Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 580 / 2012    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Αναφορά κατά Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, ήδη Αθηνών, για παράβαση καθήκοντος. Παραπέμπει από τις Δικαστικές, Ανακριτικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών (στις οποίες είχε παραπεμφθεί από αυτές του Πρωτοδικείου Πειραιώς με απόφαση του Αρείου Πάγου, σε συμβούλιο), σ' αυτές του Πρωτοδικείου Θηβών. Αρμόδιος για τον κανονισμό ο Άρειος Πάγος, σε συμβούλιο, γιατί στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών δεν υπάγεται άλλο δικαστήριο πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο οποίο υπηρετεί ο εγκαλούμενος αντεισαγγελέας.
ΑΡΙΘΜΟΣ 580/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ανδρέα Τσόλια, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο Εισηγητή και Ειρήνη Κιουρκτσόγλου- Πετρουλάκη Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 13 Μαρτίου 2012, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούντα τον Μ. Κ. του Θ.. και εγκαλούμενο τον Η. Κ., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
Η αίτηση αυτή με αριθ. πρωτ 51672/14.11.2011, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1363/2011.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Μαύρος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Χατζίκου με αριθμό 54/22.2.2012, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:Εισάγω στο Δικαστήριό Σας, σύμφωνα με τα άρθρα 136 εδ. ε' και 137 §1 γ' ΚΠΔ, την από 14-11-2011/51672 αναφορά του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί καθορισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και εκθέτω τα εξής:1) Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 εδ. ε' ΚΠΔ, στη οποία ορίζονται οι περιπτώσεις αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου, κατ' άρθρ.136 ε' ΚΠΔ, περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος, όταν η υπόθεση βρίσκεται, κατ' άρθρ. 137 §1 γ' ΚΠΔ, όχι μόνον στο στάδιο της κύριας διαδικασίας, αλλά και στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, δηλαδή για την εξασφάλιση του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσης και του αποκλεισμού υπονοιών, λόγω συνυπηρέτησης στο ίδιο δικαστήριο.(Α.Π. 156/03, Ποιν. Δ/νη 2003.922). 2) Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 137 §1 γ' ΚΠΔ, αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο, είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, όταν δεν υφίσταται αρμοδιότητα των συμβουλίων πλημμελειοδικών ή εφετών, ιδίως όταν πρόκειται για παραπομπή από ένα εφετείο σε άλλο (Α.Π. 557/11- Α.Π. 397/11-Α.Π. 235/11).3) Στην προκειμένη περίπτωση, ο Μ. Κ. του Θ., κρατούμενος Ψυχιατρείου κρατουμένων ..., υπέβαλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς, την από 23-7-08/Β08/7199 έγκληση, σε βάρος του Η. Κ. του Α., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, για παράβαση καθήκοντος (259 Π.Κ.).4) Επειδή ο εγκαλούμενος υπηρετούσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς, δηλαδή στο αρμόδιο κατά τα άρθρα 122 - 125 ΚΠΔ δικαστήριο, γι' αυτό, με το 2259/09 βούλευμα του Αρείου Πάγου, η υπόθεση παραπέμφθηκε, (κανονισμός αρμοδιότητας κατά παραπομπή), στις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, αφού έλαβε γνώση δια προκαταρκτικής εξέτασης, ότι ο ανωτέρω εισαγγελικός λειτουργός υπηρετεί πλέον στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ( βλ. 176.565/19-9-11 βεβαίωση Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών), διαβίβασε την δικογραφία στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, με την ΕΓ 141-11/139/20-09-11 αναφορά της, προφανώς για εφαρμογή του άρθρου 137 § 1 εδ. β' ΚΠΔ. Όμως, πλέον, στο Εφετείο Αθηνών και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, δεν υπάγεται άλλο Πρωτοδικείο και Εισαγγελία Πρωτοδικών, παρά μόνον το Πρωτοδικείο Αθηνών και Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Γι' αυτό και ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, με το 51672/14-11-11 έγγραφό του, διαβίβασε την δικογραφία στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για εφαρμογή του άρθρου 137 §1 εδ. γ' ΚΠΔ (Α.Π. 840/05).5) Όθεν νόμιμη συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή και περαιτέρω παραπομπής της υπόθεσης, εξαιτίας της ιδιότητας του εγκαλουμένου, από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις αρμόδιες αντίστοιχες Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Θηβών, οι οποίες και θα επιληφθούν της ανωτέρω υπόθεσης, αφού στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών, δεν υπάγεται άλλο Πρωτοδικείο και Εισαγγελία Πρωτοδικών, παρά μόνον αυτό και αυτή των Αθηνών, όπου όμως υπηρετεί ο εγκαλούμενος εισαγγελικός λειτουργός (Α.Π. 2034/10).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ - ΠΡΟΤΕΙΝΩ Να διαταχθεί από το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, η παραπομπή της υπόθεσης, επί της οποίας η Α10/1416(Β08/7199)/ 23-7-08 έγκληση του Μ. Κ. του Θ., κρατουμένου στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων ..., κατά του εγκαλουμένου Η. Κ. του Α., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις αντίστοιχες αρμόδιες Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Θηβών, (και αν συντρέξει περίπτωση στην Εισαγγελία Εφετών και στο Εφετείο Ευβοίας). Αθήνα 22-2-2012 Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Χατζίκος
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 του ΚΠοινΔ, συνάγεται ότι όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός που έχει το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και ανώτερο και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122 -125 ΚΠοινΔ δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως από το αρμόδιο αυτό δικαστήριο σε άλλο του ίδιου και ίσου βαθμού δικαστήριο. Την παραπομπή αποφασίζει α) το συμβούλιο των πλημμελειοδικών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο, β) το συμβούλιο των εφετών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα μονομελές ή τριμελές πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και γ) ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συμβούλιο, σε κάθε άλλη περίπτωση. Από τις διατάξεις αυτές, που δικαιολογητικό λόγο έχουν την εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και τον αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του από το ότι υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι η παραπομπή της υποθέσεως πρέπει να γίνεται όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατά το στάδιο της προδικασίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η άσκηση της ποινικής διώξεως, αφού και γι' αυτό συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι ο Μ. Κ. του Θ., κρατούμενος Ψυχιατρείου Κρατουμένων ..., υπέβαλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς την από 23-7-2008 αναφορά σε βάρος του Η. Κ. του Α., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, για παράβαση καθήκοντος. Επειδή ο εγκαλούμενος υπηρετούσε τότε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς, δηλαδή στο αρμόδιο κατά τα άρθρα 122-125 του ΚΠοινΔ δικαστήριο, ο Άρειος Πάγος, με το υπ' αριθ. 2259/2009 βούλευμά του, παρέπεμψε την υπόθεση στις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών. Όμως, ο εγκαλούμενος υπηρετεί ήδη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών (βλ. υπ' αριθ. 176565/19.9.2011 υπηρεσιακή βεβαίωση της Διευθύνουσας την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ελένης Ράικου) και, επομένως, ανακύπτει, και πάλι, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας, για τον οποίο λόγο η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών διαβίβασε την δικογραφία στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, με το υπ' αριθ. Ε.Γ. 141-11/139/20-9-2011 έγγραφό της. Ο δε καθορισμός του αρμοδίου δικαστηρίου θα γίνει από τον Άρειο Πάγο, δεδομένου ότι στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών δεν υπάγεται (πλέον, μετά την ίδρυση του Εφετείου Ευβοίας και την υπαγωγή σ' αυτό των Πρωτοδικείων Χαλκίδας και Θηβών) άλλο δικαστήριο πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο οποίο υπηρετεί ο εγκαλούμενος. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να παραπεμφθεί η ως άνω αναφορά από τις αρμόδιες Δικαστικές, Ανακριτικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών στις αντίστοιχες του Πρωτοδικείου Θηβών για τη δικαστική της διερεύνηση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΟΡΙΖΕΙ κατά παραπομπή αρμόδιες να αποφανθούν επί της από 23-7-2008 αναφοράς του Μ. Κ. του Θ., κρατούμενου Ψυχιατρείου Κρατουμένων ..., κατά του Η. Κ. του Α., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, αντί των αρμοδίων Δικαστικών, Ανακριτικών και Εισαγγελικών Αρχών του Πρωτοδικείου Αθηνών τις αντίστοιχες του Πρωτοδικείου Θηβών.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 20 Μαρτίου 2012. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 22 Μαρτίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ