Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 440 / 2010    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Ορίζει αρμόδιες τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών καθώς και τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου αυτού.
Αριθμός 440/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' Ποιν. Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού-Εισηγητή, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή και Γεώργιο Μπατζαλέξη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Κολιοκώστα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 2 Φεβρουαρίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενους τους 1)..., Πρωτοδίκη Ηλείας, 2)..., Πρόεδρο Πρωτοδικών Πειραιώς και 3)..., Πρωτοδίκη Πειραιώς.
Και εγκαλούντα τον .... Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 1580/1-10-09, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1436/2009.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Κολιοκώστας, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Ψάνη, με αριθμό 18/18-1-10 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω, σύμφωνα με τα άρθρα 136 εδ. ε' και 137 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠΔ, την υπ' αριθμ. 1580/1-10-2009 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά περί καθορισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και εκθέτω τα ακόλουθα: Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 εδ. ε' ΚΠΔ, στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από του βαθμού του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, κατά τα άρθρα 122-125 του ΚΠΔ, δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορούμενου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ασκηθεί ακόμη ποινική δίωξη, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσεως και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας, λόγω συνυπηρετήσεως στο ίδιο δικαστήριο. Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 137 παρ. 1 εδ. γ' του ίδιου ΚΠΔ αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών. Στην προκειμένη περίπτωση, με αφορμή την από 20.5.08 μηνυτήρια αναφορά του ... σχηματίσθηκε από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πειραιά δικογραφία σε βάρος των 1) ..., προέδρου Πρωτοδικών Πειραιά 2) ...., πρωτοδίκη Πειραιά και 3) ... πρωτοδίκη Πειραιά και ήδη πρωτοδίκη Ηλείας. Στους ανωτέρω αποδίδεται η πράξη της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.) επειδή οι ανωτέρω είναι δικαστικοί λειτουργοί με το βαθμό της προέδρου Πρωτοδικών η πρώτη και πρωτοδίκη η δεύτερη και η τρίτη και υπηρετούν στο πρωτοδικείο Πειραιά οι δύο πρώτες και πρωτοδικείο Ηλείας η τρίτη, συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και περαιτέρω παραπομπής της υποθέσεως ως προς τις δύο πρώτες εγκαλούμενες και λόγω συνάφειας και για την τρίτη, από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές περιφέρειας Εφετείου Πειραιά, στις αντίστοιχες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και στις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του αυτού Εφετείου, αν ήθελε συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.

Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω: Να διατάξει το δικαστήριό σας την παραπομπή της υποθέσεως, επί της οποίας σχηματίσθηκε η υπ' αριθμ. Α.Β.Μ. Γ08/4504 δικογραφία της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Πειραιά, αναφορικά με τα καταγγελλόμενα από τον ... από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές περιφέρειας Εφετείου Πειραιά, στις αντίστοιχες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και στις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του αυτού Εφετείου, αν ήθελε συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.
Αθήνα 21-12-2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Παναγιώτης Ψάνης

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 εδ. ε' ΚΠΔ, στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από του βαθμού του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, κατά τα άρθρα 122-125 του ΚΠΔ, δικαστήριο.
Στην έννοια του κατηγορούμενου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ασκηθεί ακόμη ποινική δίωξη, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσεως και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας, λόγω συνυπηρετήσεως στο ίδιο δικαστήριο.
Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 137 παρ. 1 εδ. γ' του ίδιου ΚΠΔ αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών.
Στην προκειμένη περίπτωση, με αφορμή την από 20.5.08 μηνυτήρια αναφορά του ... σχηματίσθηκε από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πειραιά δικογραφία σε βάρος των 1)..., προέδρου Πρωτοδικών Πειραιά 2) ...., πρωτοδίκη Πειραιά και 3) ... πρωτοδίκη Πειραιά και ήδη πρωτοδίκη Ηλείας.
Στους ανωτέρω αποδίδεται η πράξη της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.) και επειδή οι ανωτέρω είναι δικαστικοί λειτουργοί με το βαθμό της προέδρου Πρωτοδικών η πρώτη και πρωτοδίκη η δεύτερη και η τρίτη και υπηρετούν στο πρωτοδικείο Πειραιά οι δύο πρώτες στην περιφέρεια του οποίου Εφετείου δεν υπάρχει άλλο Πρωτοδικείο, και στο Πρωτοδικείο Ηλείας η τρίτη, συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή, σύμφωνα με την 1580/1-10-2009 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, και περαιτέρω παραπομπής της υποθέσεως ως προς τις δύο πρώτες εγκαλούμενες και λόγω συνάφειας και για την τρίτη, από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές περιφέρειας Εφετείου Πειραιά, στις αντίστοιχες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και στις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του αυτού Εφετείου, αν ήθελε συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.

Για τους λόγους αυτούς
Ορίζει ως κατά παραπομπή αρμοδίου επί υποθέσεως, επί της οποίας σχηματίσθηκε η υπ' αριθμ. Α.Β.Μ. Γ08/4504 δικογραφία της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Πειραιά, αναφορικά με τα καταγγελλόμενα από τον ..., κρατούμενο των φυλακών ..., Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και τις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του αυτού Εφετείου, αν ήθελε συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 2 Μαρτίου 2010.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 3 Μαρτίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ