Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2032 / 2010    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στις αντίστοιχες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Λαμίας
Αριθμός 2032/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποιν. Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αιμιλία Λίτινα, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος στη σύνθεση και σύμφωνα με την 101/21-7-2010 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, Ανδρέα Τσόλια, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο-Εισηγητή, Παναγιώτη Ρουμπή και Αθανάσιο Γεωργόπουλο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 7 Δεκεμβρίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενους τους: 1)Α. Κ., 2)Ε. Φ., 3)Κ. Γ., Εφέτες Πειραιά και 4)Δ. Χ. Αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Και εγκαλούντες τους: 1)Κ. συζ. Δ. Μ. και 2)Δ. Μ. του Ι., ..., Αττικής.
Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 66/7-6-2010, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 772/2010.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του με αριθμό 258/16-9-2010 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"1) Οι (α) Κ. συζ. Δ. Μ. και (β) Δ. Ι. Μ. υπέβαλαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά την από 28-10-2009 έγκλησή των κατά των (1) Α. Κ., (2) Ε. Φ., (3) Κ. Γ., Εφετών στο Εφετείο Πειραιά και (4) Δ. Χ., Αντ/λέα Εφετών Πειραιά για παράβαση καθήκοντος, ψευδή βεβαίωση, κατάχρηση εξουσίας, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση και εκβίαση. Επί της εγκλήσεως αυτής διενεργήθηκε νόμιμα προκαταρκτική εξέταση, μετά το πέρας της οποίας ο άνω Εισαγγελέας απέρριψε αυτή ως αβάσιμη στην ουσία της με την υπ'αριθμ. 279/2010 διάταξή του. Κατ'αυτής οι ως άνω εγκαλούντες άσκησαν την υπ'αριθμ. 38/2010 προσφυγή. Επειδή οι εκ των εγκαλουμένων Α. Κ. και η Ε. Φ. υπηρετούν ως εφέτες στο Εφετείο Πειραιά, ο Δ. Χ. ως αντ/λέας Εφετών στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά και ο Κ. Γ. ως εφέτης στο Εφετείο Αθηνών αντίστοιχα (βλ. οικείες βεβαιώσεις Εισαγγελίας και Εφετείου Πειραιά). Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περ. 3 ΚΠΔ όταν κατηγορούμενος -στην έννοια του οποίου νοείται και ο καταγγελλόμενος, όταν δεν έχει ακόμα ασκηθεί ποινική δίωξη βλ. ΑΠ 364/2006 - είναι δικαστικός λειτουργός που υπηρετεί στο αρμόδιο δικαστήριο, τότε διατάσσεται παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές τοιούτο. Η τοιαύτη παραπομπή, που οφείλεται στην εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και στον αποκλεισμό κάθε υπόνοιας μεροληψίας αυτού από την συν-υπηρέτηση, καταλαμβάνει και το στάδιο της προδικασίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η άσκηση της ποινικής δίωξης, επομένως και η κρίση επί της ασκηθείσης προσφυγής κατά διατάξεως Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών ( βλ. και ΑΠ 1011/2005, ΑΠ 577/2003, ΑΠ 572/2003 κ.α. ). Εξ άλλου η άνω παραπομπή περιλαμβάνει και όλους τους εγκαλούμενους λόγω συναφείας και για την ενότητα της κρίσης (βλ. και ΑΠ 2264/2005, ΑΠ 1138/86 κ.α.). Την άνω παραπομπή αποφασίσει ο 'Αρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συμβούλιο, κατά το άρθρο 137 εδ. γ ΚΠοινΔ " σε κάθε άλλη περίπτωση" ( βλ. και ΑΠ 1011/2005, ΑΠ 2264/2005, ΑΠ 1304/2004, ΑΠ 694/2000 και ΑΠ 724/2000). Ενόψει των ανωτέρω πρέπει να παραπεμφθεί η παρούσα υπόθεση και δη η κρίση επί της ανωτέρω προσφυγής στον Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας και στις Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Λαμίας, αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Π ρ ο τ ε ί ν ω όπως παραπεμφθεί η υπό κρίση υπόθεση και δη η κρίση επί της 38/11.5.2010 προσφυγής των (α) Κ. Μ. και (β) Δ. Μ. στον Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας και στις Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Λαμίας, αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Π. ΑΝΔΡΕΙΩΤΕΛΛΗΣ"
Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 στοιχ.ε'του ΚΠΔ, το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα αρθρ.122-125 δια την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές πλην άλλων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα αρθρ.122-125 δικαστήριο. Περαιτέρω κατά τη διάταξη του επ. αρ.137 παρ.1 του παραπομπή μπορεί να ζητήσει πλήν άλλων και ο εισαγγελέας του αρμόδιου δικαστηρίου. Κατά τη διάταξη αυτή για την παραπομπή αποφασίζει: α)το συμβούλιο των πλημμελειοδικών αν πρόκειται για παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο σε περιπτώσεις αδυναμίας συγκρότησης, β)το συμβούλιο των εφετών αν πρόκειται για παραπομπή από πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο και γ)ο Άρειος Πάγος σε κάθε άλλη περίπτωση. Η παραπομπή γίνεται όχι μόνο για την κύρια διαδικασία αλλά και για την προδικασία συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της άσκησης ποινικής δίωξης, για την ταυτότητα του λόγου, την εξασφάλιση δηλ. του ανεπηρέαστου της κρίσης των δικαστικών λειτουργών και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας λόγω συνυπηρέτησης, και για την προδικασία, καθώς και το στάδιο της ασκήσεως της ποινικής δίωξης.
Στην προκειμένη περίπτωση, με το 66/7-6-2010 έγγραφο του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, που απευθύνεται προς το Συμβούλιο αυτό, υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 137 περ. γ' και 136 περ. ε' τοο ΚΠΔ η συνημμένη ποινική δικογραφία με ΑΒΜ Α09/2396 και ΕΓ1-10/59 με την υπ' αριθ. 38/2010 προσφυγή: 1) της Μ. Κ. συζ. Δ. το γένος Λ. Ι., 2) του Μ. Δ. του Ι., δικηγόρου, κατοίκων αμφοτέρων …, ασκηθείσα κατά της υπ' αριθ. 279/2010 Διάταξης (αρθρ. 47§2 του ΚΠΔ) του Εισαγγελέα Πλημ/κών Πειραιά, με την οποία απορρίφθηκε η από 28/10/2009 έγκληση των ανωτέρω κατά: 1) της Κ. Α., Εφέτη, 2) της Φ. Ε., Εφέτη, 3) του Γ. Κ., Εφέτη, υπηρετούντων των τριών προαναφερομένων Εφετών στο Εφετείο Πειραιά, 4) του Χ. Δ., Αντεισαγγελέα Εφετών, υπηρετούντος στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά, για τις καταγγελλόμενες πράξεις της παράβασης καθήκοντος (αρθρ. 13α', 259 ΠΚ), της ψευδούς βεβαίωσης (αρθρ. 242 ΠΚ), της κατάχρησης εξουσίας (αρθρ. 239 ΠΚ), της ψευδούς καταμήνυσης (αρθρ. 229 ΠΚ), της συκοφαντικής δυσφήμησης (αρθρ. 363-362 ΠΚ), της εκβίασης (αρθρ. 385 ΠΚ), οι οποίες φέρονται να έλαβαν χώρα στον Πειραιά κατά την 28η και; 29η Νοεμβρίου 2009.
Οι καταγγελόμενοι Δικαστικοί και Εισαγγελικός, λειτουργοί, όπως φαίνεται από τις επισυναπτόμενες υπηρεσιακές βεβαιώσεις, υπηρετούν στο Εφετείο Πειραιώς οι Εφέτες, Α.Κ. και Ε.Φ., του Εφέτη Γ. Κ. μετατεθέντος και ήδη, αναλαβόντος υπηρεσία στο Εφετείο Αθηνών και στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς του Αντεισαγγελέα Εφετών Δ.Χ.. Επομένως, συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και παραπομπή της υποθέσεως από τις άνω αρχές του Εφετείου και Εισαγγελίας Εφετών Πειραιώς, στις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Λαμίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Παραπέμπει την υπόθεση που αφορά την υπ'αριθμ.38/11-5-2010 προσφυγή των: 1)Κ. Μ. και 2)Δ. Μ. ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, κατά της 279/2010 διατάξεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, σχετικά με έγκλησή τους κατά των :1)Α. Κ., 2)Ε. Φ. και 3)Κ. Γ., Εφετών Πειραιώς, του τελευταίου ήδη μετατεθέντος στο Εφετείο Αθηνών, καθώς και κατά του Δ. Χ., Αντεισαγγελέα Εφετών στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς, στις αντίστοιχες δικαστικές και εισαγγελικές (για το τελευταίο), του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Λαμίας.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 21 Δεκεμβρίου 2010.

Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 21 Δεκεμβρίου 2010.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ