματος που έχει προσβληθεί ... και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο ...'' προκύπτει ότι η προθεσμία άσκησης του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά των αποφάσεων των δικαστηρίων είναι δέκα ημέρες από την εκδίκαση της υπόθεσης αν ο δικαιούχος του ενδίκου μέσου ήταν παρών και σαν παρών θεωρείται και εκείνος που εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο κατά την εκδίκαση της κατ' αυτού κατηγορίας ή από την επίδοση της απόφασης είναι γνωστής διαμονής ή τριάντα ημερών , αν η διαμονή του είναι άγνωστη ή διαμένει στην αλλοδαπή και ότι η προθεσμίες αυτές αρχίζουν από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραφημένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου και ότι η προθεσμία αυτή δεν παρεκτείνεται, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που να δικαιολογούν την εκπρόθεσμη άσκηση , οι οποίοι πρέπει να εκτίθενται στην αίτηση άσκησης αναίρεσης και να συνοδεύονται από τα υποστηρίζοντα την ύπαρξη της ανωτέρας βίας αποδεικτικά μέσα προκειμένου εξ αυτών να είναι δυνατή η εκτίμηση περί του αν συντρέχει η όχι η επικαλουμένη κατάσταση ανωτέρας βίας , άλλως η ασκηθείσα Αναίρεση είναι απαράδεκτη σαν εκπρόθεσμη, και το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο την απορρίπτει σαν απαράδεκτη ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα αφού ακούσει τούς διαδίκους που θα εμφανιστούν και διατάσσει την εκτέλεση του βουλεύματος . και επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα σ' αυτόν που άσκησε το ένδικο μέσο (ΑΠ 1026/2004 ΠΧ ΝΕ 2005 - 436, ΑΠ 1876 Π.Χ ΝΕ 2005-716, ΑΠ 1976 /2004 ΠΧ ΝΕ 2005-726, ΑΠ 310/2005 ΠΧ ΝΕ 2005 2005-930, ΑΠ 477/2005 ΠΧ ΝΕ 2005 -988).
Στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων άσκησε την με αριθμό 183/17-3-2009 αναίρεσή του κατά της με αριθμ. 2770/19-3-2007 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών κατά την οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Χατζηντούνα (βλ. πρακτικά απόφασης) και με την οποία αφού έγινε τυπικά δεκτή η αριθμ. 4426/2006 έφεσή του κατά της με αριθμ. 41960/2006 απόφασης του Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών μετατραπείσα προς 4,40 €υρώ ημερησίως, για πλαστογραφία με χρήση κατ'εξακολούθηση. Από την με αριθμ. 2770/2007 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών προκύπτει ότι η απόφαση αυτή καθαρογράφηκε και καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο την 17-4-2009 με αριθμό 2432 όπως προκύπτει από σχετική επισημείωση επί της απόφασης αυτής, ο δε αναιρεσείων άσκησε την 17-4-2007 την υπό κρίση αναίρεση του, τουτέστιν μετά την πάροδο της δεκαήμερης νόμιμης προθεσμίας, αφού η προθεσμία αυτή άρχιζε την 19-3-2007, αφού ο κατηγορούμενος εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο κατά τις διατάξεις των άρθρων 340 παρ. 1-2 και 501 παρ. 1-3 ΚΠΔ και θεωρείται παρών , και στην αίτηση αναίρεσης του δεν εκτίθενται συγκεκριμένα περιστατικά ανωτέρας βίας ούτε προσκομίζει τα μέσα απόδειξης του λόγου αυτού (ΑΠ 848/05, ΑΠ 4/95, ΑΠ 1382/04, ΑΠ 679/04 και 1823/05) ώστε να δικαιολογείται το εκπρόθεσμο της άσκησης της.
Κατ' ακολουθία των παραπάνω η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης πρέπει ν' απορριφθεί σαν απαράδεκτη και να του επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα για την άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης (αρ. 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 ΚΠΔ).
Για τους λόγους αυτούς Προτείνω:
(Α.) Να κηρυχθεί απαράδεκτη η με αριθμ. 183/17-3-2009 αίτηση αναίρεσης του Χ, κατοίκου ...κατά της με αριθμ. 2770/2007 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών λόγω του ότι ασκήθηκε εκπρόθεσμα.
(Β.) Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον παραπάνω αναιρεσείοντα.
Αθήνα την 25-6-2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης".
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά την παρ. 1 του άρθρου 476 ΚΠΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 18 του άρθρου 2 του Ν. 2408/1996, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, εκτός των άλλων περιπτώσεων, εκπροθέσμως, απορρίπτεται ως απαράδεκτο. Εξάλλου, από το συνδυασμό των άρθρων 462 και 473 παρ. 1 ΚΠΔ, προκύπτει ότι η προθεσμία ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως κατ' αποφάσεως είναι 10ήμερη και αρχίζει από της εκδόσεώς της όταν η καταδικαστική απόφαση απαγγέλθηκε παρόντος του κατηγορουμένου, άλλως από της νομίμου επιδόσεώς της, χωρίς να αρχίζει η προθεσμία, σε κάθε περίπτωση, πριν από την καταχώρησή της στο βιβλίο καθαρογραμμένων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 473 ΚΠΔ, ενώ, κατά την παρ.2 του άρθρου 473, η προθεσμία είναι 20 ημερών εάν ασκείται κατά της καταδικαστικής αποφάσεως με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Τυχόν εκπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου τότε μόνο συγχωρείται, όταν στην κατά το άρθρο 474 ΚΠΔ συντασσόμενη έκθεση ασκήσεως του ενδίκου μέσου γίνεται επίκληση των περιστατικών, τα οποία συνιστούν την ανωτέρα βία ή το ανυπέρβλητο κώλυμα που κατέστησε αδύνατη την εμπρόθεσμη άσκηση, καθώς και των αποδεικνυόντων τα περιστατικά αυτά αποδεικτικών μέσων, άλλως η αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός, είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του δικαιούχου, απρόβλεπτο και εξαιρετικό, το οποίο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μπορεί να αποτραπεί με μέτρα εξαιρετικής επιμέλειας και σύνεσης, ενώ ως ανυπέρβλητο κώλυμα θεωρείται εκείνο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ασκούντος το ένδικο μέσο διαδίκου και δεν μπορούσε να υπερνικηθεί από αυτόν με κανένα τρόπο (Ολ ΑΠ 4/1995). Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπ' αριθμ. 2770/2007 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών, ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε, για πλαστογραφία με χρήση κατ` εξακολούθηση, σε ποινή φυλακίσεως οκτώ (8) μηνών, που μετετράπη προς 4,40 ευρώ ημερησίως. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε στις 19.3.2007, με τον αναιρεσείοντα (εκπροσωπούμενο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Χατζηντούνα), και καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο στις 19 Απριλίου 2007 με αριθμό καταχωρίσεως 2432, όπως τούτο προκύπτει από την από 22.4.2009 υπηρεσιακή βεβαίωση της αρμοδίας γραμματέως του Τμήματος Δημοσίευσης - Εκκαθάρισης - Ποινικών Ενδίκων Μέσων ... . Ωστόσο, ο αναιρεσείων άσκησε την κρινόμενη υπ` αριθ. 183/17.3.2009 αίτηση για αναίρεση της εν λόγω αποφάσεως με δήλωση που ασκήθηκε στο Διευθυντή των Φυλακών ..., όπου ήταν κρατούμενος, μετά την πάροδο της ως άνω 10ήμερης προθεσμίας (μετά πάροδο 23 περίπου μηνών από την καταχώριση). Ο αναιρεσείων, για να δικαιολογήσει το εκπρόθεσμο αυτής, ισχυρίζεται στην έκθεση της αναιρέσεώς του ότι "ασκεί την παρούσα αναίρεση τώρα διότι όντας κρατούμενος στο Κ.Κ. της Κρ. Φ. ..., δι ο και εκπροσωπήθηκε στο Ακροατήριο κατά την διαδικασία, δεν ηδύνατο να παρακολουθεί τον χρόνο καταχώρησης της Απόφασης, η οποία και δημοσιεύθηκε καθυστερημένα, και έλαβε μόλις τώρα γνώση της εκδοθείσης τοιαύτης". Όμως, τα από αυτόν προβαλλόμενα δεν συνιστούν ούτε ανωτέρα βία ούτε ανυπέρβλητο κώλυμα, που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως, αφού ο αιτών γνώριζε την έκδοση της καταδικαστικής σε βάρος του αποφάσεως, δεδομένου ότι, όπως αναφέρθηκε, είχε εκπροσωπηθεί στη δίκη από πληρεξούσιο δικηγόρο, και μπορούσε, είτε μέσω του δικηγόρου του είτε και ο ίδιος με τηλεφωνική επικοινωνία με την αρμοδία Γραμματεία του Εφετείου Αθηνών ή δια της Διευθύνσεως της Φυλακής, να παρακολουθεί την πορεία της υποθέσεώς του και να πληροφορηθεί ευχερώς πότε η απόφαση που τον αφορούσε καταχωρίστηκε καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο. Συνεπώς, η αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων (ο αντίκλητος του οποίου δικηγόρος Αθηνών Φώτιος Μήτσης ειδοποιήθηκε νομότυπα, όπως προκύπτει από την από 3.9.2009 επισημείωση της αρμοδίας Γραμματέως επί του φακέλου της δικογραφίας, για να παραστεί στη σημερινή δικάσιμο, αλλά δεν εμφανίσθηκε) στα δικαστικά έξοδα (άρθρ. 476 παρ. 1, 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την υπ` αριθ. 183/17.3.2009 αίτηση του Χ για αναίρεση της υπ' αριθμ. 2770/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημά-των) Αθηνών. Και

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 6 Νοεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ