Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1831 / 2009    (Β, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Υπέρβαση εξουσίας, Εφέσεως απαράδεκτο, Τύπος, Απόφαση αθωωτική.
Περίληψη:
Στα εγκλήματα που διαπράττονται δια του τύπου, η προθεσμία ασκήσεως εφέσεως συντέμνεται στο ήμισυ, δηλαδή στις πέντε ημέρες. Άσκηση εφέσεως από μέρους του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών κατά αθωωτικής αποφάσεως που απαγγέλθηκε με παρόντα τον κατηγορούμενο, την ένατη ημέρα από της δημοσιεύσεως, είναι απαράδεκτη. Υπέρβαση εξουσίας από μέρους του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου το οποίο δεν απέρριψε ως απαράδεκτη την έφεση, αλλά τη δέχτηκε και εξετάζοντας στην ουσία την υπόθεση καταδίκασε τον κατηγορούμενο. Δεκτή η αίτηση αναιρέσεως και παραπομπή της υποθέσεως για νέα συζήτηση.
Αριθμός 1831/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β' Ποινικό Τμήμα Διακοπών

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Μουστάκα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Σαράντη Δρινέα, Νικόλαο Πάσσο, Σοφία Καραχάλιου και Ιωάννη Παπαδόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 4 Σεπτεμβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Γεωργιόπουλο, περί αναιρέσεως της 133/2009 αποφάσεως Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας. Με πολιτικώς ενάγοντα τον Ψ, κάτοικο ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο.

Το Τριμελές Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 15.5.2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 803/2009.
Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου μόνου του ν. 1243/1994, στα εγκλήματα που διαπράττονται δια του τύπου, οι προβλεπόμενες στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με ποινή ακυρότητας ή απαραδέκτου, προθεσμίες που υπερβαίνουν τις πέντε ημέρες συντέμνονται στο ήμισυ και το κλάσμα που τυχόν προκύπτει συμπληρώνονται ως την επόμενη ακέραιη μονάδα. Επομένως και η προβλεπόμενη σύμφωνα με τα άρθρα 473 παρ. 1, 486 παρ. 1γ και 476 παρ. 1 του ΚΠΔ, με ποινή απαραδέκτου, δεκαήμερη προθεσμία για την από μέρους του εισαγγελέα πλημμελειοδικών άσκηση εφέσεως κατά αθωωτικής αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, η οποία απαγγέλθηκε με παρόντα τον κατηγορούμενο, συντέμνεται στο ήμισυ, δηλαδή στις πέντε ημέρες. Περαιτέρω υπέρβαση εξουσίας η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η του ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο άσκησε δικαιοδοσία που δεν του δίνει ο νόμος (θετική υπέρβαση) ή αρνείται να ασκήσει τη δικαιοδοσία που έχει από το νόμο, παρόλο ότι συντρέχουν οι όροι άσκησής της (αρνητική υπέρβαση).
Στην προκειμένη περίπτωση, από την παραδεκτή επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας, προκειμένου να κριθεί η βασιμότητα του προβαλλόμενου λόγου αναιρέσεως περί υπερβάσεως εξουσίας, προκύπτει ότι με την υπ' αριθ. 939/2008 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κοζάνης, η οποία απαγγέλθηκε την 30.6.2008 με παρόντα τον κατηγορούμενο και ήδη αναιρεσείοντα, κηρύχθηκε αυτός αθώος κατά πλειοψηφίαν για τα εγκλήματα της συκοφαντικής δυσφημήσεως και της εξυβρίσεως τελεσθέντα δια του τύπου. Κατά της αποφάσεως αυτής ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Κοζάνης άσκησε την 9.7.2008 έφεση για την οποία συντάχθηκε η υπ' αριθ. 112/9.72008 έκθεση του αρμοδίου Γραμματέα. Ακολούθως, το Τριμελές Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας με την προσβαλλόμενη υπ' αριθ. 133/2009 απόφασή του, δικάζοντας επί της εφέσεως, κήρυξε αθώο τον κατηγορούμενο για την πράξη της συκοφαντικής δυσφημήσεως και ένοχο για την πράξη της εξυβρίσεως και του επέβαλε ποινή φυλακίσεως δύο (2) μηνών, την εκτέλεση της οποίας ανέστειλε για τρία (3) έτη. Όμως, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η έφεση του Εισαγγελέα που ασκήθηκε την ενάτη ημέρα από της δημοσιεύσεως της πρωτόδικης ως άνω απόφασης, ήταν εκπρόθεσμη, αφού δεν ασκήθηκε εντός πέντε ημερών από την ανωτέρω δημοσίευση και ως εκ τούτου το δευτεροβάθμιο δικαστήριο όφειλε να την κηρύξει απαράδεκτη κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του ΚΠΔ. Με το να προχωρήσει όμως στην εκδίκαση της υποθέσεως και να κηρύξει ένοχο τον κατηγορούμενο, υπερέβη θετικώς την εξουσία του, αφού άσκησε δικαιοδοσία που δεν του δίνει ο νόμος και έτσι ο σχετικός δεύτερος λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η του ΚΠΔ είναι βάσιμος. Μετά από αυτά και ενώ παρέλκει η εξέταση του πρώτου λόγου αναιρέσεως, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση, κατά το άρθρο 519 του ΚΠΔ, στο ίδιο Δικαστήριο, αφού είναι δυνατή η συγκρότησή του από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την υπ' αριθ. 133/2009 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.

Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 11 Σεπτεμβρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 17 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή