Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 983 / 2010    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπομπή υπόθεσης με κατηγορουμένη Αντεισαγγελέα Εφετών για πλημμέλημα σωματικής βλάβης από αμέλεια από Τριμελές Εφετείο (Πλημμελημάτων) - (κανονισμός αρμοδιότητας). .
Αριθμός 983/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Στ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή-Εισηγητή, Χριστόφορο Κοσμίδη και Κυριακούλα Γεροστάθη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κατσιρώδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 4 Μαΐου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου.
Με κατηγορούμενη την Κ Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών.
Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 68036/09/ΒΑ/3.12.09, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1732/09.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κατσιρώδης, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Παντελή, με αριθμό 97/8.3.10, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω ενώπιον του Δικαστηρίου Σας κατά τα άρθρα 136 περ. ε 137 παρ. 1 περ. γ Κ.Π.Δ, την υπ' αριθμ. πρωτ. 68.036/09/8Α/3-12-2009 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, με την οποία ζητεί την παραπομπή της υποθέσεως επί της οποίας εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 381/2009 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θηβών, από το Εφετείο Αθηνών σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο και εκθέτω τα ακόλουθα: Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 136 περ. γ του Κ.Π,Δ, περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω, ο οποίος υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τα άρθρα 122-125 του πιο πάνω Κώδικα δικαστήριο. Εξάλλου, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 137 παρ. 1 περ. γ του Κ.Π.Δ, αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου (σε Συμβούλιο), όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών, όπως και στην περίπτωση της παρ. 1 περ. ε του ιδίου Κώδικα, όταν υπόκειται περίπτωση παραπομπής από ένα Εφετείο σε άλλο. Στην προκειμένη περίπτωση με την υπ' αριθμ. Ε-2009/201 α/7-5-2009 παραγγελία του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θηβών, ασκήθηκε ποινική δίωξη για σωματική βλάβη από αμέλεια (άρθρα 314 παρ. 1α, 315 παρ. 1 Κ.Π.Δ ) κατά της Κ, Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, κατοίκου ως εκ της υπηρεσίας της Αθηνών, παραγγέλθηκε δε προανάκριση επί της υποθέσεως. Μετά το πέρας της προανακρίσεως εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 381/2009 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το οποίο η πιο πάνω κατηγορουμένη παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Θηβών, λόγω της ιδιάζουσας δικαιοδοσίας της κατά το άρθρο 111 παρ. 7 Κ.Π.Δ, προκειμένου να δικασθεί για την ανωτέρω πράξη. Όπως όμως προκύπτει από την με ημερομηνία 2-12-2009 βεβαίωση του διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, η ως άνω κατηγορουμένη φέρει των βαθμό της Αντεισαγγελέως Εφετών και υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, δηλαδή στο αρμόδιο δικαστήριο στο οποίο έχει παραπεμφθεί για να δικαστεί. Προκύπτει συνεπώς περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 136 παρ. 1 περ. ε Κ.Π.Δ, και παραπομπή της υποθέσεως αυτής από το Εφετείο Αθηνών σε άλλο Εφετείο, αρμόδιο δε να διατάξει την παραπομπή αυτή σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 περ. γ Κ.Π.Δ, είναι το Δικαστήριο Σας (σε Συμβούλιο).
Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και να παραπεμφθεί η ανωτέρω ποινική δικογραφία από το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, στο οποίο εκκρεμεί προς εκδίκαση, στο ισόβαθμο και ομοειδές Τριμελές Εφετείο (Πλημμελημάτων) Πειραιώς, προκειμένου το δικαστήριο αυτό να προχωρήσει στην εκδίκαση της εκκρεμούσης κατά της κατηγορουμένης Κ κατηγορίας.

Για τους λόγους αυτούς Προτείνω:
α) Να γίνει δεκτή η υπ' αριθμ. πρωτ. 68.036/09/8Α/3-12-2009 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, και β) Να παραπεμφθεί η δικογραφία επί της οποίας εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 381/2009 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θηβών, από το Τριμελές Εφετείο (Πλημμελημάτων) Αθηνών, στο Τριμελές Εφετείο (Πλημμελημάτων) Πειραιώς, προκειμένου το δικαστήριο αυτό να προχωρήσει στην εκδίκαση της κατηγορίας για σωματική βλάβη από αμέλεια που εκκρεμεί κατά της κατηγορουμένης Κ, Αντεισαγγελέως Εφετών Αθηνών. Αθήνα 8 Μαρτίου 2010
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Παντελής.
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 136 περ. ε' του ΚΠολΔ, όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το το βαθμό του Προέδρου σε Πρωτοδικείο και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 του ίδιου Κώδικα, διατάσσεται η παραπομπή σε άλλο ισοβάθμιο και ομοειδές δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λίγο της παραπάνω διατάξεως, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός που υπηρετεί στο ίδιο αρμόδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής, όχι μόνο κατά την κύρια διαδικασία, αλλά και κατά την προδικασία. Σύμφωνα δε με το άρθρο 137 του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην πιο πάνω περίπτωση, μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε γι' αυτό το Συμβούλιο Εφετών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα Μονομελές ή Τριμελές Πλημμελειοδικείο ή Δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και σε κάθε άλλη περίπτωση ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε Συμβούλιο.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, η Κ, κάτοικος ..., είναι Αντισαγγελέας Εφετών και υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Αυτή με το υπ' αριθμ. 381/2009 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θηβών, έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών για να δικασθεί για το Πλημμέλημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια (άρθρα 28, 314 παρ. 1 εδ. α' και 315 παρ. 1 ΠΚ) που φέρεται ότι έχει τελέσει όταν ήταν Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών στην ... την 27-11-2006 σε βάρος της .... Επομένως, πρέπει σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, να γίνει δεκτή η από 3-12-2009 σχετική αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών με την οποία ζητείται η παραπομπή της ως άνω ποινικής επίθεσης από το Τριμελές Εφετείο Αθηνών σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο, και να παραπεμφθεί για εκδίκαση η υπόθεση με κατηγορούμενη την προαναφερόμενη Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών στο Τριμελές Εφετείο (Πλημμελημάτων) Πειραιώς.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την υπ' αριθμ. πρωτ. 68036/09/ΒΑ/3-12-2009 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

Παραπέμπει για εκδίκαση την υπόθεση για την οποία έχει εκδοθεί το υπ' αριθμ. 381/2009 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θηβών με κατηγορούμενη την Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών Κ, από το Τριμελές Εφετείο (Πλημμελημάτων) Αθηνών στο Τριμελές Εφετείο (Πλημμελημάτων) Πειραιώς.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 11 Μαΐου 2010. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 12 Μαΐου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ